Εργαστήριο Μοριακής Νευροβιολογίας και Ανοσολογίας

Δρ. Παρασκευή Ζησιμοπούλου | Τμήμα Νευροβιολογίας

Υπεύθυνη Εργαστηρίου

Επικοινωνία:

210-6478839 | .img@.img|  Βιογραφικό

ΣΚΟΠΟΣ

Το Εργαστήριό μας δραστηριοποιείται στο χώρο της Έρευνας για περισσότερες από τρεις δεκαετίες (πρώην Υπεύθυνος Εργαστηρίου καθ. Σ. Τζάρτος). Οι δραστηριότητές μας περιλαμβάνουν δύο σκέλη: α. Νευροανοσολογία: κατανόηση, διάγνωση και θεραπεία νευροανοσολογικών ασθενειών όπως η βαριά μυασθένεια (MG), η οπτική νευρομυελίτιδα (NMO) και η αυτοάνοση εγκεφαλίτιδα (AIE), και β. Σχέσεις δομής-λειτουργίας των νικοτινικών υποδοχέων της ακετυλοχολίνης (nAChRs).

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Α. Νευροανοσολογία
i) Κατανόηση και θεραπεία της μυασθένειας. Ανάπτυξη μιας πρότυπης αντιγονοειδικής θεραπευτικής προσέγγισης με βάση την αφαίρεση των αυτοαντισωμάτων
ii) Ταυτοποίηση και χαρακτηρισμός νέων υποομάδων μυασθένειας επαγόμενων από νέα αυτοαντισώματα
iii) Ταυτοποίηση ενός νέου αυτοαντιγόνου για την NMO
iv) Αυτοανοσία που συνδέεται με νευρωνικούς nAChRs: Ταυτοποίηση των αυτοαντισωμάτων έναντι νευρωνικών nAChR και ο ρόλος τους σε νευρολογικές παθήσεις
v) Διαγνωστικές δοκιμασίες ανοσοφθορισμού σε κύτταρα (CBA)

Β. Μελέτες σχέσης δομής-λειτουργίας των νευρωνικών nAChRs
i) α9 nAChR
ii) α2 nAChR
iii) “κολοβοί” nAChRs
iv) Έκφραση των άγριου τύπου και μεταλλαγμένων μορφών των εξωκυττάριων τμημάτων των νευρωνικών α5 και β3 nAChRs και της πρωτεΐνης-καναλιού ενεργοποιούμενης με ψευδάργυρο (ZAC)

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Picture

Hong Y, Zisimopoulou P, Trakas N, Karagiorgou K, Stergiou C, Skeie GO, Hao HJ, Gao X, Owe JF, Zhang X, Yue YX, Romi F, Wang Q, Li HF, Gilhus NE, Tzartos SJ. Multiple antibody detection in 'seronegative' myasthenia gravis patients. Eur J Neurol. 2017 Jun;24(6):844-850. doi: 10.1111/ene.13300.

Giastas P, Zouridakis M, Tzartos SJ. Understanding structure-function relationships of the human neuronal acetylcholine receptor: insights from the first crystal structures of neuronal subunits. Br J Pharmacol. 2017 Apr 27. doi: 10.1111/bph.13838. [Epub ahead of print] Review.

Lazaridis K, Baltatzidi V, Trakas N, Koutroumpi E, Karandreas N, Tzartos SJ. Characterization of a reproducible rat EAMG model induced with various human acetylcholine receptor domains. J Neuroimmunol. 2017 Feb 15;303:13-21. doi: 10.1016/j.jneuroim.2016.12.011.

Koneczny I, Stevens JA, De Rosa A, Huda S, Huijbers MG, Saxena A, Maestri M, Lazaridis K, Zisimopoulou P, Tzartos S, Verschuuren J, van der Maarel SM, van Damme P, De Baets MH, Molenaar PC, Vincent A, Ricciardi R, Martinez-Martinez P, Losen M. IgG4 autoantibodies against muscle-specific kinase undergo Fab-arm exchange in myasthenia gravis patients. J Autoimmun. 2017 Feb;77:104-115. doi: 10.1016/j.jaut.2016.11.005.

Türkoğlu R, Lassmann H, Aker FV, Tzartos J, Tzartos S, Tüzün E. Recurrent tumefactive demyelinating lesions: a pathological study. Clin Neuropathol. 2017 Feb 17. doi: 10.5414/NP301005.

Hong Y, Skeie GO, Zisimopoulou P, Karagiorgou K, Tzartos SJ, Gao X, Yue YX, Romi F, Zhang X, Li HF, Gilhus NE. Juvenile-onset myasthenia gravis: autoantibody status, clinical characteristics and genetic polymorphisms. J Neurol. 2017 May;264(5):955-962. doi: 10.1007/s00415-017-8478-z.

2017
Picture

Lykhmus O, Koval L, Pastuhova D, Zouridakis M, Tzartos S, Komisarenko S, Skok M. The role of carbohydrate component of recombinant α7 nicotinic acetylcholine receptor extracellular domain in its immunogenicity and functional effects of resulting antibodies. 2016 Immunobiology;221(12):1355-1361. doi: 10.1016/j.imbio.2016.07.012.

Kouvatsos N, Giastas P, Chroni-Tzartou D, Poulopoulou C, TzartosSJ. Crystal structure of a human neuronal nAChR extracellular domain in pentameric assembly: Ligand-bound α2 homopentamer. Proc Natl Acad Sci U S A. 2016 Aug 23;113(34):9635-40. doi: 10.1073/pnas.1602619113.

Gilhus NE, Skeie GO, Romi F, Lazaridis K, Zisimoupoulou P, and Tzartos S. Myasthenia gravis-autoantibody characteristics and their implications for therapy. Nat. Rev. Neurol. 2016; 12(5):259-68. doi: 10.1038/nrneurol.2016.44. Epub 2016 Apr 22. Review

Küçükerden M, Huda R, Tüzün E, Yılmaz A, Skriapa L, Trakas N, T. Strait R, Finkelman FD, Kabadayı S, Zisimopoulou P, TzartosS, Christadoss P. MuSK induced experimental autoimmune myasthenia gravis does not require IgG1 antibody to MuSK. J. Neuroimmunol. 2016. Jun 15;295-296:84-92. doi: 10.1016/j.jneuroim.2016.04.003.

Stergiou C, Lazaridis K, Zouvelou V, Tzartos J, Mantegazza R, Antozzi C, Andreetta F, Evoli A, Deymeer F, Saruhan-Direskeneli G, Durmus H, Brenner T, Vaknin A, Berrih-Aknin S, Behin A, Sharshar T, De Baets M, Losen M, Martinez-Martinez P, Kleopa KA, Zamba-Papanicolaou E, Kyriakides T, Kostera-Pruszczyk A, Szczudlik P, Szyluk B, Lavrnic D, Basta I, Peric S, Tallaksen C, Maniaol A, Gilhus NE, Casasnovas Pons C, Pitha J, Jakubíkova M, Hanisch F, Bogomolovas J, Labeit D, Labeit S, TzartosSJ.Titin antibodies in “seronegative” myasthenia gravis – A new role for an old antigen, J. Neuroimmunology, 2016. 292: 108-115. doi: 10.1016/j.jneuroim.2016.01.018.

2016
Picture

Lykhmus O, Voytenko L, Koval L, Mykhalskiy S, Cholin V, Peschana K, Zouridakis M, Tzartos S, Komisarenko S and Skok M. α7 Nicotinic Acetylcholine Receptor-Specific Antibody Induces Inflammation And Amyloid β42 Accumulation In The Mouse Brain To Impair Memory. Plos-1, 2015 Mar 27;10(3):e0122706. doi: 10.1371/journal.pone.0122706.

