Νέες Θέσεις

Απόφαση έγκρισης πρακτικού επιλογής για θέση έκτακτου προσωπικού-Κωδικός 6_Elixir-Gr

Δείτε εδώ την 11224-Απόφαση έγκρισης πρακτικού επιλογής για θέση έκτακτου προσωπικού-Κωδικός 6_ΨΛΖΣ46ΨΧ6Τ-5ΧΟ

Απόφαση έγκρισης πρακτικού επιλογής για θέση μεταδιδάκτορα _ΕΛΙΔΕΚ_PD1

Δείτε εδώ την 10553-Απόφαση έγκρισης πρακτικού επιλογής για θέση μεταδιδάκτορα_ΕΛΙΔΕΚ_PD1-6Φ6146ΨΧ6Τ-ΝΔΗ

Απόφαση έγκρισης πρακτικού επιλογής για Υποψήφιο Διδάκτορα ΕΠΑΛΘ 510925

Δείτε εδώ την 10292-Απόφαση έγκρισης πρακτικού για Υποψήφιο Διδάκτορα_ΕΠΑΛΘ 510925 - 620646ΨΧ6Τ-ΥΙΡ

Πρόσκληση για (2) δύο θέσεις τεχνολόγων ιατρικών εργαστηρίων

Δείτε εδώ την Πρόσκληση για δύο θέσεις τεχνολόγων ιατρικών εργαστηρίων_9875_6ΗΙΗ46ΨΧ6Τ-ΓΚ0 Δείτε εδώ την Αίτηση για δύο θέσεις τεχνολόγων ιατρικών εργαστηρίων

Απόφαση έγκρισης πρακτικού επιλογής για διαχειριστή δικτυακών και υπολογιστικών συστημάτων

Δείτε εδώ την Απόφαση έγκρισης πρακτικού για διαχειριστή δικτυακών και υπολογιστικών συστημάτων_9810_ΩΘΣΣ46ΨΧ6Τ-ΡΝΤ

Πρόσκληση για θέση έκτακτου προσωπικού-Κωδικός 6_Elixir-Gr

Δείτε εδώ την 9263-Πρόσκληση για θέση έκτακτου προσωπικού-Κωδικός 6_99ΦΝ46ΨΧ6Τ-3Τ6 Δείτε εδώ την Αίτηση για θέση έκτακτου προσωπικού-Κωδικός 6

Πρόσκληση για θέση μεταδιδάκτορα_ΕΛΙΔΕΚ_PD1

Δείτε εδώ την 9264-Πρόσκληση για θέση μεταδιδάκτορα_ΕΛΙΔΕΚ_PD1_6ΨΠ246ΨΧ6Τ-ΗΘ1 Δείτε εδώ την Αίτηση για θέση μεταδιδάκτορα_ΕΛΙΔΕΚ_PD1

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για Γραμματέα διοίκησης_Administrative assistant

Για να δείτε το πλήρες κείμενο παρακαλούμε πατήστε εδώ: 9072-Πρόσκληση για Γραμματέα διοίκησης_Administrative assistant_ΨΜΖΔ46ΨΧ6Τ-134 Προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων: Τετάρτη, 9 Σεπτεμβρίου 2020  

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύμβαση υποτροφίας με υποψήφιο διδάκτορα-ΕΠΑΛΘ 510925

Για να δείτε το πλήρες κείμενο παρακαλούμε πατήστε εδώ: 9071-Πρόσκληση για Υποψήφιο Διδάκτορα_ΕΠΑΛΘ 510925_Ψ0Ν246ΨΧ6Τ-ΖΞΓ Προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων: Πέμπτη, 3 Σεπτεμβρίου 2020

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΕΛΕ Β΄ ή Γ΄ ΒΑΘΜΙΔΑΣ-ΤΜΗΜΑ ΝΕΥΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ-ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ-9ΣΠΖ46ΨΧ6Τ-ΑΘ7

8529-ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΕΛΕ Β΄ ή Γ΄ ΒΑΘΜΙΔΑΣ-ΤΜΗΜΑ ΝΕΥΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ-ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ-9ΣΠΖ46ΨΧ6Τ-ΑΘ7 (1)
Top