Εθνικό Εργαστήριο Αναφοράς Ιλαράς & Ερυθράς
(Διαπιστευμένο από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, WHO)
(Μέλος του WHO – Measles & Rubella Laboratory Network)

angelakis

Μανόλης Αγγελάκης

MD, Βιοπαθολόγος-Κλινικός Μικροβιολόγος, Κύριος Ερευνητής
210-6478804

ΣΚΟΠΟΣ

Για την παρακολούθηση της ιλαράς και της ερυθράς ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έχει δημιουργήσει δίκτυο εργαστηρίων, ένα σε κάθε χώρα. Στην Ελλάδα τo Εργαστήριο Αναφοράς Ιλαράς/Ερυθράς ιδρύθηκε το 2003 στο Ελληνικό Ινστιτούτο Pasteur με απόφαση του Υπουργείου Υγείας και αποτελεί μέλος του παγκοσμίου δικτύου εθνικών εργαστηρίων. Σκοπός των εργαστηρίων αυτών είναι η επιβεβαίωση των κρουσμάτων ιλαράς και ερυθράς (επίκτητης και συγγενούς) σε κάθε χώρα. Η επιβεβαίωση των κρουσμάτων γίνεται με έλεγχο των ειδικών αντισωμάτων έναντι των ιών της ιλαράς και ερυθράς με εξέταση του ορού αίματος του ασθενούς. Επιπλέον, στο Εθνικό Εργαστήριο Ιλαράς/Ερυθράς έχουν αναπτυχθεί μοριακές μέθοδοι για την ανίχνευση του ιού ιλαράς, καθώς και μέθοδοι απομόνωσης του ιού σε κυτταροκαλλιέργειες.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ

Η εργαστηριακή επιτήρηση της ιλαράς και ερυθράς στην Ελλάδα σε συνεργασία με το ΚΕΕΛΠΝΟ
Η εργαστηριακή επιβεβαίωση υπόπτων κρουσμάτων ιλαράς και ερυθράς
 Η μοριακή επιδημιολογία των ιών ιλαρά και ερυθράς που προκαλούν επιδημίες στην Ελλάδα
 Η αναφορά των εργαστηριακά επιβεβαιωμένων κρουσμάτων ιλαράς και ερυθράς στον ΠΟΥ και το ECDC κάθε μήνα, καθώς και στον Ελληνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας
Η πραγματοποίηση διαδικασιών εσωτερικού και εξωτερικού εργαστηριακού ποιοτικού ελέγχου
Ο ετήσιος έλεγχος καταλληλότητας Εθνικού Εργαστηρίου Αναφοράς Ιλαράς/Ερυθράς από τον ΠΟΥ

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Υπεύθυνη Διασφάλισης Ποιότητας: Δρ. Ε. Χορευτή

Το εργαστήριο διαπιστεύεται κάθε χρόνο από τον Π.Ο.Υ. μετά από σχετικό έλεγχο. Για την Διαπίστευση λαμβάνονται υπ΄όψιν οι παράμετροι λειτουργίας του εργαστηρίου και τα αποτελέσματα του Proficiency Τesting και του Διεργαστηριακού Ελέγχου.

  • Proficiency testing:Το εργαστήριο λαμβάνει κάθε χρόνο από τον ΠΟΥ panel δειγμάτων ορών για έλεγχο επάρκειας των μεθόδων προσδιορισμού των IgM ειδικών αντισωμάτων έναντι των ιών ερυθράς και ιλαράς.
  • Διεργαστηριακός έλεγχος:Κάθε χρόνο το εργαστήριο στέλνει για επιβεβαίωση το 10% περίπου των θετικών δειγμάτων για παρουσία IgM αντισωμάτων έναντι ιών ερυθράς και ιλαράς στο WHO European Regional Reference Laboratory for Measles and Rubella (Λουξεμβούργο)

ΜΕΘΟΔΟΙ

Είδος δοκιμής Ιός Ιλαράς Ιός Ερυθράς
Ορολογική ELISA IgG ELISA IgG
ELISA IgM ELISA IgM
  ELISA IgG Avidity
Μοριακή ανίχνευση ιού TaqMan Real-time RT- PCR (γονίδιο Ν) TaqMan Real-time RT- PCR (γονίδιο P150)
Απομόνωση ιού Κυτταροκαλλιέργεια σε κυτταρική σειρά Vero/SLAM Κυτταροκαλλιέργεια σε κυτταρική σειρά Vero/SLAM
Τυποποίηση ιών PCR για προσδιορισμό αλληλουχίας του 450 καρβοξυ-τελικού άκρου της νουκλεοπρωτεϊνης Ν και γενετική αλληλούχιση PCR για προσδιορισμό αλληλουχίας του γονιδίου της πρωτεϊνης Ε1 του περιβλήματος του ιού και γενετική αλληλούχιση

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ

Σε περίπτωση υπόπτων κρουσμάτων ερυθράς ή ιλαράς οι ιατροί πρέπει να δηλώνουν τα κρούσματα στο ΚΕΕΛΠΝΟ (Δελτία Δήλωσης)  και να αποστέλλουν κλινικά δείγματα για εργαστηριακή επιβεβαίωση των κρουσμάτων για περαιτέρω εργαστηριακό έλεγχο.

