Νέες Θέσεις

Προκήρυξη τριών θέσεων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ

Για το πλήρες κείμενο της προκήρυξης παρακαλούμε πατήστε εδώ: 6Ο444653ΠΣ-2Ρ8_προκηρυξη μελων ΔΣ ΠΑΣΤΕΡ

Additional Information regarding the Call for Applications for three (3) External...

The Executive Board of the Hellenic Pasteur Institute (H.P.I.) decides on all issues regarding the mission and strategy of the H.P.I. In particular: It formulates...

Πρόσκληση για δύο (2) θέσεις έκτακτου προσωπικού-ΕΠΑνΕΚ

Στο πλαίσιο της υλοποίησης της Πράξης με τίτλο: «Ανάπτυξη πεπτιδικών νανοεμβολίων κατά της λεϊσμανίασης», το Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ προτίθεται να απασχολήσει έκτακτο προσωπικό, με το...

Πρόσκληση για θέση έκτακτου προσωπικού-ΕΠΑΛΘ

Στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Ανάπτυξη PCR μικροσυστοιχίας για τον προσδιορισμό γονιδιακών μεταβολών που σχετίζονται με την ανθεκτικότητα του λαβρακίου έναντι της ιογενούς νευρικής νέκρωσης από...

Πρόσκληση για θέση έκτακτου προσωπικού-Π.Ι.Ν.Δ.Ο.Σ.

Στο πλαίσιο της υλοποίησης της Πράξης «Πρωτοποριακοί Ιχνηλάτες ως Νέοι Δείκτες Ορισμού Συστημάτων «Ελεύθερης Βοσκής» και ακρωνύμιο «Π.Ι.Ν.Δ.Ο.Σ», το Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ προτίθεται να απασχολήσει έκτακτο...

Πρακτικό Επιλογής Επιστημονικού Συνεργάτη_ELIXIR-GR

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων επιλογής Επιστημονικού Συνεργάτη στο πλαίσιο του Προγράμματος ELIXIR-GR με κωδικό MIS5002780. Για το πλήρες κείμενο παρακαλούμε πατήστε εδώ:  4136-Πρακτικό Επιλογής για την πλήρωση...

Πρακτικό Επιλογής για την πλήρωση των δύο (2) θέσεων (με Α/Α...

Για το πλήρες κείμενο παρακαλούμε πατήστε εδώ: 3995-Πρακτικό Επιλογής για την πλήρωση των δύο (2) θέσεων (με ΑΑ1 και ΑΑ6) Επιστημονικών Συνεργατών στο Ελληνικό Ινστιτούτο...

Πρακτικό Επιλογής Μεταδιδακτορικού Συνεργάτη_Bioimaging-GR

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων επιλογής Μεταδιδακτορικού Συνεργάτη στο πλαίσιο του Προγράμματος Bioimaging-GR. Για το πλήρες κείμενο παρακαλούμε πατήστε εδώ:  3844-ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΑ-BIOIMAGING_GR-7ΥΨΦ46ΨΧ6Τ-0ΗΛ

Πρόσκληση για τρεις (3) Θέσεις Επιστημονικών Συνεργατών

Στο πλαίσιο της υλοποίησης της Πράξης «Η Ελληνική Ερευνητική Υποδομή για Διαχείριση και Ανάλυση Δεδομένων στις Βιοεπιστήμες (ELIXIR-GR)» με κωδικό ΟΠΣ 5002780, η οποία...

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση μίας (1) θέσης Ειδικευμένου Προσώπου...

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση μίας (1) θέσης Ειδικευμένου Προσώπου κατά Ε.Ο.Φ., για την Μονάδα Παραγωγής Εμβολίων και φαρμακευτικών ενέσιμων προϊόντων και τη...
Top