Maurer M, Bougoin S, Feferman T, Frenkian M, Bismuth J, Mouly V, Clairac G, Tzartos S, Fadel E, Eymard B, Fuchs S, Souroujon MC, Berrih-Aknin S. IL-6 and Akt are involved in muscular pathogenesis in myasthenia gravis. Acta Neuropathol Commun. 2015 Jan 15;3(1):1. doi: 10.1186/s40478-014-0179-6.

Azam L, Papakyriakou A, Zouridakis M, Giastas P, Tzartos SJ, McIntosh JM. Molecular Interaction of α-Conotoxin RgIA with the Rat α9α10 Nicotinic Acetylcholine Receptor.Mol Pharmacol. 2015 May;87(5):855-64. doi: 10.1124/mol.114.096511. Epub 2015 Mar 4. PMID:25740413

Arnaouteli S, Giastas P, Andreou A, Tzanodaskalaki M, Aldridge C, Tzartos SJ, Vollmer W, Eliopoulos E, Bouriotis V. Two putative polysaccharide deacetylases are required for osmotic stability and cell shape maintenance in Bacillus anthracis. J Biol Chem. 2015 Mar 30.pii: jbc.M115.640029. [Epub ahead of print] PMID:25825488

Yilmaz V, Oflazer P, Aysa F, Durmus H, Poulas K, Parman Y, Tzartos S, Tuzun E, Deymeer F, Saruhan-Direskeneli G. Differential cytokine changes in patients with myasthenia gravis with antibodies against AChR and MuSK. PLOS-1. 2015; 10(4):e0123546. doi: 10.1371/journal.pone.0123546

Özkök E, Durmus H, Yetimler B, Taslı H, Trakas N, Ulusoy C, Lagoumintzis G, Tzartos S, and Tüzün E: Reduced muscle mitochondrial enzyme activity in MuSK-immunized mice. Clinical Neuropathology. 2015 Nov-Dec;34(6):359-63. doi: 10.5414/NP300875.

Ulusoy C, Zibandeh N, Yıldırım S, Trakas N, Zisimopoulou P, Küçükerden M, Tașlı H, TzartosS, Göker K, Tüzün E, Akkoç T. Dental follicle mesenchymal stem cell administration ameliorates muscle weakness in MuSK-immunized mice. J Neuroinflammation. 2015 Dec 9;12(1):231. doi: 10.1186/s12974-015-0451-0.

Tsonis AI, Zisimopoulou P, Lazaridis K, Tzartos J, Matsigkou E, Zouvelou V, Mantegazza R, Antozzi C, Andreetta F, Evoli A, Deymeer F, Saruhan-Direskeneli G, Durmus H, Brenner T, Vaknin A, Berrih-Aknin S, Behin A, Sharshar T, De Baets M, Losen M, Martinez-Martinez P, Kleopa KA, Zamba-Papanicolaou E, Kyriakides T, Kostera-Pruszczyk A, Szczudlik P, Szyluk B, Lavrnic D, Basta I, Peric S, Tallaksen C, Maniaol A, Casasnovas Pons C, Pitha J, Jakubíkova M, Hanisch F, TzartosSJ. MuSK autoantibodies in myastheniagravis detected by cell based assay-A multinational study. J Neuroimmunol. 2015 Jul 15;284:10-7. doi: 10.1016/j.jneuroim.2015.04.015.

Lykhmus O, Gergalova G, Zouridakis M, Tzartos S, Komisarenko S, Skok M. Inflammation decreases the level of alpha7 nicotinic acetylcholine receptors in the brain mitochondria and makes them more susceptible to apoptosis induction. Int Immunopharmacol. 2015 Nov;29(1):148-51. doi: 10.1016/j.intimp.2015.04.007.

Tuzun E, Berrih-Aknin S, Brenner T, Kusner LL, Le Panse R, Yang H, Tzartos S, Christadoss P. Guidelines for standard preclinical experiments in the mouse model of myasthenia gravis induced by acetylcholine receptor immunization. Exp Neurol. 2015 Feb 16. pii: S0014-4886(15)00032-1. doi: 10.1016/j.expneurol.2015.02.009.

Kusner LL, Losen M, Vincent A, Lindstrom J, Tzartos S, Lazaridis K, Martinez-Martinez P. Guidelines for pre-clinical assessment of the acetylcholine receptor-specific passive transfer myasthenia gravis model-Recommendations for methods and experimental designs. Exp Neurol. 2015 Mar 3.pii: S0014-4886(15)00055-2. doi: 10.1016/j.expneurol.2015.02.025.

Losen M, Martinez-Martinez P, Molenaar PC, Lazaridis K, Tzartos S, Brenner T, Duan RS, Luo J, Lindstrom J, Kusner L. Standardization of the experimental autoimmune myasthenia gravis (EAMG) model by immunization of rats with Torpedo californica acetylcholine receptors – Recommendations for methods and experimental designs. Exp Neurol. 2015 Mar 18.pii: S0014-4886(15)00078-3. doi: 10.1016/j.expneurol.2015.03.010.

2015
Picture

Zouvelou V, Zisimopoulou P, Psimenou E, Matsigkou E, Stamboulis E, Tzartos SJ. AChR-myasthenia gravis switching to double-seropositive several years after the onset.J. Neuroimmunol. 2014 Feb 15;267(1-2):111-2. doi: 10.1016/j.jneuroim.2013.12.012.

Tsivgoulis G, Dervenoulas G, Tzartos SJ, Zompola C, Papageorgiou SG, Voumvourakis K. Double seropositive myasthenia gravis with acetylocholine receptor and lipoprotein receptor-related protein 4 antibodies. Muscle and Nerve.2014 Jan 7.doi: 10.1002/mus.24166.

Zis P, Argiriadou V, Temperikidis PP, Zikou L, Tzartos SJ, Tavernarakis A. Parkinson’s disease associated with myasthenia gravis and rheumatoid arthritis. Neurol. Sci.(Letter to the Editor). Published on line 2-7-2014. DOI 10.1007/s10072-014-1660-5

Marino M, Maiuri MT, Di Sante G, Scuderi F, La Carpia F, Trakas N, Provenzano C, Zisimopoulou P, Ria F, Tzartos SJ, Evoli A, Bartoccioni E. T cell repertoire in DQ5-positive MuSK-positive myasthenia gravis patients. J Autoimmun. 2014 Jan 4.pii: S0896-8411(13)00154-6. doi: 10.1016/j.jaut.2013.12.007.

Avidan N, Le Panse R; Harbo H, Bernasconi P, Poulas K, Ginzburg E; Cavalcante P, Colleoni L; Baggi F, Antozzi C, Truffault F, Horn-Saban S, Pöschel S, Zagoriti Z, Maniaol A, Lie B; Bernard I, Saoudi A, Illes Z, Casasnovas C, Melms A, Tzartos S; Willcox N, Kostera-Pruszczyk A, Tallaksen C, Mantegazza R, Berrih-Aknin S, Miller A. VAV1 and BAFF, via NFκB pathway, are genetic risk factors for Myasthenia Gravis. 2014 Annals of Clinical and Translational Neurology,1(5):329-39. doi: 10.1002/acn3.51

Ulusoy C, Kim E, Tüzün E, Huda R, Yılmaz V, Poulas K, Trakas N, Skriapa L, Niarchos A, Strait RT, Finkelman FD, Turan S, Zisimopoulou P, Tzartos S, Saruhan-Direskeneli G, Christadoss P. Preferential production of IgG1, IL-4 and IL-10 in MuSK-immunized mice. Clin Immunol. 2014 Feb 28.pii: S1521-6616(14)00049-7. doi: 10.1016/j.clim.2014.02.012.

