Νέες Θέσεις

Απόφαση έγκρισης πρακτικού για 5 υποτροφίες στις Νευροεπιστήμες.

Δείτε εδώ την Απόφαση για υποτροφίες Νευροεπιστημών_4322_9ΦΑΞ46ΨΧ6Τ-ΜΦΤ

Απόφαση έγκρισης πρακτικού επιλογής για θέση Υποτροφίας στη Μοριακή Βιοϊατρική.

Δείτε εδώ την 4317_Απόφαση Έγκρισης Πρακτικού Επιλογής για θέση Υποτροφίας στη Μοριακή Βιοϊατρική _A62ΜΥ46ΨΧ6Τ-8ΦΚ

Προκήρυξη θέσης ΕΛΕ Β΄ ή Γ΄Βαθμίδας_Κτηνίατρος

Για το πλήρες κείμενο της προκήρυξης, παρακαλούμε πατήστε εδώ: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΛΕ Β΄ ή Γ΄ ΒΑΘΜΙΔΑΣ_ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΣ ΜΕ ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ_4084_61ΡΛ46ΨΧ6Τ-006 Για έντυπα των απαιτούμενων δικαιολογητικών σε επεξεργάσιμη μορφή, παρακαλούμε πατήστε...

Απόφαση έγκρισης πρακτικού για θέση ΔΕ_ΤΕ Συντηρητή ζώων εργαστηρίου

Δείτε εδώ την 3314-Απόφαση έγκρισης πρακτικού για θέση ΔΕ_ΤΕ Συντηρητή ζώων εργαστηρίου_679Ε46ΨΧ6Τ-2ΔΟ

Πρόσκληση για μία (1) Υποτροφία στη Μοριακή Βιοϊατρική

Δείτε εδώ την 3131_Πρόσκληση_Υποτροφία Μοριακής Βιοϊατρικής_6ΓΥΞ46ΨΧ6Τ-ΑΦΘ (1) Δείτε εδώ αναλυτικά την Αίτηση για Υποτροφία_Μοριακή Βιοϊατρική

Πρόσκληση για πέντε (5) Υποτροφίες στις Νευροεπιστήμες

Δείτε εδώ την 3132-Πρόσκληση_5 Υποτροφίεσ Νευροεπιστήμες_9Τ4Θ46ΨΧ6Τ-Ψ6Θ (3) Δείτε εδώ αναλυτικά την Αίτηση για Υποτροφία Νευροεπιστημών

Call for expression of interest_Postdoc_Bio_ELIDEK

Δείτε παρακάτω την ανακοίνωση, που έχει προθεσμία έως την 9η Απριλίου. Call for expression of interest_Postdoc_Bio_ELIDEK

Προκήρυξη θέσης Ερευνητή Β΄ Βαθμίδας_Βακτηριολογία – Αντιμικροβιακή αντοχή

Για το πλήρες κείμενο της προκήρυξης, παρακαλούμε πατήστε εδώ:  2424-ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΡΕΥΝΗΤΗ Β΄ ΒΑΘΜΙΔΑΣ_ΒΑΚΤΗΡΙΟΛΟΓΙΑ_6ΡΚΒ46ΨΧ6Τ-ΠΛΕ Για την αίτηση, παρακαλούμε πατήστε εδώ: 1-ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΗΤΗ Επιπλέον δείτε εδώ...

Απόφαση έγκρισης πρακτικού για θέση μεταδιδάκτορα_BIOIRON

Για το πλήρες κείμενο της απόφασης παρακαλούμε πατήστε εδώ: 2403-ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ_ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΑΣ BIOIRON_6ΠΕ046ΨΧ6Τ-ΓΚ5

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για θέση ΔΕ – ΤΕ Συντηρητή ζώων εργαστηρίου...

Δείτε εδώ αναλυτικά την 2000-Πρόσκληση για θέση ΔΕ_ΤΕ Συντηρητή ζώων εργαστηρίου_92ΘΛ46ΨΧ6Τ-Ε0Χ (1) Δείτε εδώ την Αίτηση για θέση ΔΕ_ΤΕ Συντηρητή ζώων εργαστηρίου
Top