Νέες Θέσεις

Πρόσκληση για Μεταδιδάκτορα_NanoVacLeish_ΕΠΑνΕΚ 5031816

Δείτε την πρόσκληση εδώ 5478-Πρόσκληση για Μεταδιδάκτορα_NanoVacLeish_ΕΠΑνΕΚ 5031816_Ω7ΓΕ46ΨΧ6Τ-Β6Ο Προθεσμία υποβολής προτάσεων: Κυριακή, 7 Ιουνίου 2020.

Απόφαση έγκρισης πρακτικού επιλογής για το Γραφείο προγραμμάτων και Έργων

Δείτε εδώ την 4201-ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Γ_ΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΏΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡ_ΓΩΝ_signed_ΨΤΤΠ46ΨΧ6Τ-2ΥΩ

2η Παράταση_ Συμβάσεις υποτροφίας υποψηφίων διδακτόρων

Δείτε εδώ την 2503-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΜΙΚΡΕΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ-2η ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ_ΩΦΩ546ΨΧ6Τ-Λ3Ε

Απόφαση έγκρισης πρακτικού επιλογής για μια (1) θέση έκτακτου προσωπικού /...

Δείτε την απόφαση εδώ 3476 - ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ - ΕΛΙΔΕΚ - ΚΟΥΡΟΥΠΗ (2020) - 995Χ46ΨΧ6Τ-Π4Ν

Απόφαση έγκρισης πρακτικού για μεταδιδάκτορα – ΕΛΙΔΕΚ 677

Δείτε την απόφαση εδώ 3238-ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΑ_ΕΛΙΔΕΚ 677_ΩΡΓΟ46ΨΧ6Τ-ΛΔΩ  

Παράταση _ Θέση Διαχειριστή Υπολογιστικών και Δικτυακών Συστημάτων

Δείτε την απόφαση εδώ 2512-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ-ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ_Ω3ΘΚ46ΨΧ6Τ-ΤΧ3

Παράταση προθεσμίας _ 5 θέσεις έκτακτου προσωπικού με συμβάσεις υποτροφίας αριστείας

Δείτε την απόφαση εδώ 1933-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΡΙΕΤΕΙΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ-ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ_ΨΙΕΝ46ΨΧ6Τ-ΓΘ5

Παράταση _ Συμβάσεις υποτροφίας υποψηφίων διδακτόρων

Δείτε την απόφαση παράτασης 2503 - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΜΙΚΡΕΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ-ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ_ΩΦΩ546ΨΧ6Τ-Λ3Ε

Απόφαση έγκρισης πρακτικού για έκτακτο προσωπικό_Βιοδείκτες_6ΠΕ046ΨΧ6Τ-Σ7Β

δείτε την απόφαση εδώ 2710-ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΕΚΤΑΚΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ_ΒΙΟΔΕΙΚΤΕΣ_6ΠΕ046ΨΧ6Τ-Σ7Β

Πρόσκληση για συμβάσεις υποτροφίας υποψηφίων διδακτόρων

Δείτε την πρόσκληση εδώ 2503 - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ - ΩΦΩ546ΨΧ6Τ-Λ3Ε
Top