Tuzun E., Tzartos J., Ekizoglu E., Stergiou C., Zisimopoulou P., Çoban A., Shugaiv E., Türkoglu R., Kürtüncü M., Baykan B., Tzartos S. Title: Aquaporin-1 Antibody in Neuromyelitis Optica Patients. European Neurology, 2014. Eur Neurol. 2014 Sep 27;72(5-6):271-272.

Kouvatsos N, Niarchos A, Zisimopoulou P, Eliopoulos E, Poulas K, and Tzartos S. Purification and functional characterization of a truncated human α4β2 nicotinic acetylcholine receptor. Int. J Biol Macromol, 2014 Jul 8. pii: S0141-8130(14)00441-3. doi: 10.1016/j.ijbiomac.2014.06.058.

Boltsis I, Lagoumintzis G, Chatzileontiadou DSM, Giastas P, Tzartos SJ, Leonidas DD, and Poulas K. Non-contact Current Transfer Induces the Formation and Improves the X-ray Diffraction Quality of Protein Crystals. 2014 Cryst.Growth Des. DOI: 10.1021/cg5004098

Zouridakis M, Giastas P, Zarkadas E, Chroni-Tzartou D, Bregestovski P and Tzartos SJ. Crystal structures of the free and antagonist-bound states of the extracellular domain of human α9 nicotinic receptor. 2014. Nat. Struct & Mol. Biol. doi:10.1038/nsmb.2900.

Tsivgoulis G, Dervenoulas G, Kokotis P, Zompola C, Tzartos J, Tzartos SJ, Voumvourakis KI. Double seronegative myasthenia gravis with low density lipoprotein-4 (LRP4) antibodies presenting with isolated ocular symptoms. 2014. J. Neurol. Sci. doi: 10.1016/j.jns.2014.09.013.

Kordas G, Lagoumintzis G, Sideris S, Poulas K and Tzartos SJ.Direct proof of the in vivo pathogenic role of the AChR autoantibodies from myasthenia gravis patients.PLOS-1.2014. Sep 26;9(9):e108327. doi: 10.1371/journal.pone.0108327.

Skriapa L, Zisimopoulou P, Trakas N, Grapsa E, Tzartos SJ. Expression of extracellular domains of Muscle Spesific Kinase (MuSK) and use as immunoadsorbents for the development of an antigen specific therapy. 2014. J. Neuroimmunol. DOI: 10.1016/j.jneuroim.2014.09.013

Lazaridis K, Evaggelakou P, Bendenidi E, Sideri A, Grapsa E and Tzartos S.J. Specific adsorbents for myasthenia gravis autoantibodies using mutants of the muscle nicotinic acetylcholine receptor extracellular domains. J. Neuroimmunol. 2015 Jan 15;278:19-25. doi: 10.1016/j.jneuroim.2014.12.001. Kouvatsos N, Niarchos A, Zisimopoulou P, Eliopoulos E, Poulas K, and Tzartos S. Purification and functional characterization of a truncated human α4β2 nicotinic acetylcholine receptor. Int. J Biol Macromol, 2014 Jul 8. pii: S0141-8130(14)00441-3. doi: 10.1016/j.ijbiomac.2014.06.058.

Boltsis I, Lagoumintzis G, Chatzileontiadou DSM, Giastas P, Tzartos SJ, Leonidas DD, and Poulas K. Non-contact Current Transfer Induces the Formation and Improves the X-ray Diffraction Quality of Protein Crystals. 2014 Cryst.Growth Des. DOI: 10.1021/cg5004098

Zouridakis M, Giastas P, Zarkadas E, Chroni-Tzartou D, Bregestovski P and Tzartos SJ. Crystal structures of the free and antagonist-bound states of the extracellular domain of human α9 nicotinic receptor. 2014. Nat. Struct & Mol. Biol. doi:10.1038/nsmb.2900.

Tsivgoulis G, Dervenoulas G, Kokotis P, Zompola C, Tzartos J, Tzartos SJ, Voumvourakis KI. Double seronegative myasthenia gravis with low density lipoprotein-4 (LRP4) antibodies presenting with isolated ocular symptoms. 2014. J. Neurol. Sci. doi: 10.1016/j.jns.2014.09.013.

Kordas G, Lagoumintzis G, Sideris S, Poulas K and Tzartos SJ.Direct proof of the in vivo pathogenic role of the AChR autoantibodies from myasthenia gravis patients.PLOS-1.2014. Sep 26;9(9):e108327. doi: 10.1371/journal.pone.0108327.

Skriapa L, Zisimopoulou P, Trakas N, Grapsa E, Tzartos SJ. Expression of extracellular domains of Muscle Spesific Kinase (MuSK) and use as immunoadsorbents for the development of an antigen specific therapy. 2014. J. Neuroimmunol. DOI: 10.1016/j.jneuroim.2014.09.013

Lazaridis K, Evaggelakou P, Bendenidi E, Sideri A, Grapsa E and Tzartos S.J. Specific adsorbents for myasthenia gravis autoantibodies using mutants of the muscle nicotinic acetylcholine receptor extracellular domains. J. Neuroimmunol. 2015 Jan 15;278:19-25. doi: 10.1016/j.jneuroim.2014.12.001.

2014
Picture

Zouvelou V, Stamboulis E, Skriapa L, Tzartos SJ. MuSK-Ab positive myasthenia: Not always grave. J Neurol Sci. 2013, 15;331(1-2):150-1.

Zouvelou V, Kyriazi S, Rentzos M, Belimezi M, Micheli MA, Tzartos SJ, Stamboulis E. Double-seropositive myasthenia gravis. Muscle Nerve. 2013, 47(3):465-6.

Zouvelou V, Zisimopoulou P, Rentzos M, Karandreas N, Evangelakou P, Stamboulis E, Tzartos SJ. Double seronegative myasthenia gravis with anti-LRP 4 antibodies.Neuromuscul Disord. 2013 Jul;23(7):568-70.

Tzartos JS, Stergiou Ch, Kilidireas K, Zisimopoulou P, Thomaidis T, and Tzartos SJ, Aquaporin-1 autoantibodies in patients with neuromyelitis optica spectrum disorders. PLOS-1, 2013.doi: 10.1371/journal.pone.0074773.

Lagoumintzis G, Zisimopoulou P, Trakas N, Grapsas E, Poulas K and Tzartos SJ (2013). Scale up and safety parameters of antigen specific immunoadsorption of human anti-acetylcholine receptor antibodies. J. Neuroimmunol. 2014; 267(1-2):1-6. doi: 10.1016/j.jneuroim. 2013.11.001. Epub 2013 Nov 10.

Zisimopoulou P, Evangelakou P, Tzartos J, Lazaridis K, Zouvelou V, Mantegazza R, Antozzi C, Andreetta F, Evoli A, Deymeer F, Saruhan-Direskeneli G, Durmus H, Brenner T, Vaknin A, Berrih-Aknin S, Frenkian Cuvelier M, Stojkovic T, Debaets M, Losen M, Martinez-Martinez P, Kleopa KA, Zamba-Papanicolaou E, Kyriakides T, Kostera-Pruszczyk A, Szczudlik P, Szyluk B, Lavrnic D, Basta I, Peric S, Tallaksen C, Maniaol A, & Tzartos SJ. A comprehensive analysis of the epidemiology and clinical characteristics of anti-LRP4 in myasthenia gravis. J. Autoimmunity. 2013. Epub ahead of print. http://dx.doi.org/10.1016/j.jaut.2013.12.004

Vrolix K, Fraussen J, Losen M, Stevens J, Lazaridis K, Molenaar PC, Somers V, Bracho MA, Le Panse R, Stinissen P, Berrih-Aknin S, Maessen JG, Van Garsse L, Buurman WA, Tzartos SJ, De Baets MH, Martinez-Martinez P. Clonal heterogeneity of thymic B cells from early-onset myasthenia gravis patients with antibodies against the acetylcholine receptor. J. Autoimmunity. 2014. doi: 10.1016/j.jaut.2013.12.008.

