Νέες Θέσεις

Απόφαση έγκρισης πρακτικού για Βιολόγο_Τμήμα Διάγνωσης

 Δείτε εδώ την 740-Απόφαση έγκρισης πρακτικού για Βιολόγο_Τμήμα Διάγνωσης_9ΝΟΘ46ΨΧ6Τ-ΜΨΨ

Απόφαση έγκρισης πρακτικού για την πλήρωση μίας (1) θέσης Μεταδιδακτορικού Συνεργάτη(Μ6)...

 Δείτε εδώ την 14509-Απόφαση έγκρισης πρακτικού για θέση Μεταδιδάκτορα_Μ.6(ΨΒ9Ι46ΨΧ6Τ-26Χ) - Copy

Απόφαση έγκρισης πρακτικού για την πλήρωση μίας (1) θέσης υποψηφίου διδάκτορα...

Δείτε εδώ την 14496-ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑ AltMedSea bream MIS 5055881(ΨΣ9446ΨΧ6Τ-Κ67) - Copy

Απόφαση έγκρισης πρακτικού για την πλήρωση μίας (1) θέσης ΕΤΕ Βιολόγου,...

 Δείτε εδώ την 14495-απόφαση έγκρισης πρακτικού επιλογής για θέση ΕΤΕ Βιολόγου_Μονάδα Βλαστικών κυττάρων(9ΟΦΚ46ΨΧ6Τ-ΜΑΛ) - Copy

Απόφαση έγκρισης πρακτικού επιλογής για 1 θέση Βιολόγου ή Χημικού του...

Δείτε εδώ την 14432-Απόφαση έγκρισης πρακτικού επιλογής για 1 θέση Βιολόγου ή Χημικού του Τμήματος Ποιοτικού Ελέγχου του Ε.Ι.Π_ΨΦ6046ΨΧ6Τ-ΟΧΝ

14355-Παράταση προθεσμίας για θέση μεταδιδάκτορα PD2_ΕΛΙΔΕΚ

Δείτε εδώ την 14355-Παράταση προθεσμίας για θέση μεταδιδάκτορα PD2_ΕΛΙΔΕΚ 1019_ΨΠΣΞ46ΨΧ6Τ-Ε5Κ

Απόφαση έγκρισης πρακτικού για μία θέση μεταδιδάκτορα Μ.5

Δείτε εδώ την 14184-Απόφαση έγκρισης πρακτικού επιλογής για θέση Μ.5 μεταδιδάκτορα_99ΚΒ46ΨΧ6Τ-ΛΑΙ

Πρόσκληση για θέση Βιολόγου στο Τμήμα Διάγνωσης

Δείτε εδώ την 14043-Πρόσκληση για Βιολογο_αντιικοί ελέγχοι_ΩΘ0946ΨΧ6Τ-Κ4Γ Για την αίτηση παρακαλούμε πατήστε εδώ:Υποβολή αίτησης για Βιολόγο_Τμήμα Διάγνωσης

Απόφαση έγκρισης πρακτικού για μία θέση τεχνικού_ΕΛΙΔΕΚ 1019

Δείτε εδώ την 14016-Απόφαση έγκρισης πρακτικού για μία θέση τεχνικού_ΕΛΙΔΕΚ 1019_ΨΞ9Ν46ΨΧ6Τ-ΥΨΝ

Απόφαση έγκρισης πρακτικού για μεταδιδακτορικό συνεργάτη_ΕΠΑΝΕΚ 513418

Δείτε εδώ την 13725-Απόφαση έγκρισης πρακτικού για μεταδιδακτορικό συνεργάτη_ΕΠΑΝΕΚ 513418_9ΩΓΔ46ΨΧ6Τ-ΤΤΙ
Top