Μονάδα Εμβολίων

Η Μονάδα Εμβολίων του Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ λειτουργεί από το 1988, με άδεια του Υπουργείου Βιομηχανίας και του Ελληνικού Οργανισμού Φαρμάκων (Ε.Ο.Φ.) για την παραγωγή στείρων ενέσιμων προϊόντων για ανθρώπινη και κτηνιατρική χρήση. Στεγάζεται σε ανεξάρτητο κτήριο, με επιπρόσθετους χώρους ψύξης και αποθήκευσης και η λειτουργία της υποστηρίζεται από το Τμήμα Ποιοτικού Ελέγχου και τη Μονάδα Πειραματοζώων του Ινστιτούτου. Αποστολή της είναι η παροχή και διακίνηση συγκεκριμένων εμβολίων και βιολογικών προϊόντων για την κάλυψη αναγκών του Υπουργείου Υγείας, Νοσοκομείων, φορέων Δημόσιας Υγείας, Ενόπλων Δυνάμεων και του Ιδιωτικού τομέα. Τα ανωτέρω προϊόντα περιλαμβάνουν φυματίνη και εμβόλιο BCG, καθώς και εμβόλια έναντι της πολιομυελίτιδας, της λύσσας, του κίτρινου πυρετού, του τυφοειδούς πυρετού, του τετάνου, της χολέρας και της ιλαράς. Η παραγωγική δραστηριότητα της Μονάδας έχει επί του παρόντος ανασταλεί κατόπιν αδείας του Ε.Ο.Φ., καθώς όλη η υποδομή παραγωγής βρίσκεται υπό καθεστώς λειτουργικής και δομικής αναδιάρθρωσης, στο πλαίσιο εφαρμογής των σύγχρονων Ευρωπαϊκών κανονισμών Καλής Βιομηχανικής Πρακτικής (GMP) και την εναρμονισμένη κείμενη Εθνική νομοθεσία. Η αναδιάρθρωση επιβάλλει τον εναρμονισμό με νέες προδιαγραφές καθώς και την υιοθέτηση ενός ολοκληρωμένου Συστήματος Φαρμακευτικής Ποιότητας (ΣΦΠ), το οποίο ενσωματώνει αφ’ ενός Κανόνες Καλής Παραγωγής (GMP) και Διαχείρισης Συστήματος Ποιότητας (Quality Risk Management, QRM) και αφ’ ετέρου τις αναγκαίες επεμβάσεις για την κτηριακή αναβάθμιση και εκσυγχρονισμό της υπάρχουσας υποδομής. Για το σκοπό αυτό έχει εξασφαλιστεί χρηματοδότηση μέσω του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. Επί του παρόντος, η επαναλειτουργία της παραγωγικής δραστηριότητας της Μονάδας αναμένεται μέσα στο δεύτερο εξάμηνο του 2023.

Προσωπικό Μονάδας Εμβολίων

Υπεύθυνος Μονάδας Εμβολίων

Υπεύθυνος για Παραγγελίες και Επικοινωνία

Διονύσης Σγούρας, PhD

Διευθυντής Ερευνών, Εργαστήριο Ιατρικής Μικροβιολογίας
 210-6478824
Email.: .img@.img

Παναγιώτης Ψαρράκος, PhD

Ειδικός Τεχνικός Επιστήμων, Εργαστήριο Ιατρικής Μικροβιολογίας
Email.: .img@.img
Top