Lazaridis K, Zisimopoulou P, Giastas P, Bitzopoulou K, Evangelakou P; Sideri A, Tzartos SJ. Expression of human AChR extracellular domain mutants with improved characteristics. 2014 J Biol. Macromol;63:210-7. doi: 10.1016/j.ijbiomac.2013.11.003. Epub 2013 Nov 15

Niarchos A, Zouridakis M, Douris V, Georgostathi A, Kalamida D, Sotiriadis A, Poulas K, Iatrou K.. Tzartos SJ. Expression of a highly antigenic and native-like folded extracellular domain of the human α1 subunit of muscle nicotinic acetylcholine receptor, suitable for use in antigen specific therapies for Myasthenia Gravis. 2013 PLOS-1; 8(12):e84791. doi: 10.1371/journal.pone.0084791

Tzartos JS, Zisimopoulou P, Rentzos M, Karandreas N, Zouvelou V, Evangelakou P, Tsonis A, Thomaidis T, Lauria G, Andreetta F, Mantegazza R, Tzartos SJ. LRP4 antibodies in serum and CSF from amyotrophic lateral sclerosis patients. Ann. Clin Transl Neurol. Dec. 2013. doi: 10.1002/acn3.26.

Zisimopoulou P, Brenner T, Trakas N, Tzartos SJ. Serological diagnostics in myasthenia gravis based on novel assays and recently identified antigens. Autoimmun Rev. 2013 Jul;12(9):924-30.

Zagoriti Z, Kambouris M, Patrinos GP, Tzartos S, and Poulas K. (2013). Recent advances in genetic predisposition of myasthenia gravis. BioMed Res Int. Epub 2013 Nov 5.

2013
Picture

Zagoriti Z, Georgitsi M, Giannakopoulou O, Ntellos F, Tzartos SJ, Patrinos GP, Poulas K. Genetics of myasthenia gravis: a case-control association study in the Hellenic population. Clin Dev Immunol. 2012;2012:484919. doi:10.1155/2012/484919. Epub 2012 Sep 25.

Poulas K, Koutsouraki E, Kordas G, Kokla A, Tzartos SJ. Anti-MuSK- and anti-AChR-positive myasthenia gravis induced by d-penicillamine. J Neuroimmunol. 2012 Sep 15;250(1-2):94-8. doi: 10.1016/j.jneuroim.2012.05.011.

Tzartos, J., C. Stergiou, H. Alexopoulos, P. Zisimopoulou, C. Karageorgiou, K. Kilintireas, M. Dalakas, and S. Tzartos, (2012) Highly Sensitive Radioimmunoassay Identifies Anti-Aquaporin-4 Autoantibodies in Several “Seronegative” Patients Suspected for Neuromyelitis Optica-Spectrum Disorders (NMO). Neurology, 78, P02133.

Zhang, B., J.S. Tzartos, M. Belimezi, S. Ragheb, B. Bealmear, R.A. Lewis, W.C. Xiong, R.P. Lisak, S.J. Tzartos, and L. Mei, (2012) Autoantibodies to Lipoprotein-Related Protein 4 in Patients With Double-Seronegative Myasthenia Gravis. Archives of Neurology. 69(4): p. 445-451.

2012
Picture

Trakas, N., P. Zisimopoulou, and S.J. Tzartos, Development of a highly sensitive diagnostic assay for muscle-specific tyrosine kinase (MuSK) autoantibodies in myasthenia gravis. 2011 Journal of Neuroimmunology. 240: p. 79-86.

Koval, L., O. Lykhmus, O. Kalashnyk, N. Bachinskaya, G. Kravtsova, M. Soldatkina, M. Zouridakis, C. Stergiou, S. Tzartos, V. Tsetlin, S. Komisarenko, and M. Skok, (2011) The Presence and Origin of Autoantibodies Against alpha 4 and alpha 7 Nicotinic Acetylcholine Receptors in the Human Blood: Possible Relevance to Alzheimer’s Pathology. Journal of Alzheimers Disease. 25(4): p. 747-761.

Lykhmus, O., L. Koval, M. Skok, M. Zouridakis, P. Zisimopoulou, S. Tzartos, V. Tsetlin, S. Granon, J.P. Changeux, S. Komisarenko, and I. Cloez-Tayarani, (2011) Antibodies against Extracellular Domains of alpha4 and alpha7 Subunits Alter the Levels of Nicotinic Receptors in the Mouse Brain and Affect Memory: Possible Relevance to Alzheimer’s Pathology. Journal of Alzheimers Disease. 24(4): p. 693-704.

Pavlakis, P.P., H. Alexopoulos, M.L. Kosmidis, E. Stamboulis, J.G. Routsias, S.J. Tzartos, A.G. Tzioufas, H.M. Moutsopoulos, and M.C. Dalakas, (2011) Peripheral neuropathies in Sjogren syndrome: a new reappraisal. Journal of Neurology Neurosurgery and Psychiatry. 82(7): p. 798-802.

Stergiou, C., P. Zisimopoulou, and S.J. Tzartos, (2011) Expression of Water-soluble, Ligand-binding Concatameric Extracellular Domains of the Human Neuronal Nicotinic Receptor alpha 4 and beta 2 Subunits in the Yeast Pichia pastoris; glycosylation is not required for ligand binding. Journal of Biological Chemistry. 286(11): p. 8884-8892.

2011
Picture

Keefe, D., C. Parng, D. Lundberg, S. Ray, J. Martineau-Bosco, C. Leng, S. Tzartos, J. Powell, M. Concino, M. Heartlein, J. Lamsa, and S. Josiah, (2010) In vitro characterization of an acetylcholine receptor-transferrin fusion protein for the treatment of myasthenia gravis. Autoimmunity. 43(8): p. 628-639.

Lagoumintzis, G., P. Zisimopoulou, G. Kordas, K. Lazaridis, K. Poulas, and S.J. Tzartos, (2010) Recent approaches to the development of antigen-specific immunotherapies for myasthenia gravis. Autoimmunity. 43(5-6): p. 436-445.

Gattenlohner, S., H. Jorissen, M. Huhn, A. Vincent, D. Beeson, S. Tzartos, A. Mamalaki, B. Etschmann, H.K. Muller-Hermelink, E. Koscielniak, S. Barth, and A. Marx, A Human Recombinant Autoantibody-Based Immunotoxin Specific for the Fetal Acetylcholine Receptor Inhibits Rhabdomyosarcoma Growth In Vitro and in a Murine Transplantation Model. Journal of Biomedicine and Biotechnology Art. No. 187621.

2010
Picture

Keefe, D., Hess, D., Dosco, J., Tzartos, S., Powell, J., Lamsa. J., and Josiah, S. (2009) A rapid, fluorescence based assay for detecting antigenic modulation of the acetylcholine receptor on human cell lines. Cytometry B Clin Cytom. 76(3):206-12.

Zouridakis M, Zisimopoulou P, Eliopoulos E, Poulas K, and Tzartos SJ (2009) Design and expression of human α7 nicotinic acetylcholine receptor extracellular domain mutants with enhanced solubility and ligand-binding properties. Bioch. Bioph. Acta. 1794: 355-66.

