Μονάδα ΦωτοΜικροσκοπίας

Δήμητρα Θωμαΐδου | Υπεύθυνη Ερευνήτρια

Ερευνήτρια Α

Επικοινωνία:

210 6478 833  thomaidou@pasteur.gr  | Βιογραφικό

Χαραλαμπία Μπολέτη | Υπεύθυνη Ερευνήτρια

Ερευνήτρια Β

Επικοινωνία:

210 6478879  |    hboleti@pasteur.gr  | Βιογραφικό

ΣΚΟΠΟΣ

Η Μονάδα Οπτικής Μικροσκοπίας του Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ (ΕΙΠ) είναι μία από τις πιο σύγχρονες και άρτια εξοπλισμένες απεικονιστικές μονάδες Μικροσκοπίας στην Ελλάδα.

Στόχος της Μονάδας είναι να παρέχει προηγμένες υπηρεσίες και «εργαλεία» Οπτικής Μικροσκοπίας στους επιστήμονες του ΕΙΠ καθώς και σε επιστήμονες από άλλα ερευνητικά ιδρύματα και Πανεπιστήμια.

Η Μονάδα στελεχώνεται από δύο έμπειρες ερευνήτριες με μεγάλη εμπειρία σε σύγχρονες τεχνικές μοριακής και κυτταρικής απεικόνισης και μια άρτια εκπαιδευμένη τεχνικό.

Από το 2018, μέσω του προγράμματος της ΓΓΕΤ BIOIMAGING-GR (2018-2020) έχει γίνει πρόσληψη 3 νέων συνεργατών, μιας μεταδιδακτορικής ερευνήτριας και δύο υποψήφιων διδακτόρων.

Η μονάδα είναι εξοπλισμένη με δύο  Συνεστιακά Μικροσκόπια, το ένα εκ των οποίων λειτουργεί και ως πολυφωτονικό και ένα μικροσκόπιο ευρέως πεδίου «Time lapse» υψηλής τεχνολογίας, με δυνατότητα βιντεοσκόπισης ζωντανών κυττάρων. Τα μικροσκόπια χρησιμοποιούνται ευρέως από τους επιστήμονες του ΕΙΠ για μελέτες στους τομείς της Μικροβιολογίας, Ανοσολογίας, Κυτταρρικής Βιολογίας και Νευροβιολογίας, που επιτρέπουν την ανίχνευση του συνεντοπισμού μορίων σε κυτταρικό και υποκυτταρικό επίπεδο και απεικόνιση ζωντανών κυττάρων, ιστών και ολόκληρων πειραματοζώων σε 4D και 5D. Ειδικά το σύστημα πολυφωτονικής μικροσκοπίας είναι το πρώτο που εγκαθίστανται στην Αθήνα και επιτρέπει απεικόνιση δυναμικών κυτταρικών αλληλεπιδράσεων που συμβαίνουν σε μεγάλο βαθος μέσα στους ιστούς των πειραματοζώων.

Οι εφαρμογές μικροσκοπίας που πραγματοποιούνται στη Μονάδα είναι:

 • Μικροσκοπία φθορισμού πολλαπλών καναλιών
 • Πολυχρωματική τρισδιάστατη απεικόνιση (3D imaging)
 • Απεικόνιση ζωντανών κυττάρων μακράς διάρκειας  (long time in vivo time-lapse experiments)
 • Πολυφωτονική μικροσκοπία (2-photon microscopy)
 • Απεικόνιση νευρικού συστήματος ζωντανών πειραματοζώων (Intravital imaging)
 • Δεύτερη αρμονική απεικόνιση (second harmonic imaging)
 • Τεχνική μεταφοράς ενέργειας με συντονισμό φθορισμού [Fluorescence Resonance Energy Transfer (FRET)] για την παρακολούθηση μοριακών αλληλεπιδράσεων σε ζωντανά κύτταρα
 • Επαναφορά φθορισμού μετά από φωτολεύκανση [Fluorescence Recovery After Photobleaching (FRAP)]
 • Φασματοσκοπικός διαχωρισμός φθοριζουσών ουσιών (Spectral unmixing)
 • Επιδιόρθωση σήματος εικόνων που συλλέγονται με τη μικροσκοπία φθορισμού ευρέως πεδίου (Αποσυσχέτηση-Deconvolution)
 • Μελέτες συνεντοπισμού μορίων σε κύτταρα/ιστούς
 • Παρακολούθηση σωματιδίων (particle tracking)
 • Απεικόνιση ιόντων ασβεστίου (Calcium imaging)
 • Μικροσκοπία αντίθεσης φάσης (Phase contrast)
 • Μικροσκοπία αντίθεσης διαφορικής συμβολής (DIC-Nomarski)
 • Μέθοδοι επεξεργασίας, ανάλυσης και ποσοτικοποίησης ψηφιακής εικόνας

Η Μονάδα Οπτικής Μικροσκοπίας του ΕΙΠ συνεργάζεται με τις  Μονάδες Δυναμικής Απεικόνισης (Plate-forme d’ imagerie Dynamique) και Ποσοτικής Ανάλυσης εικόνας [Quantitative Image Analysis (QuIA) Unit] του Ινστιτούτου Παστέρ στο Παρίσι  για μεταφορά τεχνογνωσίας και εκπαίδευση των μελών της.  Επίσης υπάρχει δυναμική συνεργασία με τον εργαστήριο του καθ. F. Kirchhoff  (Molecular Physiology-University of Saarland) για ανάπτυξη νέων  εφαρμογών στην απεικόνιση νευρικού συστήματος ζωντανών πειραματοζώων. Τέλος, η Μονάδα Οπτικής Μικροσκοπίας του ΕΙΠ  είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Οπτικής Μικροσκοπίας [European Light Microscopy Initiative, ELMI ], του Euro-BioImaging Network  και του BioImaging.GR consortium.

Τα μέλη της Μονάδας οπτικής μικροσκοπίας του ΕΙΠ έχουν διοργανώσει σειρά επιμορφωτικών σεμιναρίων:

 • «Σύγχρονες Μέθοδοι Φωτονικής Μικροσκοπίας και Εφαρμογές στη Βιοϊατρική Έρευνα και στη Διάγνωση» (2004 και 2005)
 • ”Digital image processing/ analysis tools in Light Microscopy: From the basics and beyond” (10-17/6/ 2013)
 • “Live cell imaging and electrophysiology” workshop (1-4/10/2013)
 • “Cell biology and Infection: Digital Image processing/Analysis tools for quantitative light microscopy imaging” RIIP International course (4-8 July 2016)
 • • Σε συνεργασία με τη Leica Microsystems, διοργανώθηκε το σεμινάριο «REVEALING LIFE’S HIDDEN SECRETS THROUGH NEW TECHNOLOGY» (5-6/06/2018)

Ο εξοπλισμός της Μονάδας Οπτικής Μικροσκοπίας είναι διαθέσιμος για χρήση από εξωτερικούς χρήστες από άλλα ερευνητικά ιδρύματα και πανεπιστήμια.

