Οργανωτική δομή

Φωτεινή Στυλιανοπούλου

Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου
Καθηγήτρια Βιολογίας ΕΚΠΑ

Γραμματεία Γραφείου Προέδρου Δ.Σ. | Γραμματεία Γραφείου Γενικής Διεύθυνσης

210-64 78 852

Γραφείο Ανθρωπίνων Πόρων

210- 64 78 861

Γραφείο Διαχείρισης Έργων και Ερευνητικών Προγραμμάτων

Τμήμα Ανάπτυξης και Προτυποποίησης

210- 64 25038

Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών

210- 64 47 959

Γραφείο Προμηθειών

210- 64 40 171

Τμήμα Τεχνικής και Μηχανογραφικής Υποστήριξης

210- 64 20 614 | 210-64 78 800

Νικόλαος Κοντουδάκης

Προϊστάμενος Τμήματος
 210-6478845

Βιβλιοθήκη – Αμφιθέατρο

210-64 26 323
Top