Ερευνητικές Υποδομές

Η αριστεία στην έρευνα είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την αριστεία των διαθέσιμων τεχνολογιών αιχμής. Η επένδυση στον εκσυγχρονισμό των ερευνητικών τεχνολογικών  υποδομών στο ΕΙΠ, έχει σκοπό να συνεισφέρει ουσιαστικά στην ανταγωνιστική μεταφραστική και βασική έρευνα που διεξάγεται  στα εργαστήριά του.  Οι ερευνητές που δραστηριοποιούνται στην οργάνωση και λειτουργία των υποδομών, παράλληλα με το ερευνητικό τους έργο, επιχειρούν υψηλής ποιότητας παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών στον ακαδημαϊκό χώρο και στη φαρμακοβιομηχανία.

Δείτε τα προγράμματα ΕΣΠΑ

Οι παρακάτω ερευνητικές υποδομές του ΕΙΠ παρέχουν υπηρεσίες και σε χρήστες εκτός του Ινστιτούτου:

EREYNHTIKES-262x193

Οπτική Μικροσκοπία & Κυτταρομετρία Ροής

Η Μονάδα Οπτικής Μικροσκοπίας του Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ (ΕΙΠ) είναι μία από τις πιο σύγχρονες και άρτια εξοπλισμένες απεικονιστικές μονάδες …

tzpbe

Τμήμα Ζωικών Προτύπων Βιοϊατρικής Έρευνας

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ (ΕΙΠ) από τη συγκρότησή του διατηρεί ζώα εργαστηρίου που χρησιμοποιούνται για την έρευνα που σκοπό έχει την προάσπιση …

ΔΙΑΓΟΝΙΔΙΑΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Εργαστήριο Διαγονιδιακής Τεχνολογίας

Το εργαστήριο Διαγονιδιακής Τεχνολογίας (ΕΔΤ) είναι μια ερευνητική υποδομή του ΕΙΠ η οποία δημιουργήθηκε το 1996 με χρηματοδότηση της Γενικής …

Dna genome concept. Genome testing medical map, gene sequencing. Science solution vector background. Illustration of structure genome, mapping visualization biotechnology research

Μονάδα Βιοπληροφορικής και Εφαρμοσμένης Γενωμικής

DNA chain. Abstract scientific background. Beautiful illustraion. Biotechnology, biochemistry, genetics and medicine concept .3D rendering

Mονάδα Βιοτεχνολογικών Εφαρμογών Βιοϊατρικού Ενδιαφέροντος

Top