Tsiamalos, P., Kordas, G., Kokla, A., Poulas, K., and Tzartos, S.J. (2009). Epidemiological and immunological profile of MuSK myasthenia gravis in Greece. Eur. J. Neurol. 16: 925-30.

Lykhmus, O , Koval, L., Pavlovych, S., Zouridakis, M., Zisimopoulou, P., Tzartos, S., Tsetlin, V., Volpina, O., Cloëz-Tayarani, I., Komisarenko, S., and Skok, M. (2009) Functional effects of antibodies against non-neuronal nicotinic acetylcholine receptors. Immunol. Lett. 128(1):68-73.

Gattenlohner, S, Jörißen, H., Huhn, M., Vincent, A., Beeson, D., Tzartos, S., Mamalaki, A., Etschmann, B., Müller-Hermelink, H.K., Koscielniak, E., Barth S.and Marx, A. (2009). A human recombinant autoantibody-based immunotoxin specific for the fetal acetylcholine receptor inhibits rhabdomyosarcoma growth in vitro and in a murine transplantation model. J. Biomed. Biotech. 2010:187621. doi: 10.1155/2010/187621

Keefe, D., Parng , C., Lundberg, D., Ray, S., Martineau-Bosc, J., Leng, C., Tzartos, S., Powell , J., Concino, M., Michael Heartlein, M., Lamsa. J., and Josiah, S. (2010). In vitro characterization of an acetylcholine receptor-transferrin fusion protein for the treatment of Myasthenia Gravis. Autoimmunity, 43(8):628-39

2009
Picture

Konstantakaki, M, Tzartos, S.J., Poulas, K. and Eliopoulos, E. (2008). Μodel of the extracellular domain of the human α7 nAChR based on the crystal structure of the mouse α1 nAChR extracellular domain. J. Mol. Graph Modelling. 26: 1333-7.

Bitzopoulou, K., ,Kostelidou, K., Poulas, K and Tzartos, S.J. (2008) Expression and characterization of mutant forms of the extracellular domain of the human AChR gamma-subunit with improved solubility and enhanced antigenicity. Biochem. Biophys. Acta. 1784: 1226-33.

Zisimopoulou, P., Lagoumintzis, G., Poulas, K. and Tzartos, S.J. (2008). Antigen-specific apheresis of human anti-acetylcholine receptor autoantibodies from myasthenia gravis patients’ sera using Escherichia coli-expressed receptor domains. J. Neuroimmmunol. 200: 133-141.

Yi, H.J., Chae, C.S., So, J.S., Tzartos, S.J. Souroujon MC, Fuchs, S., Im, SH (2008) Suppression of experimental myasthenia gravis by a B-cell epitope-free recombinant acetylcholine receptor. Mol. Immunol. 461:192-201.

2008
Picture

Konstantakaki, M., Tzartos, S.J., Poulas, K., and Eliopoulos, E. (2007) Molecular modeling of the complex between Torpedo acetylcholine receptor and anti-MIR Fab198. Biochem. Biophys. Res. Commun. 356:569-75.

Sideris, S., Lagoumintzis, G., Kordas, G., Kostelidou, K., Sotiriadis, A, Poulas, K. and Tzartos, S.J. (2007) Isolation and functional characterization of anti-acetylcholine receptor subunit-specific autoantibodies from myasthenic patients: receptor loss in cell culture. J. Neuroimmunol. 189:111-7.

Zouridakis, M., Kostelidou, K., Sotiriadis, A., Stergiou, Ch. Eliopoulos, E., Poulas, K., and Tzartos, S. (2007) Circular Dichroism Studies of Recombinant Extracellular Domains of Human Muscle and Neuronal Nicotinic Acetylcholine Receptors Provide an Insight into their structure. Intl. J. Biol. Macromol. 41:423-9.

Kostelidou, K., Trakas,N. and Tzartos, S.J. (2007) Extracellular domains of the β, γ and ε subunits of the human acetylcholine receptor as immunoadsorbents for myasthenic autoantibodies: a combination of immunoadsorbents results in increased efficiency. J. Neuroimmmunol. 190:44-52

2007
Picture

Kostelidou, K., Trakas,N., Zouridakis, M., Bitzopoulou, K., Sotiriadis,A., Gavra, H., and Tzartos, S.J. (2006). Expression and characterization of soluble forms of the extracellular domains of the β, γ and ε subunits of the human muscle acetylcholine receptor. FEBS J. 273: 3557-3568

Fostieri, E., Tzartos, S.J., Berrih-Aknin, S., Beeson, D. and Mamalaki A. (2005) Isolation of potent human Fab fragments against a novel highly immunogenic region on human muscle acetylcholine receptor, which protect the receptor from myasthenic autoantibodies. Eur. J. Immunol. 35:632-643.

2006
Picture

Protopapadakis, E., Kokla, A., Tzartos, S.J. and Mamalaki, A (2005) Isolation and characterization of human anti-acetylcholine receptor monoclonal antibodies from transgenic mice expressing human immunoglobulin loci. Eur. J. Immunol. 35:1960-68.

Guyon, S., Christadoss, P., Lepanse, R, Guyon, T, DePoea Baets, M., Wakkach, A., Bidault, J., Tzartos, S., and Berrih-Aknin, S. (2005) Effects of cytokines on AChR expression. Implications for myasthenia gravis. J. Immunol. 174: 5941-49.

Psaridi-Linardaki, L., Mamalaki, A., Trakas, N. and Tzartos, S.J. (2005) Specific immunoadsorption of the autoantibodies from myasthenic patients using the extracellular domain of the human muscle acetylcholine receptor α-subunit. Development of an antigen-specific therapeutic strategy. J. Neuroimmunol. 159:183-91.

Avramopoulou, V., Mamalaki, A., Tzartos, S.J. (2004) Soluble, oligomeric and ligand-binding extracellular domain of human alpha7 acetylcholine receptor expressed in yeast. Replacement of the hydrophobic cys-loop by the hydrophilic loop of ACh-binding protein enhances protein solubility. J. Biol. Chem. 279: 38287-93.

Marinou, M. and Tzartos, S.J. (2003). Identification of regions involved in the binding of α-Bungarotoxin to the human α7 neuronal nicotinic acetylcholine receptor using synthetic peptides. Biochem. J. 372, 543-554.

Phan-Chan-Du, A., Hemmerlin, C., Krikorian, D., Sakarellos-Daitsiotis, M., Tsikaris, V., Sakarellos, C., Marinou. M.,Thureau, A., Cung, M.T. and Tzartos, S.J. (2003). Solution conformation of the antibody-bound tyrosine phosphorylation site of the nicotinic acetylcholine -subunit in its phosphorylated and nonphosphorylated states. Biochemistry, 42:7371-7380.

Campos, E.C., Schiavi, C., Bolognesi, A., Bellusci, C., Lubelli, C., Duca, A., Polito, L., Vismara, S., Poulas, K., Tzartos, S.I., and Stirpe, F. (2002). Selective lesions of rabbit extraocular muscles injected with the anti-AChR immunotoxin saporin-mAb 73. Curr. Eye Res. 24: 58-65.

Psaridi-Linardaki, L.,Mamalaki, A., Remoundos, M. and Tzartos, S.J. (2002). Expression of soluble ligand- and antibody-binding extracellular subunit in yeast Pichiadomain of human muscle acetylcholine receptor α- pastoris. Role of glycosylation in α-bungarotoxin binding. J. Biol. Chem. 277: 26980-6.

