Τμήμα Μικροβιολογίας

Η μελέτη των μολυσματικών ασθενειών αποτελεί μια σημαντική δραστηριότητα του ΕΙΠ, με πρωτοποριακή συνεισφορά στο πεδίο. Το ΕΙΠ χαίρει εθνικής και διεθνούς αναγνώρισης για την υψηλού επιπέδου, ανταγωνιστική έρευνα σε συγκεκριμένους τομείς της Μικροβιολογίας. Ειδικότερα, η έρευνα στη μικροβιολογία αφορά σε έναν επιλεγμένο αριθμό σημαντικών παθογόνων με υψηλό κοινωνικο-οικονομικό αντίκτυπο σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται: ο ιός της ηπατίτιδας C, (HCV), οι ερπητοϊοί, τα πρωτοζωικά παράσιτα Leishmania και Trypanosoma brucei, Gram- νοσοκομειακά παθογόνα, Neissseria gonorrhoeae, Chlamydia και Helicobacter pylori.

Η έρευνα σε αυτό το πεδίο εστιάζεται στα:

  1. Mοριακή και κυτταρική βιολογία των προαναφερθέντων παθογόνων, με ιδιαίτερη έμφαση στον προσδιορισμό μορίων που επηρεάζουν την ανάπτυξη και τη μολυσματικότητά τους
  2. Μηχανισμούς που διέπουν την αλληλεπίδραση παθογόνου-ξενιστή και καθορίζουν την εξέλιξη της ασθένειας, με ιδιαίτερη έμφαση στους μηχανισμούς διαφυγής του παθογόνου από την επιτήρηση του ανοσολογικού συστήματος
  3. Προσδιορισμό των βασικών μορίων που εμπλέκονται στην αλληλεπίδραση παθογόνου-ξενιστή με στόχο την αποκάλυψη νέων θεραπευτικών στόχων για την ανάπτυξη αντιμικροβιακών ενώσεων ή/και ανοσοθεραπευτικών ή προφυλακτικών εμβολίων, καθώς και τη βελτίωση διαγνωστικών εργαλείων για την πρόληψη και τον έλεγχο μολυσματικών ασθενειών
  4. Μελέτες της μοριακής βάσης της αντοχής των βακτηρίων στα αντιβιοτικά, με ιδιαίτερη έμφαση στη βιοχημική, μοριακή, και γενετική ανάλυση των υποκείμενων μηχανισμών της βακτηριακής αντοχής, καθώς και την παρακολούθηση των επιδημιολογικών τάσεων της αντοχής. Οι τελευταίοι τομείς της έρευνας είναι σημαντικοί είτε για το σχεδιασμό νέων αντιμικροβιακών μορίων, καθώς και για την υιοθέτηση πολιτικών περιορισμού των αντιβιοτικών για τη συντήρηση της αποτελεσματικότητας των διαθέσιμων.
  5. Την ανάπτυξη μοριακών εργαλείων για τη διάγνωση, την τυποποίηση και τη γενετική ανάλυση του πληθυσμού ιικών, βακτηριακών και παρασιτικών μολύνσεων και την εφαρμογή τους στα εργαστήρια δημόσιας υγείας.

Ένας αριθμός ερευνητικών δραστηριοτήτων του Τμήματος σχετικά με τους ιούς, τα βακτήρια και τα παράσιτα συμβάλλουν σε δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών στο διαγνωστικό τμήμα και τα εργαστήρια του τομέα δημόσιας υγείας. Μια τέτοια αλληλεπίδραση ασκεί σημαντική επίδραση στην ανάπτυξη της έρευνας και των υπηρεσιών του ΕΙΠ που προσδίδει μοναδικά χαρακτηριστικά στο ΕΙΠ σε σχέχη με άλλα άλλα ερευνητικά κέντρα της Χώρας που δραστηριοποιούνται στις λοιμώξεις.