Κλινικά δείγματα τα οποία πρέπει να αποστέλλονται είναι:

 1. Ορός αίματος που έχει ληφθεί 4 – 30 ημέρες μετά την εμφάνιση του ύποπτου εξανθήματος για προσδιορισμό των ειδικών IgM αντισωμάτων έναντι του ιού ιλαράς ή ερυθράς
 2. Δείγματα του αναπνευστικού συστήματος (ρινοφαρυγγικό, στοματοφαρυγγικό επίχρισμα), ούρα και αίμα με αντιπηκτικό, τα οποία συλλέγονται μετά την εμφάνιση του εξανθήματος.

Η αποστολή των σχετικών παραπεμπτικών εξέτασης για ιλαρά και ερυθρά καθώς και για συγγενή ερυθρά με τα κλινικά δείγματα είναι απαραίτητη. Λεπτομερείς οδηγίες για τη συλλογή και αποστολή δειγμάτων βρίσκονται στο σχετικό έντυπο. Για αποστολή δειγμάτων από ιδιώτες ιατρούς πληροφορίες δίνονται από το Διαγνωστικό Τμήμα ΕΙΠ .

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

 1. Ongoing measles outbreak in Greece related to the recent European-wide epidemic. Georgakopoulou T, HoreftiE, Vernardaki A, Pogka V, Gkolfinopoulou K, Triantafyllou E,  Tsiodras S, Theodoridou M, Mentis A, Panagiotopoulos T. Epidemiol Infect. 2018 Oct;146(13):1692-1698. doi: 10.1017/S0950268818002170. Epub 2018 Aug 8
 2. Molecular and phylogenetic analysis of Greek measles 2010 strains.
  Melidou A, Gioula G, Pogka V, Exindari M, Moutoussi A, Sgouras D, Papadakos K, Chatzidimitriou D, Karabaxoglou D, Mentis A, Malisiovas N. Epidemiol Infect. 2012 Mar;140(3):432-8. doi: 10.1017/S095026881100094X. Epub 2011 May 31.
 3. Spotlight on measles 2010: ongoing measles outbreak in Greece, January-July 2010.
  Pervanidou D, Horefti E, Patrinos S, Lytras T, Triantafillou E, Mentis A, Bonovas S, Panagiotopoulos T. Euro Surveill. 2010 Jul 29;15(30). pii: 19629.
 4. High genetic diversity of measles virus Kremer JR, Brown KE, Jin L et al. 
  World Health Organization European Region, 2005-2006. Emerg Infect Dis 2008;14:107-14.
 5. Cocirculation of genotypes D4 and D6 in Greece during the 2005 to 2006 measles epidemic.Kokotas S, Bolanaki E, Sgouras D, Pogka V, Logotheti M, Kossivakis A, Horefti E, Papadakos K, Mentis A. Diagnostic Microbiology and Infectious Diseases 2008.
 6. Εργαστηριακή Διερεύνηση Επιδημίας Ιλαράς στην Ελλάδα, 2005-2006 Λογοθέτη Μ, Κόκοτας Σ, Χορευτή Ε, Γιαννάκη Μ, Πάγκαλη Α, Πόγκα Β, Παπαδάκος Κ, Κανσουζίδου Α, Σπάλα Γ, Παναγιωτόπουλος Τ, Γεωργακοπούλου Θ, Σγούρας Δ, Μεντής Α.. Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής, 2008

ΜΕΛΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

horeuti

Δρ Ελίνα Χορευτή

Βιολόγος, ΕΛΕ Β
Τηλ: 2106478819
Email: .img@.img

woman

Μαρία Κουτσουμπίδου

Γραμματέας Εργαστηρίου Διάγνωσης
Τηλ: 210-6478817
Fax: 210-6478832
Email: .img@.img

ΒΑΣΩ ΠΟΓΚΑ

Δρ. Bασιλική Πόγκα

Βιολόγος,
Τηλ: 210-6478821 210-6478822
Email: .img@.img

Top