Μetaxas, A., Tzartos, S., Liakopoulou-Kyriakide, M. (2002). The production of anti-hexapeptide antibodies which recognize the S7, L6 and L13 ribosomal proteins of Escherichia coli. J Pept Sci. 8:118-24.

Tataridis, D., Kolocouris, A., Fytas, G., Kolocouris, N., Foscolos, G.B., Poulas, K. and Tzartos, S.J. (2002).Mounting the nicotinic pharmacophoric structural elements in an homoadamantane scaffold: synthesis, molecular modeling and binding affinities to α7 nicotinic acetylcholine receptors. IL Farmaco. 57:979-984.

Poulas, K. and Tzartos, S.J (2001). The gender gap in autoimmune disease. Letter to Lancet, 357, 234.

Poulas, K., Eliopoulos, E., Vatzaki, E., Navaza, J., Kontou, M., Oikonomakos, N., Acharya, K.R., and Tzartos, S. J. (2001). Crystal structure of Fab198, an efficient protector of acetylcholine receptor against myasthenogenic antibodies. Eur. J. Biochem. 268: 3685-3693.

Poulas, K., Tsibri, E., Papanastasiou, D., Tsouloufis, T., Marinou, M., Tsantili, P., Papapetropoulos, T., and Tzartos, S.J. (2001). Epidemiology of seropositive myasthenia gravis in Greece. J. Neurol. Neurosur. Psych. 71:352-6.

Theodorou, V.,Tsikaris, V., Sakarellos-Daitsiotis, M, Avramopoulou, V., Kostelidou, K., Tzartos, S.J. and Sakarellos, C. (2001). Design, synthesis and conformational study of biologically active photolabeled analogues of the Main Immunogenic Region of the acetylcholine receptor. Biopolymers. 56: 37-46.

Trakas, N. and Tzartos, S.J. (2001) Conjugation of acetylcholine receptor-protecting Fab fragments with polyethylene glycol results in a prolonged half-life in the circulation and reduced immunogenicity. J. Neuroimmunol. 120:42-49.

Skok, M., Lykhmus, E., Bobrovnik, S., Tzartos, S.I., Tsouloufis, T., Vanderesse, R. , Coutrot, F., Cung, M.T., Marraud, M., Krikorian, D., and Sakarellos-Daitsiotis, M. (2001). Structure of epitopes recognized by the antibodies to alpha (181-192) peptides of neuronal nicotinic acetylcholine receptors: extrapolation to the structure of acetylcholine-binding domain. J. Neuroimmunol. 121: 59-66.

Kleinjung, J., Petit, M-C., Orlewski, P., Mamalaki, A., Tzartos, S.J., Tsikaris, V., Sakarellos-Daitsiotis, M., Sakarellos, C., Marraud, M. and Cung. M.-T. (2000). The 3D structure of the complex between an Fv antibody fragment and an analogue of the main immunogenic region of the acetylcholine receptor: A combined 2D-NMR, homology and molecular modeling approach. Biopolymers. 53: 113-128

Sevin-Landais, A., Rigler, P., Tzartos, S., Hucho, F., Hovius, R. and Vogel, H. (2000). Immobilisation of the nicotinic acetylcholine receptor in tethered lipid membranes. Biophys. Chem. 85:141-52.

Poulas, K., Tsouloufis, Th., and Tzartos S.J. (2000) Treatment of passively transferred experimental autoimmune myasthenia gravis using papain. Clin. Expl. Immunol. 120:363-368.

Tsouloufis, T., Mamalaki, A., Remoundos, M. and Tzartos, S.J. (2000). Reconstitution of conformationally-dependent epitopes on the N-terminal extracellular domain of the human muscle acetylcholine receptor α-subunit expressed in E. coli. Implications for Myasthenia Gravis therapeutic approaches. Int. Immunol. 12: 1255-65.

Papanastasiou, D., Poulas, K., Kokla, A and Tzartos, S. J. (2000). Prevention of passively transferred experimental autoimmune myasthenia gravis by Fab fragments of monoclonal antibodies directed against the main immunogenic region of the acetylcholine receptor. J. Neuroimmunol. 104:124-132.

Kontou, M., Leonidas, D., Vatzaki, E.H., Tsantili, P., Mamalaki, A., Oikonomakos, N.G., Acharya, K.R, and Tzartos, S. J. (2000).The crystal structure of the Fab fragment of a rat monoclonal antibody against the main immunogenic region of the human muscle acetylcholine receptor. Eur. J. Biochem. 267:2389-2397

Michalet, S., Teixeira, F., Gilquin, B., Mourier, G., Servent, S., Drevet, P., Binder, P., Tzartos, S., Ménez, A., and Kessler, P. (2000). Relative spatial position of a snake neurotoxin and the reduced disulfide bond αCys192-Cys193) at the αγ interface of the nicotinic acetylcholine receptor. J. Biol. Chem. 275: 25608-25615.

Sieb, J.P., Kraner, S., Schrank, B., Reitter, B., Goebel, H.H., Tzartos, S. J. and Steinlein, O.K. (2000). Severe congenital myasthenic syndrome due to homozygosity of the 1293insG ε-AChR subunit mutation. Ann. Neurol. 48:379-83

Fostieri, E., Beeson, D. and Tzartos, S.J. (2000). The conformation of the main immunogenic region on the α-subunit of muscle acetylcholine receptor is affected by neighboring receptor subunits. FEBS Lett. 481: 127-130.

Poulas, K., Tsibri, E., Papanastasiou, D., Tsouloufis, T., Marinou, M., Tsantili, P., Papapetropoulos, T., and Tzartos, S.J. (2000). Equal male and female incidence of myasthenia gravis. Neurology, 54, 1202-1203.

2000-2005
Picture

Nenninger, R., Schultz, A., Helmreich, M., Wilisch, A., Vandekerckhove, B., Hunig, T., Schalke, B., Tzartos, S.J., Kahlbacher, H., Muller-Hermelink, H. and Marx, A. (1998). Abnormal thymocyte development – Generation of autoaggressive T-cells in mixed and cortical thymomas. Lab. Invest. 78:743-753.

Tsantili, P., Tzartos, S.J. and Mamalaki, A. (1999) High affinity scFv antibody fragments protecting the human nicotinic acetylcholine receptor. J. Neuroimmunol. 94: 15-27.

Papanastasiou, D., Mamalaki, A., Eliopoulos, E., Poulas, K., Liolitsas Ch. and Tzartos, S.J. (1999). Construction and characterization of a humanized single chain Fv antibody fragment against the main immunogenic region of the acetylcholine receptor. J. Neuroimmunol. 94: 182-195.

Tzartos, S.J. and Remoundos, M. (1999). Detection of antibodies directed against the cytoplasmic region of the human acetylcholine receptor in sera from myasthenia gravis patients. Clin. Expl. Immunol. 116: 146-152.

Skok, M.V., Voitenko, L. P., Voitenko, S. V., Lykhmus, E. Yu., Kalashnik, E. N., Litvin, T. I., Tzartos S. J. and Skok, V. I. (1999). Alpha subunit composition of nicotinic acetylcholine receptors in the rat autonomic ganglia neurons as determined with subunit-specific anti-α(181-192) peptide antibodies. Neuroscience. .93: 1436-1447.

Wilisch, A., Gutsche, S., Hoffacker, V., Schultz, A., Tzartos, S., Nix, W., Schalke, B., Schneider, C., Muller-Hermelink, H. K. and Marx A. (1999). Association of acetylcholine receptor α-subunit expression in mixed thymoma with myasthenia gravis. Neurology. 52: 1460-1466.

