Νέες Θέσεις

Πρακτικό Επιλογής έκτακτου προσωπικού/NeuroMarkers

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων επιλογής έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Βιοδείκτες σε αυτοάνοσα νευρολογικά νοσήματα», Ακρωνύμιο “NeuroMarkers”. Για το πλήρες κείμενο παρακαλούμε πατήστε εδώ: 5920...

Πρόσκληση για δύο θέσεις έκτακτου προσωπικού-ΕΠΑΝΕΚ 5032783 – Παράταση Προθεσμίας

Δείτε την Πρόσκληση εδώ 4664-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ_ΕΠΑΝΕΚ 5032783-ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ-ΩΣΑΩ46ΨΧ6Τ-0ΑΡ

Πρόσκληση για τρεις θέσεις έκτακτου προσωπικού-ΕΠΑΝΕΚ 5032815

Δείτε το πλήρες κείμενο τη πρόσκλησης εδώ 5025-ΑΔΑ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΠΑΝΕΚ-Π. ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ - 78ΘΟ46ΨΧ6Τ-Γ0Π (09-10-2018)

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για θέση έκτακτου προσωπικού-MIS 5002780

Δείτε το πλήρες κείμενο εδώ 4911-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΘΕΣΗ 5_ELIXIR-ΩΖΩΖ46ΨΧ6Τ-ΙΓΠ

Ανακοίνωση για Υποψήφιο Διδάκτορα

Δείτε  το πλήρες κείμενο εδώ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑ

Πρόσκληση για δύο θέσεις έκτακτου προσωπικού-ΕΠΑΝΕΚ 5032783

Δείτε εδώ την πρόσκληση 4664-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ_ΕΠΑΝΕΚ 5032783-ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ_ΩΣΑΩ46ΨΧ6Τ-0ΑΡ

Προκήρυξη τριών θέσεων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ

Για το πλήρες κείμενο της προκήρυξης παρακαλούμε πατήστε εδώ: 6Ο444653ΠΣ-2Ρ8_προκηρυξη μελων ΔΣ ΠΑΣΤΕΡ

Additional Information regarding the Call for Applications for three (3) External...

The Executive Board of the Hellenic Pasteur Institute (H.P.I.) decides on all issues regarding the mission and strategy of the H.P.I. In particular: It formulates...

Πρόσκληση για δύο (2) θέσεις έκτακτου προσωπικού-ΕΠΑνΕΚ

Στο πλαίσιο της υλοποίησης της Πράξης με τίτλο: «Ανάπτυξη πεπτιδικών νανοεμβολίων κατά της λεϊσμανίασης», το Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ προτίθεται να απασχολήσει έκτακτο προσωπικό, με το...

Πρόσκληση για θέση έκτακτου προσωπικού-ΕΠΑΛΘ

Στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Ανάπτυξη PCR μικροσυστοιχίας για τον προσδιορισμό γονιδιακών μεταβολών που σχετίζονται με την ανθεκτικότητα του λαβρακίου έναντι της ιογενούς νευρικής νέκρωσης από...
Top