Θεματικός Τομέας Μικροβιολογίας

Η μελέτη των μολυσματικών ασθενειών αποτελεί μια σημαντική δραστηριότητα του ΕΙΠ, με πρωτοποριακή συνεισφορά στο πεδίο. Το ΕΙΠ χαίρει εθνικής και διεθνούς αναγνώρισης για την υψηλού επιπέδου, ανταγωνιστική έρευνα σε συγκεκριμένους τομείς της Μικροβιολογίας. Ειδικότερα, η έρευνα στη μικροβιολογία αφορά σε έναν επιλεγμένο αριθμό σημαντικών παθογόνων με υψηλό κοινωνικο-οικονομικό αντίκτυπο σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται: ο ιός της ηπατίτιδας C, (HCV), οι ερπητοϊοί, τα πρωτοζωικά παράσιτα Leishmania και Trypanosoma brucei, Gram- νοσοκομειακά παθογόνα, Neissseria gonorrhoeae, Chlamydia και Helicobacter pylori.

Η έρευνα σε αυτό το πεδίο εστιάζεται στα:

  1. Mοριακή και κυτταρική βιολογία των προαναφερθέντων παθογόνων, με ιδιαίτερη έμφαση στον προσδιορισμό μορίων που επηρεάζουν την ανάπτυξη και τη μολυσματικότητά τους
  2. Μηχανισμούς που διέπουν την αλληλεπίδραση παθογόνου-ξενιστή και καθορίζουν την εξέλιξη της ασθένειας, με ιδιαίτερη έμφαση στους μηχανισμούς διαφυγής του παθογόνου από την επιτήρηση του ανοσολογικού συστήματος
  3. Προσδιορισμό των βασικών μορίων που εμπλέκονται στην αλληλεπίδραση παθογόνου-ξενιστή με στόχο την αποκάλυψη νέων θεραπευτικών στόχων για την ανάπτυξη αντιμικροβιακών ενώσεων ή/και ανοσοθεραπευτικών ή προφυλακτικών εμβολίων, καθώς και τη βελτίωση διαγνωστικών εργαλείων για την πρόληψη και τον έλεγχο μολυσματικών ασθενειών
  4. Μελέτες στο αντικείμενο της αντοχής των βακτηρίων στα αντιβιοτικά, με έμφαση στην ανάλυση των βιοχημικών, μοριακών και γενετικών μηχανισμών που υποστηρίζουν την εκδήλωση της αντοχής στα βακτήρια, αλλά και στην παρακολούθηση των επιδημιολογικών τάσεων τη βακτηριακής αντοχής. Η έρευνα στο πεδίο αυτό είναι σημαντική για το σχεδιαμό νέων αντιβιοτικών και θεραπευτικών προσεγγίσεων για την αντιμετώπιση των λοιμώξεων από πολυανθεκτικά βακτήρια, καθώς και για την μεθόδευση στρατηγικής στη χρήση των ήδη διαθέσιμων αντιβιοτικών που να συντηρεί την αποτελεσματικότητά τους.
  5. Την ανάπτυξη μοριακών εργαλείων για τη διάγνωση, την τυποποίηση και τη γενετική ανάλυση του πληθυσμού ιικών, βακτηριακών και παρασιτικών μολύνσεων και την εφαρμογή τους στα εργαστήρια δημόσιας υγείας.

Ένας αριθμός ερευνητικών δραστηριοτήτων του Τμήματος σχετικά με τους ιούς, τα βακτήρια και τα παράσιτα συμβάλλουν σε δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών στο διαγνωστικό τμήμα και τα εργαστήρια του τομέα δημόσιας υγείας. Μια τέτοια αλληλεπίδραση ασκεί σημαντική επίδραση στην ανάπτυξη της έρευνας και των υπηρεσιών του ΕΙΠ που προσδίδει μοναδικά χαρακτηριστικά στο ΕΙΠ σε σχέχη με άλλα άλλα ερευνητικά κέντρα της Χώρας που δραστηριοποιούνται στις λοιμώξεις.