Schultz, A., Hoffacker, V.,Wilisch, A., Nix, W., Schalke, B., Nix, W., Tzartos, S., Muller-Hermelink, H. K. and Marx A. (1999). Neurofilament is an autoantigenic determinant in myasthenia gravis. Ann. Neurology. 46: 167-75.

Martin-Ruiz, C.M., Court, J.A., Molnar, Ε., Lee, Μ., Gotti, C., Mamalaki, A., Tsouloufis, T., Tzartos, S., Ballard, C., Perry, R.H. and Perry, E.K. (1999) Alpha 4 but not alpha 3 and 7 nicotinic acetylcholine receptor subunits are lost from the temporal cortex in Alzheimer’s disease. J. Neurochem. 73: 1635-1640.

Jacobson, L., Beeson, D., Tzartos, S. and Vincent, A. (1999). Monoclonal antibodies raised against human acetylcholine receptor bind to all five subunits of the fetal isoform. J. Neuroimmunol. 98: 112-120.

Wakkach, A., Poea, S., Chastre, E., Gespach, C., Lecerf, F., De la Porte, S., Tzartos, S., Coulombe, A., and Berrih-Aknin, S. (1999). Establishment of a thymic myoid cell line: phenotypic and functional characteristics. Am. J. Pathol. 155:1229-1240

Sieb, J.P., Dorfler, P., Tzartos, S., Wewer, U., Ruegg, M.,Meyer, D., Baumann, I., Lindemuth, R., Jakschik, J. and Ries, F. (1998). Congenital myasthenic syndromes in two kinships with endplate acetylcholine receptor and utrophin deficiency. Neurology, 50: 54-61.

De la Porte, S., Chaubourt, E., Fabre, F., Poulas, K., Chapron, J., Eymard, B., Tzartos, S.J., and Koenig, J. (1998). Accumulation of acetylcholine receptors is a necessary condition for normal accumulation of acetylcholinesterase during in vivo neuromuscular synaptogenesis. Eur. J. Neurosci., 10: 1631-1643.

Barchan, D., Asher, O., Tzartos, S.J., Fuchs, S. and Souroujon, M. (1998). Modulation of the anti-acetylcholine receptor and experimental autoimmune myasthenia gravis by recombinant fragments of the acetylcholine receptor. Eur. J. Immunol. 28:616-624.

Gattenloehner, S., Vincent, A., Leuschner, I., Tzartos, S., Kirchner, T., Muller-Hermelink, H.-K., Marx, A. (1998) Investigation of the acetylcholine receptor in rhabdomyosarcomas as compared with other childhood tumors. Am. J. Pathol. 152: 437-444.

Guyon, T., Wakkach, A., Klingel-Schmitt, I., Levasseur, P., Beeson, D., Asher, O., Tzartos, S.J. and Berrih-Aknin, S. (1998). Regulation of acetylcholine receptor gene expression in human myasthenia gravis muscles. Evidence for a compensatory mechanism triggered by receptor loss. J. Clin. Invest. 102: 249-263.

Orlewski, P., Marraud, M., Cung, M.T, Tsikaris, V., Sakarellos-Daitsiotis, M., Sakarellos, K., Vatzaki, E. and Tzartos, S.J. (1996). Compared structures of the free AChR MIR decapeptide and the antibody-bound [A76]MIR analogue. A molecular dynamics simulation from 2D-NMR data. Biopolymers (Peptide Science). 40: 419-432.

Gotti, C., Balestra, B., Mantegazza, R., Tzartos, S., Moretti, M. & Clementi, F. (1997) Detection of antibody subpopulations in myasthenia gravis using a non radioactive new enzyme immunoassay. Muscle & Nerve, 20: 800-808.

Loutrari, H., Kokla, A., N. Trakas and Tzartos, S.J. (1997). Expression of human-Torpedo hybrid acetylcholine receptors for analyzing the antigenic specificities in myasthenic antisera. Clin. Expl. Immunol. 109, 538-546.

Andre, F., Marraud, M., Tsouloufis, T., Tzartos, S.J., Boussard, G. (1997) Triphosgene: An efficient carbonylating agent for liquid and solid-phase aza-peptide synthesis. Application to the synthesis of two aza-analogues of the AChR MIR decapeptide. J. Pep. Science . 3: 429-441

Voltz, R., Kamm, C., Padberg, F., Malotka, J., Kerschensteiner, M., Spuler, S., Tzartos, S., and Dornmair, K. (1997) Highly purified oligo-His tagged human recombinant alpha(1)-AChR is immunogenic in vivo and suitable for T cell stimulation in vitro in experimental and human myasthenia gravis. J.Neuroimmunol. 80:131-136.

Bufler, J., Kahlert, S., Tzartos, S.J., Toyka, C. and Franke, C. (1996). Activation and blockage of nicotinic channels by antibodies directed against the binding site of the acetylcholine receptor. J. Physiol. 492: 107-114

Kontou, M., Vatzaki, E.H., Kokla, A., Acharya, K.R., Oikonomakos, N.G. and Tzartos, S.J. (1996). Characterisation, crystallisation and preliminary X-ray diffraction analysis of a Fab fragment of a rat monoclonal antibody with very high affinity for the human muscle acetylcholine receptor. FEBS Lett. 389: 195-198.

Wakkach, A., Guyon, T., Bruand, C., Tzartos, S., Cohen-Kaminsky, S. and Berrih-Aknin, S. (1996) Expression of acetylcholine receptor genes in human thymic epithelial cells. Implication for myasthenia gravis. J. Immunol. 157: 3752-3760.

Pappas, I.S., Sophianos, D., Tzartos, S.J. and Tsiftsoglou, A.S. (1996). Expression of memory, differentiation and repression of c-myc and p53 genes in human RD/TE-671 cells induced by a uveido-derivative of pyridine (UDP-4). Cell Growth and Differentiation. 7: 797-809.

Tsikaris, V., Sakarellos, C., Sakarellos-Daitsiotis, M., Orlewski, P., Marraud, M. Cung, M.T., Vatzaki, E., and Tzartos, S.J. (1996). Construction and application of a new class of sequential oligopeptide carriers for multiple anchoring of antigenic peptides. Application to the AChR main immunogenic region. Intern. J. Biol. Macromol. 19: 195-205.

Tzartos, S.J., Kouvatsou, R. and Tzartos E. (1995) Monoclonal antibodies as site-specific probes for the acetylcholine receptor δ-subunit tyrosine and serine phosphorylation sites. Eur. J. Biochem. 228, 463-472.

Mapouras, D., Philippou, G., Charalabous, S., Tzartos, S.J. Balafas, A., Souvatzoglou, A. and Lymberi, P. (1995). Antibodies to acetylcholinesterase cross-reacting with thyroglobulin in myasthenia gravis and graves disease. Clin. Exp. Immunol 100: 336-343.

Tzartos, S.J., Tzartos, E., and Tzartos, J.S. (1995) Monoclonal antibodies against the acetylcholine receptor γ-subunit as site specific probes for receptor tyrosine phosphorylation. FEBS Letters. 363: 195-198.

Mamalaki, A., Boutou, E., Hurel, C., Patsavoudi, E., Tzartos, S.J. and Matsas, R. (1995). The BM88 antigen, a novel neuron-specific molecule, promotes the differentiation of mouse neuroblastoma cells. J. Biol. Chem. 270: 14201-14208.

Asher, O., Kues, W.A., Witzemann, V.,Tzartos, S.J., Fuchs, S. and Souroujon, M.C. (1993) Increased gene expression of acetylcholine receptor and myogenic factors in passively transferred experimental autoimmune myasthenia gravis. J. Immunol. 151, 6442-6450.