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

 1. Συνεστιακό διφωτονικό μικροσκόπιο Leica TCS-SP5II  με υπέρυθρη πηγήSpectra Physics Mai Tai.

Η Μονάδα Οπτικής Μικροσκοπίας του ΕΙΠ πρόσφατα αναβαθμίστηκε με την εγκατάσταση και λειτουργία Πολυφωτονικού Συνεστιακού Συστήματος Μικροσκοπίας υπερσύγχρονης τεχνολογίας, το οποίο χρηματοδοτήθηκε εξ ολοκλήρου από ανταγωνιστικό πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (7thEUFrameworkNeurosign/Regpotgrant) ύψους 1,9 εκατομμυρίων € που προσέλκυσαν ερευνητές του Ινστιτούτου. Το σύστημα αυτό είναι το πρώτο που εγκαθίσταται στην Περιφέρεια της Αττικής και μας επιτρέπει να μελετήσουμε δυναμικές βιολογικές    διεργασίες    που       συμβαίνουν βαθειά μέσα στα κύτταρα και στους ιστούς του οργανισμού. Επιπλέον μας δίνει για πρώτη φορά στην Ελλάδα, τη δυνατότητα να παρατηρήσουμε βιολογικές διεργασίες σε ζωντανά πειραματόζωα (intravital multiphoton imaging), απεικονιστική προσέγγιση που αποτελεί αιχμή της επιστημονικής έρευνας διεθνώς.

Στο ΕΙΠ η τεχνολογία αυτή ξεκινά να εφαρμόζεται σε πρώτη φάση σε τομείς της Βασικής και Μεταφραστικής Έρευνας στις Νευροεπιστήμες για τη μελέτη των αλληλεπιδράσεων μεταξύ των κυττάρων του εγκεφάλου με σκοπό την κατανόηση της λειτουργίας του, τη μελέτη της παθογένειας νευροεκφυλιστικών νόσων και τραυμάτων του νευρικού συστήματος και την ανάπτυξη καινοτόμων θεραπευτικών προσεγγίσεων. Στο άμεσο μέλλον σκοπεύουμε να επεκτείνουμε τα ερευνητικά πρωτόκολλα ζωντανής απεικόνισης α) για την παρατήρηση της εισόδου λοιμογόνων παραγόντων (βακτηρίων, παρασίτων και ιών) στα κύτταρα και τους ιστούς του οργανισμού καθώς και για τη μελέτη της πορείας και της εδραίωσης της λοίμωξης σε πραγματικό χρόνο, με σκοπό την ανακάλυψη νέων θεραπευτικών στόχων, β) τη μελέτη των κυττάρων του ανοσολογικού συστήματος και τις αλληλεπιδράσεις τους με άλλα συστήματα και γ) την παρατήρηση της εξέλιξης καρκινικών όγκων και την κατανόηση των μηχανισμών που οδηγούν σε μετάσταση προκειμένου να αναπτυχθούν νέα στοχευμένα φάρμακα.

Η ανάπτυξη της Μονάδας Μικροσκοπίας του ΕΙΠ και η εφαρμογή απεικονιστικών τεχνολογιών αιχμής, συμπληρώνονται και υποστηρίζονται από τη Μονάδα Πειραματοζώων και Διαγονιδιακής Τεχνολογίας/ Ζωϊκών Προτύπων Βιοϊατρικής Έρευνας οι οποίες σε συνδυασμό με τις Μονάδες  Βλαστοκυττάρων, Μικροχειρουργικής και Μεταμοσχεύσεων συνεισφέρουν μοναδικά στην ανάπτυξη της Μεταφραστικής Βιοϊατρικής  Έρευνας στη χώρα μας.

Το νέο σύστημα Πολυφωτονικής Συνεστιακής Μικροσκοπίας του ΕΙΠ αποτελεί ανοιχτή πλατφόρμα στην οποία μπορούν να συμμετέχουν τα Ερευνητικά Ινστιτούτα της Περιφέρειας Αττικής αλλά και ολόκληρης της χώρας και θα συμβάλλει στην ερευνητική Αριστεία.

Τεχνικές προδιαγραφές του σύστηματος Πολυφωτονικής Συνεστιακής Μικροσκοπίας Leica TCS–SP5II

Το σύστημα είναι κατάλληλο για μελέτες των ζωντανών βιολογικών δειγμάτων σε 3D και σε πραγματικό χρόνο, καθώς και για την απεικόνιση ολόκληρων μικρών ζώων. Το βασικό σύστημα συνεστιακού μικροσκοπίου φέρει τις απαραίτητες τεχνικές προδιαγραφές και για εφαρμογές Πολυφωτονικήςμικροσκοπίας (υπέρυθρη  πηγή laser, εξωτερικοί ανιχνευτές με φίλτρα διαχωρισμού φθορισμού, ειδικός αντικειμενικός φακός, ειδική τράπεζα πρόσδεσης πειραματόζωου). Ειδικότερα, τα τεχνικά χαρακτηριστικά του συστήματος είναι:

Α. Μηχανοκίνητο ορθό συνεστιακό μικροσκόπιο σταθερής τράπεζας, με δυνατότητα χρήσης και σαν πολυφωτονικό μικροσκόπιο:
 • Μηχανοκίνητο σύστημα με δυνατότητα λήψης οπτικών τομών στον Z-άξονα (z–galvo για ακριβείς κινήσεις, z–wide για πιο αδρές κινήσεις)
 • Μηχανοκίνητος δίσκος με 6 θέσεις για αντικειμενικούς φακούς: ξηροί 10X (NA 0.3) και 20X (NA 0.7), ελαιοκαταδυτικοί 40X (NA 1.3) και  63X (NA 1.4).
 • Προσοφθάλμιοι φακοί 10X
 • Λάμπα αλογόνου 100Wγια αντίθεση φάσης
 • Εξωτερική λάμπα φθορισμού Hg120Wεξοπλισμένη με οπτικές ίνες για τη μεταφορά του φωτός.
 • Το μικροσκόπιο περιβάλλεται από περιβαλλοντικό θάλαμο (με ελεγχόμενη θερμοκρασία, υγρασία, και συγκέντρωση CO2) για την απεικόνιση ζωντανών κυττάρων
 • Όλο το σύστημα είναι τοποθετημένο πάνω σε ειδικό αντικραδασμικό τραπέζι.