Προσωπικό Τομέα Μικροβιολογίας

Ερευνητές

Ευδοκία Καραγκούνη

Διευθύντρια Ερευνών,
Εργαστήριο Κυτταρικής Ανοσολογίας
Τηλ.: 210-6478826
Email:.img@.img

Βιβή Μυριαγκού

Διευθύντρια Ερευνών,
Εργαστήριο Βακτηριολογίας
Email: .img@.img

Διονύσης Σγούρας

Διευθυντής Ερευνών,
Εργαστήριο Ιατρικής Μικροβιολογίας
Email: .img@.img

Ελένη Ντότσικα

Διευθύντρια Ερευνών,
Προϊσταμένη Εργαστηρίου Κυτταρικής Ανοσολογίας
Τηλ.: 210-6478828
Email: .img@.img
(Συνταξιοδότηση 31.12.21)

Ουρανία Γεωργοπούλου

Διευθύντρια Ερευνών,
Προϊσταμένη Εργαστηρίου Μοριακής Ιολογίας
Τηλ.: 210-6478877
Email: .img@.img

Εμμανουήλ Αγγελάκης

Κύριος Ερευνητής,
Διαγνωστικό Τμήμα
Τηλ.: 210-6478809
Email:.img@.img

Χαραλαμπία Μπολέτη

Διευθύντρια Ερευνών,
Εργαστήριο Ενδοκυτταρικού Παρασιτισμού
Email: .img@.img

Δέσποινα Σμυρλή

Κύρια Ερευνήτρια,
Eργαστήριο Μοριακής Παρασιτολογίας
Email: .img@.img

Νίκη Βασιλάκη 

Κύρια Ερευνήτρια,
Εργαστήριο Μοριακής Ιολογίας
Email: .img@.img

Στάθης Κωτσάκης 

Κύριος Ερευνητής,
Εργαστήριο Βακτηριολογίας
Email: .img@.img

Τιμοκράτης Καραμήτρος 

Εντεταλμένος Ερευνητής,
Μονάδα Βιοπληροφορικής και Εφαρμοσμένης γενομικής
Τηλ.: 210-6478871
Email: .img@.img

Πελαγία Φωκά 

Κύρια Ερευνήτρια
Εργαστήριο Μοριακής Ιολογίας
Email: .img@.img

 

Συνεργαζόμενο Μέλος ΔΕΠ

Άρτεμις Χατζηγεωργίου

Τακτική Καθηγήτρια, ΠΘ,
Προϊσταμένη Εργαστηρίου Βιοπληροφορικής
Τηλ.: 210-6478888
Email:.img@.img

Ειδικοί Λειτουργικοί Επιστήμονες

Αθανάσιος Κακκανάς 

ΕΛΕ Α’,
Εργαστήριο Μοριακής Ιολογίας
Email: .img@.img

Μπεατρίς Μαρτίνεζ

PhD, Φαρμακοποιός ,ΕΛΕ Β’
Εργαστήριο Ιατρικής Μικροβιολογίας
Email: .img@.img

 

Μαίρη Εμμανουήλ

PhD, Βιολόγος, ΕΛΕ Β’
Διαγνωστικό Τμήμα
Τηλ: 210-6478819
Email: .img@.img

 

Ελίνα Χορευτή

PhD, Βιολόγος, ΕΛΕ Β’
Διαγνωστικό Τμήμα
Τηλ: 210-6478817
Email: .img@.img

Ειδικοί Τεχνικοί Επιστήμονες

Όλγα Κουτσώνη

PhD, Βιολόγος, ΕΤΕ
Εργαστήριο Κυτταρικής Ανοσολογίας
Τηλ.: 210-6478825
Email: .img@.img

Παναγιώτης Ψαρράκος 

PhD, Βιολόγος, ΕΤΕ
Εργαστήριο Ιατρικής Μικροβιολογίας
Τηλ.: 210-6478890
Email: .img@.img

Ειρήνη Σιατραβάνη 

Τεχνολόγος Ιατρικών Εργαστηρίων,
Εργαστήριο Βακτηριολογίας
Τηλ.: 210-6478810
Email: .img@.img

Ελίνα Ασλάνογλου 

Παρασκευάστρια,
Εργαστήριο Μοριακής Ιολογίας
Email: .img@.img

Άντα Βούλγαρη – Κόκοτα

PhD, Βιολόγος, ΕΤΕ
Διαγνωστικό Τμήμα
Τηλ.: 210-6478821, 210-6478822
Email: .img@.img

Ιουλία Καραγεώργου

PhD, Βιολόγος, ΕΤΕ
Διαγνωστικό Τμήμα
Τηλ: 210-6478815
Email: .img@.img

Αθανάσιος Κοσσυβάκης

PhD, Βιολόγος, ΕΤΕ
Διαγνωστικό Τμήμα
Τηλ: 210-6478822
Email: .img@.img

Γιώτα Μπίζτα

Bsc, Χημικός, ΕΤΕ
Διαγνωστικό Τμήμα
Τηλ.: 210 6478815
Email: .img@.img

Αθηνά Τζίφα 

Τεχνολόγος Ιατρικών Εργαστηρίων,
Διαγνωστικό Τμήμα
Τηλ.: 210-6478127
Email: .img@.img
Top