Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ Ιστορικό Αρχείο
Οδηγίες Χρήσης
Η παρουσίαση είναι οργανωμένη σε τρία επίπεδα πλοήγησης.
  1. Στο πρώτο επίπεδο, που αποτελείται από μια κύρια σελίδα, βλέπουμε τη λίστα των συλλογών, οι οποίες παρουσιάζονται με το όνομά τους και μια σύντομη περιγραφή. Μπορούμε να πλοηγηθούμε στο δεύτερο επίπεδο, ακολουθώντας το σύνδεσμο στο όνομα της κάθε συλλογής.
     
  2. Στο δεύτερο επίπεδο, που αποτελείται από μία σελίδα για κάθε συλλογή, παρουσιάζεται μια σύντομη περιγραφή των περιεχομένων της συλλογής σε πίνακα, έχοντας ως στήλες τον Τίτλο, το Είδος και τη Χρονολογία. Ο πίνακας μπορεί να ταξινομηθεί από τον χρήστη κατά Τίτλο, Είδος και Χρονολογία, κάνοντας κλικ στην κορυφή της αντίστοιχης στήλης. Έτσι, για παράδειγμα, για να ταξινομήσουμε κατά Χρονολογία, κάνουμε κλικ στην περιγραφή της στήλης "Χρονολογία".
    Κάθε τίτλος στον πίνακα είναι σύνδεσμος που μας οδηγεί στο τρίτο επίδεδο, την αναλυτική περιγραφή.
     
  3. Στο τρίτο επίπεδο, που αποτελείται από μια σελίδα για κάθε "αντικείμενο" της συλλογής, παρουσιάζεται πλέον η λεπτομερής περιγραφή του αντικειμένου. Κάθε αντικείμενο μπορεί να αποτελείται από διάφορα ψηφιακά τεκμήρια, τα οποία ο χρήστης μπορεί να κατεβάσει τοπικά κάνοντας χρήση αντίστοιχων συνδέσμων που έχουν δημιουργηθεί.