Β. Το σύστημα συνεστιακής μικροσκοπίας σάρωσης περιλαμβάνει:
 • Κεφαλή σάρωσης υψηλής ανάλυσης για σάρωση στους άξονες/διαστάσεις: xyz,  xzy, xt, xyt, xyzt, σάρωση σε διαφορετικά μήκη κύματος διέγερσης και εκπομπής  (xλ, xyλ και xzλ),  scanzoom 1xέως 64x, Ανάλυση εικόνας: έως και 8192 x 8192 pixels, Ταχύτητα σάρωσης: έως και 1400 Hz
 • 4 πηγές laser(405Diode, Argon, DPSS 561, HeNe 633) και γραμμές laser που καλύπτουν τα μήκη κύματος από το UV έως nearIR (405-650nm), συγκεκριμένα 405, 458, 476, 488, 496, 514, 561 και 633nm.
 • Δύο φωτοπολλαπλασιαστές (PMTs) για ανίχνευση σήματος, ένας ανιχνευτής HyD3 με αυξημένη ευαισθησία και απόδοση και ένας PMTtrans ανιχνευτής για αντίθεση φάσης.
 • Το λογισμικό LASAF επιτρέπει πλήρη έλεγχο του μικροσκοπίου, των πηγών  laserκαι της κεφαλής σάρωσης, την λήψη και αποθήκευση εικόνων, 3Dανασύσταση εικόνας από οπτικές τομές, δημιουργία βίντεο και επεξεργασία/ανάλυση εικόνας.
 • Το σύστημα επίσης επιτρέπει εφαρμογές FRETκαι FRAP (FRET και FRAPwizard) και περιλαμβάνει οπτικό σύστημα για αύξηση της ισχύος του laser στην  FRAP (FRAPbooster).

Γ. Για εφαρμογές πολυφωτονικής μικροσκοπίας σε μεγάλα σε πάχος δείγματα και ζωντανά πειραματόζωα το σύστημα περιλαμβάνει:
 • Spectra Physics Mai Tai DeepSee infrared laser source
 • Για τη ρύθμιση της έντασης του IRlaser χρησιμοποιούνται δύο πολωτές, ο ηλεκτρονικός πολωτής electro–opticalmodulator (EOM) και ο μηχανικός πολωτής half–waveplate.
 • Για την ανίχνευση του σήματος χρησιμοποιούνται δύο εξωτερικοί ανιχνευτές [non–descannedlaserdetectors (NDDs)] με φίλτρα τοποθετημένα πάνω σε κύβους, για μέγιστη συλλογή σήματος. Οι διαθέσιμοι συνδυασμοί φίλτρων είναι:  FITC/TRITC, DAPI/TRITC, DAPI/FITCκαι CFP/YFP.
 • Κεραμικός καταδυόμενος σε νερό αντικειμενικός φακός 25Xμε υψηλό αριθμητικό άνοιγμα (NA0.9) και απόσταση εργασίας 2500μm,ειδικός για τη μετάδοση της ακτίνας του IRlaserκαι απαραίτητος για τα πειράματα απεικόνισης ζωντανών πειραματόζωων.
 • Τράπεζα πρόσδεσης πειραματόζωου με 4 ενσωματωμένους μοχλούς για κίνηση στους άξονες xκαι yκαι περιστρεφόμενους μοχλούς με διαβάθμιση για επαναληπτική απεικόνιση ζωντανών πειραματόζωων.

2. Συνεστιακό ανάστροφο μικροσκόπιο Leica TCS SP8P

Η Μονάδα Οπτικής Μικροσκοπίας του ΕΙΠ πρόσφατα αναβαθμίστηκε πρόσφατα με την εγκατάσταση και λειτουργία ενός συνεστιακού ανάστροφου μικροσκοπίου τελευταίας τεχνολογίας (Leica TCS SP8), . H αγορά του μικροσκοπία (κόστος 250.000 €)το οποίο χρηματοδοτήθηκε εξ’ ολοκλήρου από δωρεά του Ι.Σ. Νιάρχος ύψους 250.000 € που προσέλκυσαν ερευνητές του Ινστιτούτου.
Τεχνικές προδιαγραφές του ανάστροφου συνεστιακού μικροσκοπίου Leica TCS SP8
Το σύστημα είναι κατάλληλο για απεικόνιση φιξαρισμένων μονιμοποιημένων δειγμάτων κυττάρων και ιστών καθώς και ζωντανών κυττάρων. Το σύστημα τοΣύντομα, επόμενο διάστημα θα αναβαθμιστεί με την αγορά ενός tandem scanner για μεγάλη ταχύτητα στην απεικόνιση, ενός περιβαλλοντολογικού θαλάμου σταθερής θερμοκρασίας, υγρασίας και CO2 καθώς και ενός συστήματος navigator για απεικόνιση πολλαπλών πεδίων σε multi well projects, με. Η χρηματοδότηση για την αναβάθμιση αυτή προέρχεται από το του πρόογραάμματος Bioimaging-GR (ύψους 173.000 €) που προσέλκυσαν οι υπεύθυνες ερευνήτριες της Μονάδας Οπτικής Μικροσκοπίας.
Ειδικότερα, τα τεχνικά χαρακτηριστικά του συστήματος είναι:
• Μηχανοκίνητο σύστημα με δυνατότητα λήψης οπτικών τομών στον Z-άξονα (z–galvo για ακριβείς κινήσεις, z–wide για πιο αδρές κινήσεις)
• Μηχανοκίνητος δίσκος με 6 θέσεις για αντικειμενικούς φακούς: ξηρός 10X (NA 0.4), ελαιοκαταδυτικοί 40X (NA 1.3) και 63X (NA 1.4).
• Προσοφθάλμιοι φακοί 10X
• Λάμπα αλογόνου 100Wγια αντίθεση φάσης
• Εξωτερική λάμπα φθορισμού Hg120W εξοπλισμένη με οπτικές ίνες για τη μεταφορά του φωτός.
Το σύστημα συνεστιακής μικροσκοπίας σάρωσης περιλαμβάνει:
• Κεφαλή σάρωσης υψηλής ανάλυσης για σάρωση στους άξονες/διαστάσεις: xyz, xzy, xt, xyt, xyzt, σάρωση σε διαφορετικά μήκη κύματος διέγερσης και εκπομπής (xλ, xyλ και xzλ), scanzoom 1x έως 64x, Ανάλυση εικόνας: έως και 8192 x 8192 pixels, Ταχύτητα σάρωσης: έως και 1800 Hz
• Solid state Laser, Γραμμές 405, 488, 514, 522, 638 nm
• Δύο φωτοπολλαπλασιαστές (PMTs) για ανίχνευση σήματος, ένας ανιχνευτής HyD3 με αυξημένη ευαισθησία και απόδοση και ένας PMTtrans ανιχνευτής για απεικόνιση με αντίθεση φάσης.
• Το λογισμικό LASX επιτρέπει πλήρη έλεγχο του μικροσκοπίου, των πηγών laser και της κεφαλής σάρωσης, την λήψη και αποθήκευση εικόνων, 3Dανασύσταση εικόνας από οπτικές τομές, δημιουργία βίντεο και επεξεργασία/ανάλυση εικόνας.


