Οργανωτική δομή

Διοικητικό Συμβούλιο

Φωτεινή Στυλιανοπούλου

Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου
Καθηγήτρια Βιολογίας ΕΚΠΑ

Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου

Μαρία Καψοκεφάλου, Καθηγήτρια Τμήματος Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Γεώργιος Παπαθεοδώρου, Ομότιμος Καθηγητής του Πανεπιστημίου Πατρών

Βασίλειος Γεωργούλιας, Ομότιμος Καθηγητής Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης

Στυλιανός Χατζηπαναγιώτου, Ιατρός Βιοπαθολόγος-Κλινικός Μικροβιολόγος, Αναπληρωτής Καθηγητής Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ

Γραμματεία Γραφείου Προέδρου Δ.Σ. | Γραμματεία Γραφείου Γενικής Διεύθυνσης

210-6478852

Γραφείο Ανθρωπίνων Πόρων

210- 64 78 861

Γραφείο Διαχείρισης Έργων και Ερευνητικών Προγραμμάτων

Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών

210- 64 47 959

Γραφείο Προμηθειών

210- 64 40 171

Τμήμα Τεχνικής και Μηχανογραφικής Υποστήριξης

210- 64 20 614 | 210-64 78 800

Νικόλαος Κοντουδάκης

Προϊστάμενος Τμήματος
 210-6478845

Βιβλιοθήκη – Αμφιθέατρο

210-64 26 323
Top