Έρευνα

Στο Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ εκπονείται Βιοϊατρική έρευνα στους τομείς της Μικροβιολογίας, Νευροβιολογίας και Ανοσολογίας στα αντίστοιχα τμήματα. Σήμερα  το μόνιμο Ερευνητικό προσωπικό, περιλαμβάνει 31 άτομα, εικοσιτέσσερις (24)  Ερευνητές και επτά (7) Ειδικούς Λειτουργικούς Επιστήμονες (ΕΛΕ). Το ερευνητικό έργο του Ινστιτούτου εμπλουτίζεται από τις δραστηριότητες και 3 συνεργαζόμενων καθηγητών ΑΕΙ και ενός ομότιμου καθηγητή.

Τμήμα Μικροβιολογίας

Τμήμα Μικροβιολογίας

Η μελέτη των μολυσματικών ασθενειών αποτελεί μια σημαντική δραστηριότητα του ΕΙΠ, με πρωτοποριακή συνεισφορά στο πεδίο. Το ΕΙΠ χαίρει εθνικής και διεθνούς …

sec0202-262x192

Τμήμα Νευροβιολογίας

Τα ερευνητικά προγράμματα του Τμήματος Νευροβιολογίας αποσκοπούν στην κατανόηση της φυσιοπαθολογίας του νευρικού και νευρομυϊκού συστήματος …

Τμήμα Ανοσολογίας

Τμήμα Ανοσολογίας

H έρευνα στο Τμήμα της Ανοσολογίας εστιάζεται στην κατανόηση του τρόπου με τον οποίο το ανοσοποιητικό σύστημα λειτουργεί ώστε να διατηρήσει …

sec204

Ερευνητικές Υποδομές

Η αριστεία στην έρευνα είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την αριστεία των διαθέσιμων τεχνολογιών αιχμής. Η επένδυση στον εκσυγχρονισμό των ερευνητικών …

Top