Schmutz, M., Kling, D., Tzartos, S.J. and Brisson, A. (1994). A mixed ELISA-immunoelectron microscopy approach for studying epitope topology of membrane proteins: application to the acetylcholine receptor. J. Histochem. Cytochem. 42, 315-327 (1994).

Tzartos, S.J., Valcana, C., Kouvatsou, R., and Kokla, A. (1993) The tyrosine phosphorylation site of the acetylcholine receptor β-subunit is located in a highly immunogenic epitope implicated in channel function. Antibody-probes for β subunit phosphorylation and function. EMBO J. 12, 5141-5149.

Papadouli, I., Sakarellos, C.,and Tzartos, S.T. (1993). High resolution epitope mapping and fine antigenic characterization of the main immunogenic region of the acetylcholine receptor. Improving the binding activity of synthetic analogues of the region. Eur. J. Biochem. 211, 227-234.

Eleftheriou, C.S., Trakas, N., Kokla, A. and Tzartos, S.J. (1993). A group of three fibroblast secreted polypeptides suppressed by cellular ageing and interferon-γ. Bioch. Bioph. Acta. 1180, 304-312.

Detsikas, E., Tsikaris, V., Sakarellos-Daitsiotis, M., Sakarellos, C., Cung, M.T., Marraud, M., Vatzaki, E. and Tzartos, S.J. (1993). Cyclic lactam analogues containing the main immunogenic region of Torpedo acetylcholine receptor. Peptide Research 6, 17-23.

Tsikaris, V., Detsikas, E., Sakarellos-Daitsiotis, M., Sakarellos, C., Vatzaki, E., Tzartos, S.J., Marraud, M. and Cung, M.T., (1993). Conformational requirements for molecular recognition of ACh receptor MIR analogues by monoclonal anti-MIR antibody: A 2D-NMR and molecular dynamics approach. Biopolymers. 33, 1123-1134.

Mamalaki, A., Trakas, N., and Tzartos, S.J. (1993). Bacterial expression of a single-chain Fv fragment which efficiently protects the acetylcholine receptor against antigenic modulation caused by myasthenic antibodies. Eur. J. Immunol. 23, 1839-1845.

Melms, A., Weissert, R., Klinkert, W.E.F., Schalke, B.C.G., Tzartos, S. and Wekerle, H. (1993). Specific immune complexes augment in vitro acetylcholine receptor-specific T-cell proliferation. Neurology 43, 583-588.

Vatzaki, E. H., Acharya, K.R., Oikonomakos, N. G. and Tzartos, S.J. (1993). Crystallization and preliminary crystallographic study of an Fab fragment of a pathogenic rat monoclonal antibody against the nicotinic acetylcholine receptor. Protein Science. 2: 1770-1772.

Loutrari, H., Tzartos, S.J. and Claudio, T. (1992). Use of Torpedo-mouse hybrid acetylcholine receptors reveals immunodominance of the α-subunit in myasthenia gravis antisera. Eur. J. Immunol. 22, 2949-2956.

Loutrari, H., Kokla, A. and Tzartos, S.J. (1992). Passive transfer of experimental myasthenia gravis via antigenic modulation of acetylcholine receptor. Eur. J. Immunol. 22, 2449-2452.

Zhang, Y., and Tzartos, S.J. (1992). B-T lymphocyte interactions in experimental autoimmune myasthenia gravis. Autoantibody mediated up-regulation of the response of AChR-specific T-lymphocytes. Immunology 77, 571-576.

Marx, A., Osborn, M., Tzartos, S., Geuder, K.I., Schalke, B., Nix, W., Kirchner, T., and Muller-Hermelink, H.K. (1992). A striational muscle antigen and myasthenia gravis-associated thymomas share an acetylcholine receptor epitope. Develop. Immunol. 2, 77-84.

Cung, M.T., Demange, P., Marraud, M., Tsikaris, V., Sakarellos, C., Papadouli, I., Kokla, A., Tzartos, S.J. (1991). Two-dimentional 1H-NMR study of antigen-antibody interactions: binding of synthetic decapeptides to an anti-acetylcholine receptor monoclonal antibody. Biopolymers. 31, 769-776.

Verschuuren, J.J.G.M., Graus Y.M.F., Bos N.A., Tzartos S.J., Van Breda Vriesman P.J.C., and De Baets M.H. (1991). Paratope and framework related idiotopes on acetylcholine receptor antibodies. J. Immunol. 146, 941-948.

Verschuuren, J.J.G.M., Graus Y.M.F., Van Breda Vriesman P.J.C., Tzartos S.J., and De Baets M.H. (1991). In vivo effects of neonatal administration of anti-idiotype antibodies on experimental autoimmune myasthenia gravis Autoimmunity. 10:173-179.

Tzartos, S. J., Loutrari, H., Tang, F., Kokla, A., Walgrave, S., Milius, R. P. and Conti-Tronconi, B. (1990). Main immunogenic region of Torpedo electroplax and human muscle acetylcholine receptor. Localization and micro-heterogeneity reveiled by the use of synthetic peptides. J. Neurochem. 54, 51-61.

Plinkert, P.K., Gitter, A.H., Zimmermann, U., Kirchner, T., Tzartos, S. and Zenner, H.P. (1990). Visualization and functional testing of acetylcholine receptor-like molecules in cochlear outer hair cells. Hearing Res. 44, 25-34.

Marx, A., O’ Connor, R., Geuder, K.I., Hoppe, F., Schalke, B., Tzartos, S., Kalies, I., Kirchner, T., and Muller-Hermelink, H. K. (1990). Characterization of a protein with an acetylcholine receptor epitope from myasthenia gravis-associated thymomas. Lab. Invest.. 62, 279-286.

Tzartos, S.J., Efthimiadis, A., Morel, E. and Bach, J.F. (1990) Neonatal myasthenia gravis: antigenic specificities of antibodies in sera from mothers and their infants. Clin. Exp. Immunol. 80, 376-380.

Papadouli, I., Potamianos, S., Hadjidakis, I., Bairaktari, H., Tsikaris, V., Sakarellos, C., Cung, M.T., Marraud, M. and Tzartos, S.J. (1990). Antigenic role of single residues within the main immunogenic region of the nicotinic acetylcholine receptor. Biochem. J. 269, 239-245.

Tzartos, S.J and Remoundos, M.S. (1990). Fine localization of the major α-bungarotoxin binding site to residues α189-195 of the Torpedo acetylcholine receptor. Residues 189, 190 and 195 are indispensable for binding. J. Biol. Chem. 265, 21462-21467.

1990-1999

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Δρ. Παρασκευή Ζησιμοπούλου

Υπεύθυνη Εργαστηρίου Μοριακής Νευροβιολογίας και Ανοσολογίας
Κύρια Ερευνήτρια
Τηλ: 210-6478839
 .img@.img

Δρ. Σωκράτης Τζάρτος

Ομότιμος Ερευνητής του ΕΙΠ,
Διευθυντής Ερευνών
 .img@.img

Δάφνη Χρόνη

Μεταδιδακτορική Συνεργάτης
 .img@.img

Πέτρος Γκιάστας

Μεταδιδακτορικός Συνεργάτης
 .img@.img

Άννα Χαρωνίτη

Μεταδιδακτορική Συνεργάτης
.img@.img

Μάριος Ζουριδάκης

Μεταδιδακτορικός Συνεργάτης
Τηλ: 210-6478881
.img@.img

Μαρία Μιχαήλ

Υποψήφια Διδάκτωρ
 .img@.img

Βασιλική Μπαλτατζίδη

Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια
 .img@.img

Νικόλαος Τεκτονίδης

Μεταπτυχιακός Φοιτητής
 .img@.img
Top