Νέες Θέσεις

Πρόσκληση για θέση ΠΕ / ΤΕ Μηχανικού, ειδικότητας μηχανολόγου μηχανικού

Δείτε εδώ την 8235-Πρόσκληση για ΠΕ_ΤΕ Μηχανολόγο Μηχανικό_94ΦΘ46ΨΧ6Τ-ΝΘΨ Για την αίτηση παρακαλούμε πατήστε εδώ: Αίτηση για θέση ΠΕ_ΤΕ Μηχανικού

Πρόσκληση για θέση Διαχειριστή Υπολογιστικών και Δικτυακών Συστημάτων

Δείτε εδώ την 8229-Πρόσκληση για Διαχειριστή Υπολογιστικών Συστημάτων_Ω0ΠΖ46ΨΧ6Τ-Ο42 Για την αίτηση παρακαλούμε πατήστε εδώ: Αίτηση για θέση Διαχειριστή Υπολογιστικών Συστημάτων

Παράταση προθεσμίας προσκλήσεως για δύο θέσεις μεταδιδακτόρων_ΕΛΙΔΕΚ 1019

Δείτε εδώ την 8226-Παράταση προθεσμίας προσκλήσεως για δύο θέσεις μεταδιδακτόρων_ΕΛΙΔΕΚ 1019_Ω5ΕΠ46ΨΧ6Τ-9Λ9

Απόφαση έγκρισης πρακτικού επιλογής για 2 θέσεις Ειδικών Τεχνικών Επιστημόνων

Δείτε εδώ την 8016-Απόφαση έγκρισης πρακτικού επιλογής για 2 θέσεις ΕΤΕ_ΩΤΣΛ46ΨΧ6Τ-9ΓΚ

Απόφαση έγκρισης πρακτικού επιλογής για 3 θέσεις μεταδιδακτόρων

Δείτε εδώ την 7998-Απόφαση έγκρισης πρακτικού επιλογής για 3 θέσεις μεταδιδακτόρων_ΨΙΒΣ46ΨΧ6Τ-Ω5Χ  

Πρόσκληση για Βιολόγο MSc

Δείτε εδώ την 7764-Πρόσκληση για Βιολόγο MSc_Ψ3Κ546ΨΧ6Τ-ΕΗΝ Για την αίτηση παρακαλούμε πατήστε εδώ: Υποβολή αίτησης για θέση Βιολόγου MSc

Πρόσκληση για δύο θέσεις μεταδιδακτόρων_ΕΛΙΔΕΚ 1019

Δείτε εδώ την 7761-Πρόσκληση για δύο θέσεις μεταδιδακτόρων_ΕΛΙΔΕΚ 1019_Ω5ΕΝ46ΨΧ6Τ-95Μ Για την αίτηση παρακαλούμε πατήστε εδώ: Υποβολή αίτησης για θέση Μεταδιδάκτορα_ΕΛΙΔΕΚ 1019

Πρόσκληση για δύο θέσεις Ειδικών Τεχνικών Επιστημόνων

Δείτε εδώ την 7360-Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για 2 θέσεις ΕΤΕ_9Τ2Ω46ΨΧ6Τ-Ω46 Για την αίτηση παρακαλούμε πατήστε εδώ: Υποβολή αίτησης για θέση ΕΤΕ

Πρόσκληση για 3 θέσεις μεταδιδακτόρων

Δείτε εδώ την 7359-Πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος για 3 θέσεις μεταδιδακτόρων_Ρ0ΣΥ46ΨΧ6Τ-ΕΦΖ Για την αίτηση παρακαλούμε πατήστε εδώ: Υποβολή αίτησης για θέση Μεταδιδάκτορα

Απόφαση έγκρισης πρακτικού για θέση έκτακτου προσωπικού με κωδικό 4_ELIXIR-GR

Δείτε εδώ την 6963-Απόφαση έγκρισης πρακτικού για θέση έκτακτου προσωπικού με κωδικό 4_ELIXIR-GR_ΨΑΛΩ46ΨΧ6Τ-2ΑΡ
Top