Εθνικό Εργαστήριο Αναφοράς Γρίπης Νοτίου Ελλάδος
(Αναγνωρισμένο από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, WHO)

Μέλος του Ευρωπαϊκού Δικτύου Εργαστηρίων Αναφοράς Γρίπης (ECDC ERLI-Net)
Mέλος του Παγκόσμιου Δικτύου Εργαστηρίων Αναφοράς Γρίπης (WHO GISRS)

angelakis

Μανόλης Αγγελάκης

MD, Βιοπαθολόγος-Κλινικός Μικροβιολόγος, Κύριος Ερευνητής
210-6478804

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός του Εργαστηρίου Αναφοράς είναι ο εργαστηριακός έλεγχος της εποχικής γρίπης, ο οποίος πραγματοποιείται συστηματικά κάθε χρόνο την περίοδο Νοέμβριος – Μάϊος σε κλινικά δείγματα (ρινοφαρυγγικά επιχρίσματα ή εκπλύματα) από ασθενείς με κλινική εικόνα γριπώδους συνδρομής. Τα δείγματα συλλέγονται σε εβδομαδιαία βάση από τους ιατρούς του Δικτύου Παρατηρητών Νοσηρότητας (Δείγματα Sentinel) που έχει οργανωθεί από τον ΕΟΔΥ. Επίσης, κάθε χρόνο ελέγχονται κλινικά δείγματα από νοσηλευόμενους και εξωτερικούς ασθενείς νοσοκομείων (Δείγματα Non-sentinel). 

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Υπεύθυνη Διασφάλισης Ποιότητας: Δρ. Ε. Χορευτή

  • WHO Proficiency Τesting Το εργαστήριο λαμβάνει κάθε χρόνο από τον Π.Ο.Υ. panel δειγμάτων (Proficiency Test Panel, Public Health Laboratory Centre of Hong Kong  – WHO EQAP) για έλεγχο επάρκειας των μεθόδων ανίχνευσης και απομόνωσης των ιών της γρίπης.
  • ERLI-NET EQA (Εξωτερικός Ποιοτικός Έλεγχος που διεξάγεται κάθε χρόνο από το European Reference Laboratory Network for Human Influenza, ECDC)

Το εργαστήριο συμμετέχει σε πρόγραμμα εξωτερικού ποιοτικού ελέγχου για μοριακή ανίχνευση αάλλων αναπνευστικών παθογόνων από τον Οργανισμό Quality Control for Molecular Diagnostics – QCMD.

ΜΕΘΟΔΟΙ

Πίνακας 1: Μέθοδοι του Εθνικού Εργαστηρίου Αναφοράς Γρίπης Νοτίου Ελλάδος για τη διάγνωση και εργαστηριακή επιτήρηση ιών γρίπης.

Είδος εξέτασης Μέθοδος
Ανίχνευση, απομόνωση ιών γρίπης
Απομόνωση ιών γρίπης σε κύτταρα MDCK SIAT1 Κυτταροκαλλιέργεια
Μοριακή ανίχνευση ιών γρίπης Τύπου Α και Β Real-time RT-PCR
Υποτυποποίηση ιών γρίπης Α : A(H3), A(H1), A(H5), A(H1)pdm09 και N1, N2 Real-time RT-PCR
Αντιγονικός και γενετικός χαρακτηρισμός ιών γρίπης
Κυτταροκαλλιέργεια, αντιγονικός χαρακτηρισμός στελεχών Αναστολή Αιμοσυγκόλλησης (ΗΙ)
Γενετικός χαρακτηρισμός Προσδιορισμός νουκλεοτιδικής/αμινοξικής αλληλουχίας γονιδίων αιμοσυγκολλητίνης, νευραμινιδάσης και πρωτεϊνης Matrix
Ευαισθησία σε αντιγριπικά φάρμακα (αναστολείς νευραμινιδάσης)
Ανίχνευση του συνόλου των μεταλλάξεων που προσδίδουν αντοχή στους αναστολείς νευραμινιδάσης Προσδιορισμός αλληλουχίας γονιδίου νευραμινιδάσης
Ορολογικές εξετάσεις
Ανίχνευση αντισωμάτων έναντι ιών γρίπης Α(Η1), Α(Η3) και Β Αναστολή αιμοσυγκόλλησης

 

Πίνακας 2: Μοριακές και ορολογικές μέθοδοι διάγνωσης αναπνευστικών παθογόνων

Παθογόνο Ορολογική διάγνωση

(Μέθοδος)

Μοριακή διάγνωση (Μέθοδος)
Αδενοϊοί ELISA Real-time PCR
Κοξιέλλα burnetti IFA _
Κορόνα ιοί (229E, OC43, NL63,HKU1) _ Real-time RT-PCR
Κορόνα ιός (MERS) IFA Real-time RT-PCR
Λεγεωνέλλα (Legionella pneumophila) IFA Real-time PCR
Μεταπνευμονοϊός του ανθρώπου (HMPV) _ Real-time PCR
Μπόκα ιός (HBoV) _ Real-time PCR
Μπορτετέλλα κοκκύτου ELISA _
Μυκόπλασμα πνευμονίας (Mycoplasma pneumoniae) ELISA Real-time PCR
Παραγρίπης ιοί 1,2,3 ELISA Real-time RT-PCR
Ρινοϊοί _ Real-time RT-PCR
Χλαμύδια pneumoniae IFA Real-time PCR

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ

  • Tα κλινικά δείγματα που προέρχονται από ασθενείς του δικτύου sentinel, θα πρέπει να έχουν ληφθεί σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ
  • Για αποστολή δειγμάτων από ιδιώτες ιατρούς πληροφορίες δίνονται από το Διαγνωστικό Τμήμα ΕΙΠ.

ΜΕΛΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

ΚΟΣΣΥΒΑΚΗΣ

Δρ. Αθανάσιος Κοσσυβάκης

Βιολόγος, Τεχνικός Υπεύθυνος Εργαστηρίου
Τηλ.: 210-6478822
Email: .img@.img

kalliaropoulos

Aντώνης Καλλιαρόπουλος

Τεχνολόγος
Τηλ: 210-6478821, 210-6478822
Email: .img@.img

ΒΑΣΩ ΠΟΓΚΑ

Δρ. Bασιλική Πόγκα

Μοριακός Βιολόγος
Τηλ: 210-6478821, 210-6478822
Email: .img@.img

Emmanouil M

Δρ. Μαίρη Εμμανουήλ

Βιολόγος, ΕΛΕ Β’
Τηλ: 210-6478819, 210-6478822
.img@.img

woman

Μαρία Κουτσουμπίδου

Γραμματέας Εργαστηρίου
Τηλ: 210-6478817
Fax: 210-6478832
Email: .img@.img

Top