Γραφείο Ανάπτυξης & Προτυποποίησης

Το Γραφείο Ανάπτυξης & Προτυποποίησης παίζει ένα κεντρικό ρόλο υποστηρίζοντας το έργο και τις δράσεις του ΕΙΠ στην Έρευνα, στη Δημόσια Υγεία και στην Εκπαίδευση.

Η διάχυση και προβολή της επιστήμης, η διασύνδεσή της με την κοινωνία, η ανάπτυξη και η προβολή του κοινωνικού ρόλου του ΕΙΠ αποτελούν βασικούς πυλώνες της πολύπλευρης δραστηριότητας του γραφείου.

Το γραφείο ανάπτυξης στελεχώνεται από επαγγελματίες με διαφορετικές κατευθύνσεις και αρμοδιότητες που δρουν συνεργατικά με σκοπό τη σφαιρική κάλυψη των αναγκών του ινστιτούτου στα θέματα δημοσίων σχέσεων, ανάπτυξης συνεργασιών στο εσωτερικό και το εξωτερικό και προβολής του έργου που επιτελείται.

Πιο συγκεκριμένα, το γραφείο υποστηρίζει την ευρύτερη δικτύωση του ΕΙΠ με άλλα Ερευνητικά Κέντρα, επιχειρήσεις, δημόσιους οργανισμούς και υπηρεσίες στην Ελλάδα και το εξωτερικό και συμμετέχει σε συντονιστικές συσκέψεις ερευνητικών προγραμμάτων – κοινοπραξιών, οργανώνει εκπαιδευτικές δραστηριότητες, δράσεις κοινωνικού χαράκτήρα,

Προσωπικό Γραφείου Ανάπτυξης

Σωσσάνα Κολυβά

Βιολόγος, PhD
(αρμόδια για τις διεθνείς επιστημονικές συνεργασίες)
 210-6478883
Top