Νέες Θέσεις

Πρόσκληση για υποτροφίες μικρής διάρκειας_ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

  8665-Πρόσκληση για υποτροφίες μικρής διάρκειας_Ο.Ε._ΨΥΚΛ46ΨΧ6Τ-6Θ Αίτηση για ετήσια υποτροφία  

Πρόσκληση για δύο τριετείς υποτροφίες αριστείας

  8664-Πρόσκληση για δύο τριετείς υποτροφίες αριστείας_ΨΡΗ746ΨΧ6Τ-9ΜΦ Αίτηση για τριετή υποτροφία αριστείας  

Παράταση Προθεσμίας _Πλήρωση μίας (1) θέσης ΕΤΕ Βιολογικών Επιστημών ή Χημικών...

  Παράταση Προθεσμίας _Πλήρωση μία (1) θέση ΕΤΕ Βιολογικών Επιστημών ή Χημικών Τμήματος Διάγνωσης ΕΙΠ. Δείτε εδώ την 8049_Πλήρωση μίας (1) θέσης ΕΤΕ Βιολογικών Επιστημών ή...

Απόφαση έγκρισης πρακτικού_ Θέση Μηχανικού Πληροφορικής στο Ε.Ι.Π

  Δείτε εδώ την 8183_Απόφαση έγκρισης πρακτικού_ θέση Μηχανικού Πληροφορικής στο Ε.Ι.Π_9...

Πλήρωση μίας (1) θέσης ΕΤΕ Βιολογικών Επιστημών ή Χημικών Τμήματος Διάγνωσης...

  Δείτε εδώ την 8049_Πλήρωση μίας (1) θέσης ΕΤΕ Βιολογικών Επιστημών ή Χημικών Τμήματος ... Υποβολή αίτησης για θέση ΕΤΕ Βιολογικών Επιστημών ή Χημικών

Απόφαση έγκρισης πρακτικού_ θέση Τεχνολόγου Ιατρικών Εργαστηρίων

  Δείτε εδώ την 7351_Απόφαση έγκρισης πρακτικού_ θέση Τεχνολόγου Ιατρικών Εργαστηρίων _Ω...

Πλήρωση μίας (1) θέσης Τεχνολόγου Ιατρικών Εργαστηρίων στο Ε.Ι.Π.

  Δείτε εδώ την 6345_Πλήρωση μίας θέσης Τεχνολόγου Ιατρικών Εργαστηρίων στο ΕΙΠ-ΩΣΡ746ΨΧ... Υποβολή αίτησης για θέση Tεχνολόγου Ιατρικων Εργαστηρίων

Απόφαση κήρυξης διαδικασίας ως άγονης_ (1) θέση Τεχνολόγου Ιατρικών Εργαστηρίων στο...

  Δείτε εδώ την 6267-Απόφαση κήρυξης διαδικασίας ως άγονης _θέση Tεχνολόγου Ιατρικων Εργ...    

Πλήρωση μίας θέσης (1) Τεχνικού Εφαρμογών Πληροφορικής (System Administrator) στο Ελληνικό...

  Δείτε εδώ την 6375-Πρόσκληση μίας (1)θέσης Τεχνικού Εφαρμογών Πληροφορικής στο Ε.Ι.Π_6ΙΠΖ46ΨΧ6Τ-Ξ5Ν Υποβολή αίτησης Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής στο Ε.Ι.Π_

Πλήρωση μίας θέσης (1) Μηχανικού Πληροφορικής (IT and helpdesk) στο Ελληνικό...

  Δείτε εδώ την6374-Πρόσκληση μίας θέσης (1) για Μηχανικό Πληροφορικής στο Ε.Ι.Π-6ΣΛ946ΨΧ6Τ-ΜΡ2.pdf Υποβολή αίτησης για θέση Μηχανικού Πληροφορικής στο Ε.Ι.Π_
Top