3. Μικροσκοπίο φθορισμού ευρέως πεδίου OLYMPUS Time lapse Cell R IX-81

Το σύστημα αποτελείται από ένα, ανάστροφο, πλήρως μηχανοκίνητο Olympus IX-81 μικροσκόπιο ευρέως πεδίου, που είναι εξοπλισμένο με:

 • Olympus IX8S1F-ZDC stage
 • Ψυχόμενη Hamamatsu ORCA κάμερα (CCD ORCA/AG)
 • Σύστημα MT20, που περιέχει τα φίλτρα διέγερσης (excitation filter wheel) και τις πηγές φωτισμού του μικροσκοπίου: λάμπα αλογόνου 100W και λάμπα φθορισμού Xenon
 • Περιβαλοντολογικό θάλαμο σταθερής θερμοκρασίας, υγρασίας και CO2 που περικλείει το μικροσκόπιο για πειράματα live cell imaging
 • Φίλτρα για FRET
 • Λογισμικό συλλογής και επεξεργασίας εικόνας Cell R
 • Μονάδα air conditioning

Με το σύστημα αυτό είναι δυνατή:

 • πολυχρωματική τρισδιάστατη απεικόνιση
 • μικροσκοπία αντίθεσης διαφορικής συμβολής (DIC-Nomarski) και αντίθεσης φάσης
 • βιντεοσκόπηση/ παρακολούθηση ζωντανών κυττάρων και απεικόνιση ζωντανών κυττάρων μακράς διάρκειας  (long time in vivo time-lapse experiments)
 • φασματοσκοπικός διαχωρισμός φθοριζουσών ουσιών
 • FRET
 • ανάλυση 3D-dencovolution (λογισμικά: No neighbor, Nearest neighbor, Inverse filter και 3D blind).

Το σύστημα είναι επίσης εξοπλισμένο με λογισμικά επεξεργασίας video (AVS video remaker, AVS video converter).

Φακοί μικροσκοπίου OLYMPUS  IX-81

Μεγέθυνση ΑριθμητικόΑνοιγμα(numerical aperture) Υλικό στο οποίο καταδύεται ο φακός(immersion medium)
10x Ph1 UPlanFLN 0.3 Aέρας (ξηρός φακός)
20x Ph2LUCPLanFLN 0.45 Aέρας (ξηρός φακός)
40x LUCPLanFLN
0.6
Aέρας (ξηρός φακός)
60x PlanApo
1.42 Λάδι (ελαιοκαταδυτικός φακός)
60x UPLSApo 1.2 Νερό
100x UPLSApo 1.4 Λάδι (ελαιοκαταδυτικός φακός)

 

Πίνακας με τα φίλτρα φθορισμού του μικροσκοπίου Olympus Time lapse ΙX81 Cell-R

4. Θέση εργασίας και λογισμικά για ανάλυση εικόνας

Η Μονάδα διαθέτει επίσης μία θέση εργασίας για ανάλυση εικόνας και ψηφιακών δεδομένων. Ο υπολογιστής είναι αναβαθμισμένος με μεγάλη επεξεργαστικη ισχύ και  ισχυρή κάρτα γραφικών, μνήμη RAM 16GB, επεξεργαστή Intel core i5 και 5 TB συνολική χωρητικότητα σκληρών δίσκων για αποθήκευση ψηφιακών δεδομένων. Επιπλέον, εξοπλισμένος με  το κορυφαίο λογισμικό ανάλυσης εικόνας Imaris v 8.3.1 (modules: Measurement Pro, Coloc, Vantage),  το Image-Pro Plus και προγράμματα ανάλυσης εικόνας ανοιχτού κώδικα Image J/Fiji και ICY-bioimage analysis software.

5. Εγκατάσταση κυτταροκαλλιέργειας

Στο χώρο της Μονάδας λειτουργεί θάλαμος νηματικής ροής Βιοασφάλειας 2, φυγόκεντρος και ένας επωαστικός κλίβανος με παροχή CO2 για τον χειρισμό και την διατήρηση κυττάρων που θα χρησιμοποιηθούν για τις μελέτες ζωντανής απεικόνισης.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Εγγραφή:

Οι νέοι χρήστες της Μονάδας Μικροσκοπίας καθώς και οι παλαιότεροι χρήστες που ξεκινούν ένα νέο project πρέπει να υποβάλλουν μία περίληψη του project στη Μονάδα Μικροσκοπίας. H πληροφορία αυτή είναι απαραίτητη για εμάς για να ξεκινήσoυμε την εισαγωγική εκπαίδευση των χρηστών στα μικροσκόπια και τον χειρισμό τους καθώς και στην υποστήριξη στη μεθοδολογία που θα ακολουθηθεί για την  προετοιμασία των δειγμάτων χωρίς καθυστερήσεις.   Μπορείτε να κατεβάσετε τη φόρμα υποβολής ερευνητικού project ( LMU Project submission form ) να τη συμπληρώσετε και να τη στείλετε στο exingi@pasteur.gr.

Για τους χρήστες του ΕΙΠ:

Για τους επιστήμονες του ΕΙΠ η χρήση του Συνεστιακού μικροσκοπίου και του Μικροσκοπίου Olympus IX-81 Cell R γίνεται προς το παρόν μετά από κράτηση μέσω e-mail στο group e-mail address: imagingusers@pasteur.gr.Οι νέοι χρήστες της Μονάδας Μικροσκοπίας θα πρέπει να επικοινωνούν με το Τμήμα Μηχανογράφησης, ώστε η ηλεκτρονική τους διεύθυνση (e-mail address) να περιληφθεί στη λίστα imagingusers@pasteur.gr. Το πρόγραμμα για τη χρήση των μικροσκοπίων ξεκινά το νωρίτερο το μεσημέρι της Τετάρτης κάθε εβδομάδας και ισχύει για την επόμενη εβδομάδα. Ο μέγιστος χρόνος χρήσης του κάθε μικροσκοπίου ανά ημέρα είναι 4 ώρες ανά χρήστη, για μέγιστο αριθμό 2 φορών την εβδομάδα. Σε περίπτωση που δεν έχει γίνει κράτηση από άλλον χρήστη την ίδια ή άλλες μέρες ο χρόνος αυτός μπορεί να επεκταθεί. Σε περίπτωση που κάποιος χρήστης χρειάζεται να ακυρώσει το session που έχει κάνει κράτηση πρέπει να ενημερώνει εγκαίρως τους υπόλοιπους χρήστες μέσω e-mail στην ομαδική ηλεκτρονική διεύθυνση: imagingusers@pasteur.gr. Για τους επιστήμονες του ΕΙΠ η χρήση των μικροσκοπίων της μονάδας γίνεται χωρίς χρέωση.

Επίσης, για τη χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών για ανάλυση εικόνας και ψηφιακών δεδομένων προς το παρόν πρέπει να γίνεται ενημέρωση στην υπεύθυνη τεχνικό της Μονάδας για το χρονικό διάστημα που επιθυμεί ο χρήστης να χρησιμοποιήσει τους υπολογιστές.

Για την εξοικονόμηση χρόνου ζωής  στα laser και στις λάμπες φθορισμού των μικροσκοπίων της Μονάδας, θα πρέπει τα συστήματα να μένουν όσο το δυνατόν λιγότερο χρόνο αχρησιμοποίητα από τη στιγμή που ανοίχθηκαν. Για το λόγο αυτό παρακαλούμε οι χρήστες να προγραμματίζουν έτσι το χρόνο κράτησης των μηχανημάτων, ώστε να κάνουν image acquisition για όλο το διάστημα κράτησης, χωρίς ενδιάμεσες διακοπές/διαλείμματα, όπου τα lasers του confocal και οι λάμπες φθορισμού μένουν ανοιχτά χωρίς λόγο.

