Ερευνητικές Υποδομές

Ερευνητικές Υποδομές

Η αριστεία στην έρευνα είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την αριστεία των διαθέσιμων τεχνολογιών αιχμής. Η επένδυση στον εκσυγχρονισμό των ερευνητικών τεχνολογικών  υποδομών στο ΕΙΠ, έχει σκοπό να συνεισφέρει ουσιαστικά στην ανταγωνιστική μεταφραστική και βασική έρευνα που διεξάγεται  στα εργαστήριά του.  Οι ερευνητές που δραστηριοποιούνται στην οργάνωση και λειτουργία των υποδομών, παράλληλα με το ερευνητικό τους έργο, επιχειρούν υψηλής ποιότητας παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών στον ακαδημαϊκό χώρο και στη φαρμακοβιομηχανία.

Οι παρακάτω ερευνητικές υποδομές του ΕΙΠ παρέχουν υπηρεσίες και σε χρήστες εκτός του Ινστιτούτου:

BANNER Μιcroscopy unit

Βιοαπεικόνιση – Φωτονική Μικροσκοπίας & Κυτταρομετρίας Ροής

Η Μονάδα Οπτικής Μικροσκοπίας του Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ (ΕΙΠ) είναι μία από τις πιο σύγχρονες και άρτια εξοπλισμένες απεικονιστικές μονάδες …

tzpbe

Τμήμα Ζωικών Προτύπων Βιοϊατρικής Έρευνας

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ (ΕΙΠ) από τη συγκρότησή του διατηρεί ζώα εργαστηρίου που χρησιμοποιούνται για την έρευνα που σκοπό έχει την προάσπιση …

ΔΙΑΓΟΝΙΔΙΑΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Εργαστήριο Διαγονιδιακής Τεχνολογίας

Το εργαστήριο Διαγονιδιακής Τεχνολογίας (ΕΔΤ) είναι μια ερευνητική υποδομή του ΕΙΠ η οποία δημιουργήθηκε το 1996 με χρηματοδότηση της Γενικής …

Top