Νέες Θέσεις

2η Παράταση Προθεσμίας- Θέση 2 Βιοπληροφορικής

Παράταση προθεσμίας έως την 19η Μαΐου 2019. Δείτε το πλήρες κείμενο εδώ 2068-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΘΕΣΗ 2-ΒΙΟΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ-2η ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ_90ΝΙ46ΨΧ6Τ-Χ4Ρ

“Απόφαση έγκρισης πρακτικού για σύναψη σύμβασης υποτροφίας”

Δείτε το πλήρες κείμενο εδώ 2960-ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ_9ΟΛΒ46ΨΧ6Τ-ΖΑΘ

“Απόφαση έγκρισης πρακτικού για Τεχνικό Πληροφορικής”

Δείτε το πλήρες κείμενο εδώ 2932-ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ_Ω5Γ046ΨΧ6Τ-ΩΣΩ

Πρόσκληση για θέση Μεταδιδάκτορα – Πρόγραμμα ΑΚΕΣΩ Τ1ΕΔΚ-01859 & ΟΠΣ 5032790”

Δείτε το πλήρες κείμενο εδώ 2886-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ POST-DOC_ΕΠΑΝΕΚ-ΑΚΕΣΩ#001_ΨΛ9Μ46ΨΧ6Τ-60Δ

Τεχνολόγος Ιατρικών Εργαστηρίων στο Τμήμα Διάγνωσης

Δείτε το πλήρες κείμενο εδώ 2872-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΘΕΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΥ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ_9ΕΛΘ46ΨΧ6Τ-ΟΘΩ

Προκήρυξη θέσης Γενικού Διευθυντή Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ

Δείτε το πλήρες κείμενο εδώ 2111-ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ Γ.Δ. Ε.Ι.Π._ΨΩΞΤ46ΨΧ6Τ-ΣΣ8

Πρακτικό Επιλογής Χημικού MSc στο Τμήμα Ποιοτικού Ελέγχου

Δείτε το πλήρες κείμενο εδώ 2752-ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΧΗΜΙΚΟ MSc ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ_ΡΩ9Τ46ΨΧ6Τ-Ι3Λ

Παράταση Προθεσμίας- Θέση 2 Βιοπληροφορικής

Δείτε το πλήρες κείμενο εδώ 2068-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΘΕΣΗ 2-ΒΙΟΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ-ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ_90ΝΙ46ΨΧ6Τ-Χ4Ρ

Προκήρυξη θέσης Διοικητικού Διευθυντή

Προθεσμία υποβολής προτάσεων: Παρασκευή, 17 Μαΐου 2019 Δείτε το πλήρες κείμενο εδώ 2441-ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ_ΡΡΨ646ΨΧ6Τ-ΡΔΒ_2

Προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών-Επιστημονικός Συνεργάτης

Δείτε το πλήρες κείμενο εδώ 2337-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ_ΩΝΑΠ46ΨΧ6Τ-Α6Ω Προθεσμία υποβολής προτάσεων: Κυριακή 5 Μαΐου 2019  
Top