Για εξωτερικούς χρήστες:

Δέσμευση του μικροσκοπίου γίνεται με τηλεφωνική επικοινωνία με την τεχνικό της Mονάδας. Συμβολική χρέωση ανά ώρα χρήσης: 20 € + ΦΠΑ.

Εκπαίδευση χρηστών:

Κάθε νέος χρήστης των δύο συστημάτων μικροσκοπίας καθώς και των λογισμικών για ανάλυση εικόνας και ψηφιακών δεδομένων της Mονάδας πρέπει να εκπαιδευτεί επαρκώς από την υπεύθυνη τεχνικό. Συγκεκριμένα ο νέος χρήστης πρέπει:

 • Να ενημερωθεί για τους κανόνες κράτησης και τις βασικές αρχές χρήσης των συστημάτων, καθώς και τις δυνατότητες που παρέχουν για τις συγκεκριμένες εφαρμογές που τον ενδιαφέρουν.
 • Nα εκπαιδευτεί από την υπεύθυνη τεχνικό της Μονάδας. στη χρήση του συστήματος που τον ενδιαφέρει και κατά τις τρεις πρώτες φορές που θα χρησιμοποιήσει το συγκεκριμένο σύστημα και μέχρι να εξοικειωθεί με τη χρήση του να πραγματοποιεί τις συνεδρίες με τη βοήθεια/ παρουσία της υπεύθυνης τεχνικού

Δημοσιεύσεις:

Στις ερευνητικές εργασίες που δημοσιεύονται και περιλαμβάνουν αποτελέσματα με τη χρήση των μικροσκοπίων ή/και προγραμμάτων ανάλυσης εικόνων της Μονάδας Οπτικής Μικροσκοπίας του ΕΙΠ, πρέπει να αναγνωρίζεται στα acknowledgments  η βοήθεια και η υποστήριξη από τη Μονάδα Οπτικής Μικροσκοπίας. Αντίγραφο της δημοσίευσης σε PDF θα πρέπει να αποστέλλεται στη Μονάδα Μικροσκοπίας.

Συνεργασίες:

Επιστημονικά projects μπορούν να πραγματοποιηθούν  σε συνεργασία με μέλη της Μονάδας Οπτικής Μικροσκοπίας του ΕΙΠ. Η συνεργασία τυπικά χαρακτηρίζεται από εντατική επιστημονική συμβολή, προετοιμασία και ανάλυση των δειγμάτων οπτικής μικροσκοπίας  ή/ και ανάπτυξη καινοτόμων απεικονιστικών πρωτοκόλλων. Σε αυτή την περίπτωση τα μέλη της Μονάδας Οπτικής Μικροσκοπίας που συμμετέχουν στην συνεργασία πρέπει να  συμμετέχουν   και στις επιστημονικές δημοσιεύσεις που θα προκύψουν.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ

 1. Συνεστιακή Μικροσκοπία ( Leica SP5 manual, Leica_SP8 manual)
 2. Μικροσκοπία φθορισμού ευρέως πεδίου και βιντεοσκόπηση ζωντανών κυττάρων ( ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ OLYMPUS Time lapse )
 3. Ανάλυση και επεξεργασία ψηφιακής  εικόνας:

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΟΠΤΙΚΗΣ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ

1. Σε συνεργασία με τη Leica Microsystems, διοργανώθηκε το σεμινάριο «REVEALING LIFE’S HIDDEN SECRETS THROUGH NEW TECHNOLOGY»
Χρόνος διεξαγωγής: 5-6 Ιουνίου 2018 (5-6/06/2018)

Το σεμινάριο διάρκειας 2 ημερών διοργανώθηκε στο Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ στην Αθήνα, με την υποστήριξη της Leica Microsystems, του προγράμματος Bioimaging-GR και του Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ. Στόχος του σεμιναρίου ήταν να παρέχει θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση σε προηγμένες εφαρμογές της μικροσκοπίας σε επιστήμες ζωής με έμφαση στη μικροσκοπία 2 φωτονίων και στη συνεστιακή μικροσκοπία φθορισμού μέσω:
– Διαλέξεων από εκπαιδευτές της Leica Microsystems και Έλληνες ερευνητές
– Πρακτικής εκπαίδευσης στη χρήση συνεστιακών μικροσκοπίων
– Συζητήσεων με τους ειδικούς στο ευρύτερο πεδίο της μικροσκοπίας
35 εκπαιδευόμενοι ακολούθησαν το θεωρητικό και το πρακτικό μέρος, ενώ ένας αριθμός συμμετεχόντων παρακολούθησε μόνο το θεωρητικό μέρος του σεμιναρίου.
Download: LEICA WORKSHOP

2. Institut Pasteur International Network course 2016
“Cell Biology and infection: Digital Image Processing/Analysis tools for Quantitative Light Microscopy Imaging”
Χρόνος διεξαγωγής: 4-8 Ιουλίου 2016


Το διεθνές σεμινάριο διάρκειας  5 ημερών διοργανώθηκε στο Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ στην Αθήνα, με την υποστήριξη του διεθνούς δικτύου Ινστιτούτων Παστέρ Reseau International Institut Pasteur (RIIP), του Ινστιτούτου Carnot Maladies Infectieuses και του Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ. Στόχος του σεμιναρίου ήταν να παρέχει θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση σε βασικές και προηγμένες έννοιες και μεθόδους ψηφιακής ανάλυσης εικόνας μέσω:

 • Διαλέξεων εστιασμένων στις αρχές και στη μεθοδολογία της ανάλυσης ψηφιακής εικόνας και σε επιλεγμένα θέματα Κυτταρικής Βιολογίας και Βιολογίας της αλληλεπίδρασης παθογόνου-ξενιστή.
 • Πρακτικής εκπαίδευσης στη χρήση των προγράμματων ανοιχτού κώδικα Icy και ImageJ/Fiji
 • Συζητήσεων με τους ειδικούς στο πεδίο της ανάλυσης και επεξεργασίας δεδομένων μικροσκοπίας

23 επιλεγμένοι εκπαιδευόμενοι ακολούθησαν το θεωρητικό και το πρακτικό μέρος, ενώ ένας αριθμός συμμετεχόντων παρακολούθησε μόνο το θεωρητικό μέρος του σεμιναρίου. Στο σεμινάριο δίδαξε μεγάλος αριθμός ξένων και ελλήνων εκπαιδευτών, από το χώρο της έρευνας. Οι εκπαιδευόμενοι, οι εκπαιδευτές και οι ομιλητές που συμμετείχαν στο σεμινάριο προέρχονταν από 11 διαφορετικές χώρες και 4 ηπείρους.

