Εθνικό Εργαστήριο Αναφοράς Λεϊσμανιάσεων

helen-dotsika

Ελένη Ντότσικα

Βιοπαθολόγος – Κλινικός Μικροβιολόγος
210-6478828
.img@.img Βιογραφικό

ΣΚΟΠΟΣ

Το Εθνικό Εργαστήριο Αναφοράς Λεϊσμανιάσεων λειτουργεί από 1986 και ο σκοπός του είναι η επιτήρηση της σπλαγχνικής λεϊσμανίασης (Κala-Azar), μια ενδημική ζωονόσος που οφείλεται στο πρωτοζωϊκό παράσιτο Leishmania infantum. Η νόσος εξαπλώνεται κατά την διάρκεια γεύματος αίματος από μολυσμένες σκνίπες (δίπτερα του ανήκουν στα γένη Phlebotomus και Sergentomyia), ενώ ζώα όπως ο σκύλος, ο λύκος, το τσακάλι η τρωκτικά και άλλα άγρια ζώα αποτελούν την φυσική δεξαμενή του παρασίτου. Στις αστικές περιοχές ο σκύλος είναι η κύρια δεξαμενή του παρασίτου. Βασικοί στόχοι του εργαστηρίου είναι: εργαστηριακός έλεγχος των ορών ασθενών και σκύλων, απομόνωση και τυποποίηση παρασίτων, διενέργεια επιδημιολογικών μελετών και ενημέρωση των Αρχών Δημόσιας Υγείας (ΚΕΕΛΠΝΟ).

Στο Εθνικό Εργαστήριο Αναφοράς Λεϊσμανιάσεων παράγονται ικανές ποσότητες ειδικών αντιδραστηρίων που χρησιμοποιούνται για την ορολογική και μοριακή ανίχνευση των παρασίτων στο Διαγνωστικό Τμήμα του ΕΙΠ και στα Περιφερικά Κτηνιατρικά Εργαστήρια του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Υπολογίζεται ότι ο ετήσιος αριθμός δειγμάτων που πραγματοποιούνται είναι περίπου 3000 οροί σκύλων και 250 οροί ανθρώπων. Ειδικά αντιλεϊσμανιακά αντισώματα στους ορούς ανιχνεύονται με έμμεσο ανοσοφθορισμό (IFAT) ενώ η μοριακή ανίχνευση και ποσοτικοποίηση των παρασίτων στο αίμα η σε τεμάχια βιοψιών πραγματοποιείται με RT-PCR.

Top