Προσωπικό Τμήματος Μικροβιολογίας

Ερευνητές

Τζελέπη Εύα

Διευθύντρια Ερευνών,
Προϊσταμένη Εργαστηρίου Βακτηριολογίας

Μυριαγκού Βιβή

Διευθύντρια Ερευνών,
Εργαστήριο Βακτηριολογίας

Μεντής Ανδρέας

Διευθυντής Ερευνών,
Προϊστάμενος Εργαστηρίου Ιατρικής Μικροβιολογίας

Σγούρας Διονύσης

Διευθυντής Ερευνών,
Εργαστήριο Ιατρικής Μικροβιολογίας

Καραγκούνη Ευδοκία

Διευθύντρια Ερευνών,
Προϊσταμένη Τμήματος Μικροβιολογίας, Εργαστήριο Κυτταρικής Ανοσολογίας

Ντότσικα Ελένη

Διευθύντρια Ερευνών,
Προϊσταμένη Εργαστηρίου Κυτταρικής Ανοσολογίας

Μπολέτη Χαραλαμπία

Κύρια Ερευνήτρια,
Προϊσταμένη Εργαστηρίου Μοριακής Παρασιτολογίας – Ομάδα Ενδοκυτταρικού Παρασιτισμού

Σμυρλή Δέσποινα

Εντεταλμένη Ερευνήτρια,
Eργαστήριο Μοριακής Παρασιτολογίας

Γεωργοπούλου Ουρανία

Διευθύντρια Ερευνών,
Προϊσταμένη Εργαστηρίου Μοριακής Ιολογίας

Βασιλάκη Νίκη

Εντεταλμένη Ερευνήτρια,
Εργαστήριο Μοριακής Ιολογίας

Κωτσάκης Στάθης

Εντεταλμένος Ερευνητής,
Εργαστήριο Βακτηριολογίας

Συνεργαζόμενα Μέλη ΔΕΠ

Μαυρομαρά Πηνελόπη

Τακτική Καθηγήτρια, ΔΠΘ,
Εργαστήριο Μοριακής Ιολογίας

Καρακασιλιώτης Γιάννης

Επίκουρος Καθηγητής, ΔΠΘ
Εργαστήριο Μοριακής Ιολογίας

Χατζηγεωργίου Άρτεμις

Τακτική Καθηγήτρια, ΠΘ,
Προϊσταμένη Τμήματος Εργαστηρίου Βιοπληροφορικής

Ειδικοί Λειτουργικοί Επιστήμονες

Κακκανάς Αθανάσιος

ΕΛΕ Β’,
Εργαστήριο Μοριακής Ιολογίας

Μαρτινέζ Μπεατρίς

Φαρμακοποιός, EΛΕ Β’
Εργαστήριο Ιατρικής Μικροβιολογίας

 

Ειδικοί Τεχνικοί Επιστήμονες

Κουτσώνη Όλγα

Βιολόγος, PhD
Εργαστήριο Κυτταρικής Ανοσολογίας

Ψαρράκος Παναγιώτης

Βιολόγος, PhD
Εργαστήριο Ιατρικής Μικροβιολογίας

Τεχνικοί

Ασλάνογλου Ελίνα

Παρασκευάστρια,
Εργαστήριο Μοριακής Ιολογίας

Σιατραβάνη Ειρήνη

Τεχνολόγος Ιατρικών Εργαστηρίων,
Εργαστήριο Βακτηριολογίας

Μεταδιδακτορικοί Συνεργάτες

Αγάλλου Μαρία

Βιολόγος (ΙΔΟΧ- ΝΙΑΡΧΟΣ),
Εργαστήριο Κυτταρικής Ανοσολογίας (Δρ Καραγκούνη)

Καραμήτρος Τιμοκράτης

Βιολόγος (ΙΔΟΧ- ΝΙΑΡΧΟΣ),
Εργαστήριο Ιατρικής Μικροβιολογίας (Δρ Μεντής)

Ευαγγελία Βούλγαρη

Ιατρός- Βιοπαθολόγος (ΙΔΟΧ- ΝΙΑΡΧΟΣ),
Εργαστήριο Βακτηριολογίας, Ε.Υ. Δρ Μυριαγκού

Υποψήφιοι Διδάκτορες

Μηλιώτης Γιώργος

Βιολόγος (Marie Curie),
Εργαστήριο Βακτηριολογίας (Δρ Μυριαγκού)

Πτυχιούχοι

Ζήσης Δημήτριος

Πληροφορικός (ΙΔΟΧ- ΝΙΑΡΧΟΣ),
Εργαστήριο Βιοπληροφορικής (Καθηγ. Χατζηγεωργίου)
Top