Download:

Program
Abstract booklet RIIP 2016
Poster
Teaching team lectures and practicals

Οργανωτές:

1. Haralabia Boleti
Dept. of  Microbiology &  Light Microscopy Unit Hellenic Pasteur Institute, GREECE
Email: hboleti@pasteur.gr
Tel.: +30 2106478879

2. Jean Christophe Olivo-Marin,
Quantitative Image analysis Unit,  Institut Pasteur, FRANCE
Email: jcolivo@pasteur.fr
Tel.: + 33 (0)1 45 68 85 06

3. Evangelia Xingi
Light Microscopy Unit Hellenic Pasteur Institute, GREECE
Email: exingi@pasteur.gr
Tel. +30 2106478834

4. Fabrice de Chaumont,
Quantitative Image analysis Unit,  Institut Pasteur, FRANCE
Email:  fabrice.de-chaumont@pasteur.fr
Tel.: + 33 (0)1 45 68 86 90


3. 2103 European FP7 Regpot-2010-1 “Neurosign” program theoretical and practical workshop
“Live Cell Imaging and Electrophysiology”
Χρόνος διεξαγωγής: 1-4 Οκτωβρίου 2013

Το workshop διοργανώθηκε στο Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ στην Αθήνα, στα πλαίσια του προγράμματος  FP7 REGPOT 2010-1 ECProgram “NeuroSign” 264083, που στοχεύει στην δημιουργία ενός Κέντρου Αριστείας στο Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ για τη μελέτη της σηματοδότησης στο νευρικό σύστημα σε φυσιολογική λειτουργία και σε δυσλειτουργία.

Ο σκοπός ήταν να εκπαιδευτούν διδακτορικοί υπότροφοι και μεταδιδακτορικοί επιστήμονες στις έννοιες και στην πρακτική κατανόηση της απεικόνισης του ΚΝΣ σε ζωντανά πειραματόζωα, καθώς και στην ηλεκτροφυσιολογία.

Στη διάρκεια του πρακτικού μέρους οι 20 επιλεγμένοι εκπαιδευόμενοι είχαν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν εγχειρήσεις πειραματόζωων για τη δημιουργία ανοιχτού παράθυρου στον εγκέφαλο και στη σπονδυλική στήλη, πολυφωτονική απεικόνιση ζωντανού πειραματόζωου μέσα από παράθυρο στον εγκέφαλο, καθώς και καταγραφές ιόντων χρησιμοποιώντας την τεχνική της ηλεκτροφυσιολογίας «patch–clamp» σε κύτταρα θηλαστικών.Στο workshopδίδαξε μεγάλος αριθμός αναγνωρισμένων ξένων και ελλήνων επιστημόνων με γνώση και εμπειρία σε σύγχρονες απεικονιστικές προσεγγίσεις.

Πρόγραμμα του Workshop:

 4. 2013 RIIP Regional Course
“Digital image processing/ analysis tools in Light Microscopy: From the basics and beyond” Χρόνος διεξαγωγής: 10-17 Ιουνίου 2013

Το διεθνές σεμινάριο διάρκειας 8 ημερών διοργανώθηκε στο Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ στην Αθήνα, με την υποστήριξη του διεθνούς δικτύου Ινστιτούτων Παστέρ Reseau InternationalInstitut Pasteur (RIIP) και του Ινστιτούτου Carnot Maladies Infectieuses.


Στόχος του σεμιναρίου ήταν να παρέχει θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση σε βασικές και προηγμένες έννοιες και μεθόδους ψηφιακής ανάλυσης εικόνας και στη χρήση λογισμικών ανοιχτού κώδικα (ImageJ/Fiji, Icy bioimage analysis, Cellprofiler, Timm’sTrackingTool) και εμπορικών λογισμικών (Imaris,ScientificVolumeImaging (SVI), για την ποσοτική ανάλυση δεδομένων μικροσκοπίας φθορισμού, μέσω:

 • Διαλέξεων
 • Πρακτικών ασκήσεων με δεδομένα μικροσκοπίας των ίδιων των εκπαιδευόμενων ή των εκπαιδευτών
 • Συζητήσεων με τους ειδικούς στο πεδίο της ανάλυσης και επεξεργασίας δεδομένων μικροσκοπίας

20 επιλεγμένοι εκπαιδευόμενοι ακολούθησαν το θεωρητικό και το πρακτικό μέρος, ενώ μεγάλος αριθμός συμμετεχόντων παρακολούθησε μόνο το θεωρητικό μέρος του σεμιναρίου. Στο σεμινάριο δίδαξε μεγάλος αριθμός ξένων και ελλήνων εκπαιδευτών, από το χώρο της έρευνας αλλά και ειδικοί απεσταλμένοι των εταιρειών. Οι εκπαιδευόμενοι, οι εκπαιδευτές και οι ομιλητές που συμμετείχαν στο σεμινάριο  προέρχονταν από 14 διαφορετικές χώρες και 3 ηπείρους.

Download

Αίτηση Συμμετοχής
Poster
Πληροφορίες
Πρόγραμμα

Οργανωτές:

1. Haralabia Boleti
Dept. of  Microbiology &  Light Microscopy Unit, Hellenic Pasteur Institute, GREECE
Email: hboleti@pasteur.gr
Tel.: +30 2106478879

2. Jean Christophe Olivo-Marin
Quantitative Image analysis Unit, Institut Pasteur, FRANCE
Email: jcolivo@pasteur.fr
Tel.: + 33 (0)1 45 68 85 06

3. Dimitra Thomaidou
Dept. of Biochemistry & Light Microscopy Unit, Hellenic Pasteur Institute, GREECE
Email: thomaidou@pasteur.gr
Tel.: +302106378833

5. “Συγχρονες Μέθοδοι  Φωτονικής Μικροσκοπίας και Εφαρμογές στη Βιοιατρική Έρευνα και στη Διάγνωση” (2004 και 2005)

Στo πλαίσιo του Προγράμματος «Ανθρώπινα Δίκτυα Ε&Τ Επιμόρφωσης» 8.3.6- Creation of communication channels for academics, research/technology entities and enterprises with common scientific interests- “HUMAN NETWORKS”– της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας (2005-2006) οι υπεύθυνες ερευνήτριες της Μονάδας συντόνισαν σειρά επιμορφωτικών σεμιναρίων με τίτλο: «Σύγχρονες Μέθοδοι Φωτονικής Μικροσκοπίας και Εφαρμογές στη Βιοϊατρική Έρευνα και στη Διάγνωση». Στα σεμινάρια αυτά δίδαξε μεγάλος αριθμός αναγνωρισμένων ελλήνων και ξένων επιστημόνων με γνώση και εμπειρία σε σύγχρονες απεικονιστικές προσεγγίσεις και εκπαιδεύτηκε σημαντικός αριθμός ελλήνων φοιτητών και ερευνητών από το χώρο της Bιοϊατρικής έρευνας.

Ταυτόχρονα η Μονάδα Μικροσκοπίας του ΕΙΠ συντόνισε τις δραστηριότητες του “Ελληνικού Δικτύου Φωτονικής Μικροσκοπίας” που δημιουργήθηκε στο πλαίσιο αυτού του προγράμματος. Μέλη του Δικτύου ήταν επιστήμονες από το ΕΙΠ, το Πανεπιστήμιο των Ιωαννίνων, το Ινστιτούτο Βιοιατρικών επιστημών Ιωαννίνων και το Πανεπιστήμιο Κρήτης. Επίσης συμμετήχαν οι ιδιωτικές εταιρείες Αναλυτικές Συσκευές και Lab Supplies.

