Επιστήμη και Κοινωνία

Στα εργαστήρια η ανθρωπότητα θα αναπτυχθεί, θα δυναμώσει και θα καλυτερεύσει. Εκεί η ανθρωπότητα θα μάθει να αναγνωρίζει την πρόοδο και την ατομική αρμονία μέσα από τις διεργασίες της Φύσης, ενώ οι πράξεις της ίδιας της ανθρωπότητας είναι συχνά πράξεις βαρβαρότητας, φανατισμού και καταστροφής.”

~ Louis Pasteur

society_science

Η επιστήμη διαμορφώνει την κοινωνία και η κοινωνία την επιστήμη. Αυτή η αλληλεπίδραση δεν είναι πάντοτε κατανοητή. Η γλώσσα της επιστήμης συχνά, όχι μόνο περιορίζει την επικοινωνία, αλλά δημιουργεί και παρεξηγήσεις ανάμεσα στην επιστημονική κοινότητα και το ευρύ κοινό. Οι ραγδαίες εξελίξεις σε πολλούς τομείς της έρευνας και κυρίως στη βιοϊατρική, παρέχουν προϊόντα τα οποία συνήθως δεν έχουν τον απαραίτητο χρόνο για να ενσωματωθούν στην καθημερινή ζωή. Αναπτύσσεται, με αυτόν τον τρόπο, στην κοινωνία ένας σκεπτικισμός σχετικά με τα όρια των εφαρμογών της επιστήμης και της τεχνολογίας στην καθημερινότητα. Οι νέες ανακαλύψεις είναι δυνατόν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής και να βοηθήσουν στην κατανόηση του τρόπου που η φύση λειτουργεί. Επιστήμονες από διαφορετικά πεδία, ευρύ κοινό και ιδιαίτερα οι νέοι του αύριο είναι απολύτως απαραίτητο να πληροφορηθούν σωστά για τις νέες τεχνολογίες αιχμής στη βιοϊατρική, ώστε να μπορούν να πάρουν τις σωστές αποφάσεις για τη ζωή που ανοίγεται μπροστά τους.

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ , ακολουθώντας το παράδειγμα των ευρωπαϊκών ερευνητικών κέντρων, έχει εμπλακεί και συνεχίζει να εμπλέκεται σε διάφορες δραστηριότητες  «Επιστήμης και Κοινωνίας» που εγείρονται ως κοινωνικές ανάγκες.

Οι δραστηριότητες αυτές σκοπό έχουν:

 Τη δημιουργία κινήτρων για δια βίου μάθηση

Την ανάπτυξη τρόπων καλύτερης επικοινωνίας των αποτελεσμάτων της έρευνας και της τεχνολογίας στο ευρύ κοινό, δείχνοντας πως μπορεί να επηρεαστεί η ποιότητα ζωής από τις αντίστοιχες  εφαρμογές

Τη συμβολή στην προσπάθεια για ίσες ευκαιρίες απασχόλησης των φύλων στην επιστήμη, προσελκύοντας  νέες γυναίκες στο χώρο της επιστήμης.

Τη βελτίωση της κατανόησης της επιστήμης, της τεχνολογίας, και της ιατρικής καθώς και τις αλληλεπιδράσεις που έχουν αυτές με την κοινωνία σε ιστορική βάση.

Την υποστήριξη κοινωνικά ευπαθών ομάδων και συλλόγων ασθενών.

pasteur_society

Κοινωνικές/Εκπαιδευτικές δράσεις του Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ:

Εκπαιδευτική και Κοινωνική Δράση Υποδοχής Προσφυγοπαίδων Σχολικής Ηλικίας  «Το Παστέρ Παστεριώνει το μικρόβιο της ξενοφοβίας».

Επιμορφωτικά Σεμινάρια για καθηγητές μέσης εκπαίδευσης.

Σεμινάριο “ο μικρός Βιολόγος” για μαθητές του Δημοτικού.

Βραδιές επιστημονικού κινηματογράφου.

Ομιλίες για το ευρύ κοινό στο Ίδρυμα Εικαστικών Τεχνών και Μουσικής Β & Μ Θεοχαράκη.

Συμβολή στην κατανόηση της επιστήμης, τεχνολογίας, Ιατρικής και της επικοινωνίας τους με την κοινωνία σε ένα ιστορικό πλαίσιο.

Υποστήριξη και ενίσχυση δράσεων συλλόγων ασθενών, ευπαθών ομάδων, κοινωνικών συνεταιρισμών και μη κερδοσκοπικών φορέων.

Επισκέψεις Σχολείων

Στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών του δραστηριοτήτων το Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ δέχεται επισκέψεις σχείων και τεχνικών σχολών, προσφέροντας ένα πρόγραμμα γνωριμίας με τον κόσμο των Βιοεπιστημών και της Βιοϊατρικής έρευνας. Το πρόγραμμα αυτό αποβλέπει να συμβάλλει στην επικοινωνία του Ινστιτούτου με το ευρύ κοινό και στη μεταφορά επιστημονικής γνώσης σε μαθητές μέσης εκπαίδευσης. Περιλαμβάνει ξενάγηση στους εξωτερικούς χώρους του Ινστιτούτου και μία σειρά διαλέξεων συνολικής διάρκειας περίπου δύο ωρών στο αμφιθέατρο ή επισκέψεις σε επιλεγμένα εργαστήρια. Οι διαλέξεις εστιάζονται σε μία σύντομη αναδρομή στην Ιστορία του Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ και σε θέματα βιοϊατρικής έρευνας που εκπονείται στα εργαστήρια του.

Οι επισκέψεις γίνονται μετά από συνεννόηση:

Τηλέφωνο: (+30) 210-6478872

Email

Top