Νέες Θέσεις

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση μιας (1) θέσης Αναπληρωματικού Μέλους...

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ προκηρύσσει (1) θέσης Αναπληρωματικού Μέλους της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας (ΕΗΔΕ). Δείτε εδώ την ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ 1...

Παράταση προθεσμίας πλήρωσης (1) θέσης Χημικού Παραγωγής για τη στελέχωση της...

Δείτε εδώ την 5092-Παράταση Πρόσκλησης Χημικού Παραγωγής Μονάδας Εμβολίων Ε.Ι.Π._6ΚΞ446ΨΧ6Τ-ΞΝΥ Δείτε εδώ την αρχική πρόσκληση της θέσης

Πλήρωση μίας (1) θέσης Tεχνολόγου Ιατρικών Εργαστηρίων για τη στελέχωση του...

Δείτε εδώ την 4890-Πλήρωση μίας θέσης Τεχνολόγου Ιατρικών Εργαστηρίων, τμήματος Διάγνω... Υποβολή αίτησης για θέση Tεχνολόγου Ιατρικων Εργαστηρίων

Πλήρωση (1) θέσης Χημικού Παραγωγής για τη στελέχωση της Μονάδας Εμβολίων...

Δείτε εδώ την 4674-Πρόσκληση Χημικού Παραγωγής Μονάδας Εμβολίων-6ΔΨ446ΨΧ6Τ-17Ξ Υποβολή αίτησης για θέση Χημικού Παραγωγής Μονάδας Εμβολίων

«Προκήρυξη πλήρωσης μίας θέσης εξωτερικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνικού...

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ προκηρύσσει μία θέση εξωτερικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ (Ε.Ι. ΠΑΣΤΕΡ)». Δείτε εδώ την ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ...

Aπόφαση έγκρισης πρακτικού για υποτροφία_PTR Miad

Δείτε εδώ την 4648-Aπόφαση έγκρισης πρακτικού για υποτροφία_PTR Miad_6ΩΛΨ46ΨΧ6Τ-877

Πρόσκληση για 1 θέση_Γραφείο μεταφοράς τεχνολογίας του Ε.Ι.Παστέρ

Δείτε εδώ την 4506_Πρόσκληση για 1 θέση_Γραφείο μεταφοράς τεχνολογίας_94ΔΔ46ΨΧ6Τ-ΙΡΥ Αίτηση για θέση_Γραφείο μεταφοράς τεχνολογίας

Απόφαση έγκρισης πρακτικού επιλογής για (1) θέση Υπευθύνου Εκκαθάρισης Δαπανών στο...

Δείτε εδώ την 4431-Απόφαση έγκρισης πρακτικού_Θέση Υπεύθυνου Εκκαθάρισης Δαπανών_63Ν44...

Απόφαση έγκρισης πρακτικού επιλογής για (1) θέση Λογιστή του Τμήματος...

Δείτε εδώ την 4183_Απόφαση έγκρισης πρακτικού για Θέση Λογιστή του Τμήματος Οικονομικών στο Ε.Ι.Π._6ΩΩ146ΨΧ6Τ-ΓΣΤ

Προκήρυξη για θέση Ερευνητή Γ΄ Βαθμίδας_Τμήμα Ανοσολογίας

Δείτε εδώ την 4063-Προκήρυξη για θέση Ερευνητή Γ΄ Βαθμίδας_Τμήμα Ανοσολογίας_90ΙΖ46ΨΧ6Τ-ΥΒΛ και τα σχετικά : 1-ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΗΤΗ 2-ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ -Υπόδειγμα Αναλυτικού Βιογραφικού Σημειώματος ΕΙΠ 3-ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ-Υπόδειγμα Συνοπτικού Βιογραφικού Σημειώματος...
Top