Οργάνωση σεμιναρίων: Δ. Θωμαίδου, Χ. Μπολέτη

Συντονισμός προγράμματος: Χ. Μπολέτη

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

1.Πληροφορίες για τα συστήματα απεικόνισης της μονάδας Μικροσκοπίας του ΕΙΠ:

• Leica Microsystems
• Olympus microscop

2. Χρήσιμες πληροφορίες για μεθόδους μικροσκοπίας:

• Olympus Microscopy Resource Center
• Zeiss Campus
• Molecular expressions microscopy primer
• 3D Imaging (Pawley the 39 steps) 

3. Χρήσιμες πληροφορίες για ανάλυση εικόνας:
• Imaging_Processing_Course
• fiji.sc/wiki/index.php/DetectInformationLoss
• Quantitative Imaging for Colocalization Analysis

4. Βάσεις δεδομένων φθορισμογόνων ουσιών (fluorochromes, dyes) φάσματα και κατάλληλοι συνδιασμοί φίλτρων:

• http://probes.invitrogen.com/resources/education/
• http://www.cyto.purdue.edu/flowcyt/software/Spectra.htm
• http://home.earthlink.net/~mpmicro/
• http://www.mcb.arizona.edu/IPC/spectra_page.htm

5. Χρήσιμες πληροφορίες για αποσυσχέτη Deconvolution:

• http://support.svi.nl/wiki/

6. Χρήσιμες πληροφορίες για FRET:

• http://www.kcci.virginia.edu/index.php
• http://www.pfid.org/html/un_fret/?en#link2

7. Πρακτικά μαθήματα Μικροσκοπίας:

• ELMI meetings
• FEBS advanced courses
• EMBO practical courses

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

2018

Systemic activation of NLRP3 inflammasome in patients with severe primary Sjögren’s syndrome fueled by inflammagenic DNA accumulations. Vakrakou AG, Boiu S, Ziakas PD, Xingi E, Boleti H, Manoussakis MN. J Autoimmun. 2018 Jul; 91:23-33. 5-Year Impact Factor: 6.843

2017

A novel regulatory role of RGS4 in STAT5B activation, neurite outgrowth and neuronal differentiation. (2017) Pallaki P, Georganta EM, Serafimidis I, Papakonstantinou MP, Papanikolaou V, Koutloglou S, Papadimitriou E, Agalou A, Tserga A, Simeonof A, Thomaidou D, Gaitanou M, Georgoussi Z. Neuropharmacology. 1;117:408-421. 5-Year Impact Factor: 4.667

2016

Neural stem/progenitor cells differentiate to oligodendrocytes and ameliorate learning deficits after transplantation in a mouse model of traumatic brain injury, (2016). Paraskevi N. Koutsoudaki, Florentia Papastefanaki, Antonios Stamatakis, Georgia Kouroupi, Evangelia Xingi, Fotini Stylianopoulou, and Rebecca Matsas
Glia, 64(5):763-79.
Impact factor: 5.846

2015

The Leishmania donovani histidine acid ecto-phosphatase LdMAcP: insight into its structure and function. (2015).Papadaki A, Politou AS, Smirlis D, Kotini MP, Kourou K, Papamarcaki T, Boleti H . Biochem J. 1;467(3):473-86.
5-year Impact Factor: 3.850

New labeled derivatives of the neuroprotective peptide colivelin: synthesis, characterization, and first in vitro and in vivo applications. (2015). Kostomoiri M, Zikos C, Benaki D, Triantis C, Sagnou M, Paravatou-Petsotas M, Papadaki A, Boleti H, Papadopoulos M, Pirmettis I, Pelecanou M, Livaniou E.
Arch Biochem Biophys. 1;567:83-93. 5-Year Impact Factor: 3.210

 CEND1 and NEUROGENIN2 Reprogram Mouse Astrocytes and Embryonic Fibroblasts to Induced Neural Precursors and Differentiated Neurons.(2015). Aravantinou-Fatorou K, Ortega F, Chroni-Tzartou D, Antoniou N, Poulopoulou C, Politis PK, Berninger B, Matsas R, Thomaidou D. Stem Cell Reports.5(3):405-18.  5-Year Impact Factor: 7.181

2013

A mutagenesis method for the addition and deletion of highly repetitive DNA regions: the paradigm of EPIYA motifs in the cagA gene of Helicobacter pylori. (2013). Papadakos KS, Sougleri IS, Mentis AF, Sgouras DN. Helicobacter. 18(3):229-41. Impact factor:4.123

Eisosome distribution and localization in the meiotic progeny of Aspergillus nidulans.(2013).
Athanasopoulos A, Boleti H, Scazzocchio C, Sophianopoulou V.
Fungal Genet Biol. 53:84-96.
5-Year Impact Factor: 3.175

2012

Cell surface Cdc37 participates in extracellular HSP90 mediated cancer cell invasion. El Hamidieh AGrammatikakis NPatsavoudi EPLoS One. 2012;7(8):e42722.

2011

The 4C5 cell-impermeable anti-HSP90 antibody with anti-cancer activity, is composed of a single light chain dimer. Sidera KEl Hamidieh AMamalaki APatsavoudi EPLoS One.2011;6(9):e23906.

2010

Lentivirus-mediated expression of insulin-like growth factor-I promotes neural stem/precursor cell proliferation and enhances their potential to generate neurons. Kouroupi G, Lavdas A, Gaitanou M,Thomaidou D, Stylianopoulou F and Matsas R.(2010). J. of Neurochemistry. 2010 Oct;115(2):460-74.

Soluble forms of the cell adhesion molecule L1 produced by insect and baculovirus-transduced mammalian cells enhance Schwann cell motility. Lavdas A, Efrose R,Douris V , Gaitanou M, Swevers L, Thomaidou D, Iatrou K and Matsas K. (2010).J. of Neurochemistry 2010 Dec;115(5):1137-49.

