Νέες Θέσεις

Προκήρυξη Ερευνητή Γ’ Βαθμίδας

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ προκηρύσσει μία (1) θέση Ερευνητού Γ΄ Βαθμίδας, στο Τμήμα Νευροβιολογίας, με γνωστικό αντικείμενο: «Ανάπτυξη μοντέλων νευροεκφυλιστικών νόσων σε βλαστικά κύτταρα». Για...

Προκήρυξη Ερευνητή Γ’ Βαθμίδας

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ προκηρύσσει μία (1) θέση Ερευνητού Γ΄ Βαθμίδας, στο πεδίο της Βιοπληροφορικής και Υπολογιστικής Βιολογίας με έμφαση στις εφαρμογές Γενομικής. Για το...

Πρόσκληση για μία (1) θέση Μεταδιδακτορικού Συνεργάτη-Νεα προθεσμια υποβολης αιτησεων

Νέα προθεσμία υποβολής προτάσεων Προκήρυξη μιας θέσης Μεταδιδακτορικού συνεργάτη στην υποδομή Φωτο-Μικροσκοπίας του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ  Παστέρ, Αθήνα Το Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ ανακοινώνει μία θέση (1) στο...

Πρόσκληση για Θέση Επιστημονικού Συνεργάτη

Στο πλαίσιο της υλοποίησης της Πράξης «Συνέργεια ELI - LASERLAB Europe, HiPER & IPERION-CH.gr» με κωδικό ΟΠΣ MIS 5002735, η οποία έχει ενταχθεί στη...

Πρόσκληση για μία θέση Μεταδιδακτορικού Συνεργάτη

Για το πλήρες κείμενο της προσκλήσεως παρακαλούμε πατήστε εδώ:  2057-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΑ-ΘΕΣΗ 15-ΩΠΙΒ46ΨΧ6Τ-ΑΒΤ

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για έξι (6) θέσεις Επιστημόνων

Για το πλήρες κείμενο της προσκλήσεως, παρακαλούμε πατήστε εδώ:  1613-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΞΙ ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ_ΨΥΩΡ46ΨΧ6Τ-ΙΔΠ

Πλήρωση 1 θέσης Τεχνολόγου Ιατρικών Εργαστηρίων στο Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ

Για το πλήρες κείμενο της προσκλήσεως, παρακαλούμε πατήστε εδώ:  1492-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ-9ΓΤΗ46ΨΧ6Τ-ΒΤ1

Πλήρωση 1 θέσης Συνεργάτη στο Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ για προώθηση υπηρεσιών...

Για το πλήρες κείμενο της προσκλήσεως, παρακαλούμε πατήστε εδώ:  1491-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-9ΡΑΟ46ΨΧ6Τ-Ν75

Πρακτικό επιλογής 2 Επιστημονικών Συνεργατών

Πρακτικό επιλογής 2 Επιστημονικών Συνεργατών στο πλαίσιο της πράξης με κωδικό MIS 5002755
Top