ER targeting and retention of the HCV NS4B protein relies on the concerted action of multiple structural features including its transmembrane domains. Boleti H., Smirlis D., Dalagiorgou G., Meurs E., Christoforidis S., & Mavromara.P. (2010). Mol. Memb. Biol27(1):50-74

Cloning and functional characterization of LjPLT4, a plasma membrane xylitol H+– symporter from Lotus japonicusKalliampakou Κ. Kouri Ε., Boleti H., Pavli O., Maurousset L.,. Udvardi M., Katinakis P., Rémi Lemoined, and Flemetakis E. (2010)Mol. Membr. Biol. Epub ahead of print

Endocytosis of hepatitis C virus non-enveloped capsid-like particles induces MAPK-ERK1/2 signalling events. Konstantina Katsarou, Alexandros Α. Lavdas, Panagiota Tsitoura, Elisavet Serti, Panagiotis Markoulatos, Penelope Mavromara and Urania Georgopoulou. (2010). Cell Mol Life Sci. Epub ahead of print

Schwann cells engineered to express the cell adhesion molecule L1 accelerate myelination and motor recovery after spinal cord injury. Alexandros A Lavdas, Jian Chen, Florentia Papastefanaki, Suzhen Chen, Melitta Schachner, Rebecca Matsas, Dimitra Thomaidou (2010)Exp Neurol. 221 206–216

Transplantation of embryonic neural stem/ precursor cells overexpressing BM88/Cend1 enhances the generation of neuronal cells in the injured mouse cortex. Georgia Makri, Alexandros A. Lavdas, Lida Katsimpardi, Pierre Charneau, Dimitra Thomaidou and Rebecca Matsas. (2010)Stem Cells. 28(1):127-39

2009

Leishmania donovani Ran-GTPase interacts at the nuclear rim with linker histone H1. Smirlis D, Boleti H, Gaitanou M, Soto M, Soteriadou K.(2009)Biochem J. 10;424(3):367-74

6-Br-5methylindirubin-3’oxime (5-Me-6-BIO) targeting the leishmanial glycogen synthase kinase-3 (GSK-3) short form affects cell-cycle progression and induces apoptosis-like death: exploitation of GSK-3 for treating leishmaniasis. Xingi E, Smirlis D, Myrianthopoulos V, Magiatis P, Grant KM, Meijer L, Mikros E, Skaltsounis AL, Soteriadou K.(2009). Int J Parasitol. 39(12):1289-303

Green fluorescent protein – Tagged HCV non-enveloped capsid like particles: development of a new tool for tracking HCV core uptake. Katsarou K, Serti E, Tsitoura P, Lavdas AA, Varaklioti A, Pickl-Herk AM, Blaas D, Oz-Arslan D, Zhu R, Hinterdorfer P, Mavromara P, Georgopoulou U.(2009)Biochimie. 91(7):903-15.

Neuronal I kappa B kinase beta protects mice from autoimmune encephalomyelitis by mediating neuroprotective and immunosuppressive effects in the central nervous system. Emmanouil MTaoufik ETseveleki VVamvakas SSTselios TKarin MLassmann HProbert L. (2009). J Immunol. 183(12):7877-89

BM88/Cend1 regulates stimuli-induced intracellular calcium mobilization. Masgrau R, Hurel C, Papastefanaki F, Georgopoulou N, Thomaidou D, Matsas R.(2009)Neuropharmacology 56(3):598-609.

2008

Incorporation of the Arc1p tRNA-binding domain to the catalytic core of MetRS can functionally replace the yeast Arc1p-MetRS complex. Karanasios E, Boleti H, Simos G. (2008)J Mol Biol. 381(3):763-71

Expression studies of the HCV-1a core+1 open reading frame in mammalian cells. Vassilaki N, Boleti H, Mavromara P. (2008)Virus Res. 133(2):123-35

Deleted in Azoospermia-Like (DAZL) gene expressing cells in human amniotic fluid: a new source for germ cells research? Konstantinos Stefanidis, Dimitris Loutradis, Lemonika Koumbi, Vasiliki Anastasiadou, Vasiliki Dinopoulou, Erasmia Kiapekou, Alexandros A Lavdas, Spiros Mesogitis, Aris Antsaklis. (2008).Fertil Steril. 90(3):798-804

BM88/Cend1 expression levels are critical for proliferation and differentiation of subventricular zone-derived neural precursor cells. Katsimpardi L, Gaitanou M, Malnou CE, Lledo PM, Charneau P, Matsas R, Thomaidou D. (2008)Stem Cells. 26(7):1796-807.

A critical role for HSP90 in cancer cell invasion involves interaction with the extracellular domain of HER-2.Sidera KGaitanou MStellas DMatsas RPatsavoudi E. (2008). J Biol Chem. 283(4):2031-41. 7.716

2007

In vitro activity of 10-deacetylbaccatin III against Leishmania donovani promastigotes and intracellular amastigotes. Georgopoulou K, Smirlis D, Bisti S, Xingi E, Skaltsounis L, Soteriadou K. (2007)Planta Med. 73(10):1081-8

Expression studies of the core+1 protein of the hepatitis C virus 1a in mammalian cells: the influence of the core protein and proteasomes on the intracellular levels of core+1. Vassilakι Ν, Boleti Η. and Mavromara P. (2007). FEBS J. 274(16):4057-74

Grafts of Schwann cells engineered to express PSA-NCAM promote functional recovery after spinal cord injury. Florentia Papastefanaki, Jian Chen, Alexandros A. Lavdas, Dimitra Thomaidou, Melitta Schachner and Rebecca Matsas.(2007)Brain. 130(Pt 8):2159-74

BM88/CEND1 coordinates cell cycle exit and differentiation of neuronal precursors. Politis PK, Makri G, Thomaidou D, Geissen M, Rohrer H, Matsas R2007Proc Natl Acad Sci USA.;104(45):17861-6.

2006

Leishmania histone H1 overexpression delays parasite cell-cycle progression, parasite differentiation and reduces Leishmania infectivity in vivo. Smirlis D, Bisti SN, Xingi E, Konidou G, Thiakaki M, Soteriadou KP.(2006)Mol Microbiol. 60(6):1457-73

Schwann cells genetically engineered to express PSA show enhanced migratory potential without impairment of their myelinating ability. A. A Lavdas, I. Franceschini, M. Dubois-Dalcq, R. Matsas(2006).Glia 53(8): 868-78

Baculovirus-mediated gene delivery into Mammalian cells does not alter their transcriptional and differentiating potential but is accompanied by early viral gene expression. C Kenoutis, R C Efrose, L Swevers, A A Lavdas, M Gaitanou, R Matsas, K Iatrou. (2006).J. of Virol. 80(8):4135-46

BM88 is a dual function molecule inducing cell cycle exit and neuronal differentiation of neuroblastoma cells via cyclin D1 down-regulation and retinoblastoma protein hypophosphorylation. (2006). J Biol Chem. 281(44):33606-20.

2004

BM88 is an early marker of proliferating precursor cells that will differentiate into the neuronal lineage.Koutmani Y, Hurel C, Patsavoudi E, Hack M, Gotz M, Thomaidou D, Matsas REur J Neurosci2004. 20(10):2509-23.

2002

Expression of a novel Leishmania gene encoding for an histone H1-like protein in L. major modulates Leishmania infectivity in vitro. F. Papageorgiou and K. Soteriadou. (2002). Infect. Immun. 70, 6976-6986

ΜΕΛΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

Ερευνήτριες:

Δήμητρα Θωμαΐδου

Ερευνήτρια Α, Εργαστήριο Κυτταρικής και Μοριακής Νευροβιολογίας
 210-6478 833

Χαραλαμπία Μπολέτη

Ερευνήτρια Β, Εργαστήριο Μοριακής Παρασιτολογίας

Ειδικός Τεχνικός Επιστήμονας (ΕΤΕ)

Top