Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

To Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ (εφεξής ΕΙΠ)  δίδει ιδιαίτερη σημασία στην προστασία της ιδιωτικότητας και των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των επισκεπτών του διαδικτυακό τόπο του.

Επισημαίνεται ότι ως δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα νοούνται, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων 2016/679/ΕΕ), μόνο εκείνες οι πληροφορίες που αφορούν ένα προσδιορισμένο ή – επί τη βάσει κάποιων χαρακτηριστικών – προσδιορίσιμο φυσικό πρόσωπο (υποκείμενο των δεδομένων).

Η παρούσα πολιτική προστασίας Προσωπικών Δεδομένων είναι απολύτως συμβατή με τον Ευρωπαϊκό Γενικό Κανονισμό για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (ΕΕ/2016/679) και την Ελληνική Νομοθεσία και αποσκοπεί στο να σας ενημερώσει σχετικά με τις πληροφορίες που συλλέγονται κατά την επίσκεψή σας στον διαδικτυακό τόπο του ΕΙΠ. Το ΕΙΠ μπορεί να τροποποιήσει την παρούσα πολιτική, οποτεδήποτε και χωρίς προειδοποίηση, ανακοινώνοντας οποιαδήποτε τέτοια τροποποίηση μέσω του δικτυακού τόπου του.

Με την πλοήγηση και χρήση του δικτυακού τόπου του ΕΙΠ, οι επισκέπτες/χρήστες αναγνωρίζουν ότι έχουν διαβάσει, κατανοήσει και ανεπιφύλακτα αποδεχθεί την Πολιτική Προστασίας Δεδομένων.

Υπεύθυνος φορέας

Υπεύθυνος επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για τις ανάγκες λειτουργίας του παρόντος δικτυακού τόπου είναι:

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΑΣΤΕΡ

Λεωφ. Βασ. Σοφίας 127 11521 Αθήνα

Τηλ. +30 2106478800

Στους παρακάτω όρους θα βρείτε σημαντικές πληροφορίες όσον αφορά στο είδος, στο σκοπό της χρήσης των προσωπικών δεδομένων σας, την προστασία τους αλλά και τα δικαιώματά σας ως υποκείμενα των δεδομένων αυτών.

Για τυχόν διευκρινίσεις μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων του ΕΙΠ στο .img@.img

 

Προσωπικά δεδομένα που συλλέγει ο δικτυακός τόπος του ΕΙΠ

Κατά την επίσκεψή σας στον δικτυακό τόπο του ΕΙΠ δεν είστε υποχρεωμένοι να παρέχετε προσωπικές σας πληροφορίες.

Κατά την επίσκεψή σας στον δικτυακό τόπο του ΕΙΠ ενδέχεται να συλλεγούν αυτομάτως πληροφορίες όπως η IP διεύθυνση (διεύθυνση διαδικτυακού πρωτοκόλλου) του υπολογιστή σας.

Ο παρών διαδικτυακός τόπος περιέχει διασυνδέσεις (links) με άλλους διαδικτυακούς τόπους. Όταν ενεργοποιείτε μια τέτοια διασύνδεση προς οποιονδήποτε σύνδεσμο, θα πρέπει να έχετε υπ’ όψιν ότι αυτοί διαθέτουν τις δικές τους πολιτικές απορρήτου. Στην περίπτωση αυτή, θα πρέπει να ελέγξετε τις αντίστοιχες πολιτικές απορρήτου όταν χρησιμοποιείτε αυτούς τους διαδικτυακούς τόπους.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε τη σχετική πολιτική του ΕΙΠ για τη χρήση cookies παρακάτω ή τους Όρους Χρήσης.

Το ΕΙΠ διαθέτει σελίδα σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης όπως το Facebook και το Linkedin, όπου όμως δεν πραγματοποιεί καμία επεξεργασία προσωπικών δεδομένων. Υπάρχει η δυνατότητα επικοινωνίας με τους διαχειριστές της αντίστοιχης σελίδας του ΕΙΠ μέσω αποστολής μηνύματος. Στην περίπτωση που ο διαχειριστής της αντίστοιχης σελίδας λάβει μηνύματα που εμπεριέχουν προσωπικά δεδομένα φυσικών προσώπων, αυτά είναι απολύτως εμπιστευτικά και η χρήση τους εξυπηρετεί αποκλειστικά το λόγο της επικοινωνίας με το ΕΙΠ και μετά την εκπλήρωση του σκοπού για τον οποίο έχουν συλλεχθεί διαγράφονται.

Το ΕΙΠ δεν ασκεί και δεν μπορεί να ασκεί επιρροή και έλεγχο όσον αφορά στη φύση και στην έκταση των προσωπικών δεδομένων που συλλέγονται και τηρούνται από τις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης ως όρος ή αποτέλεσμα της χρήσης τους και δεν φέρει καμία ευθύνη για τη συλλογή και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων που πραγματοποιούνται από αυτές. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους σκοπούς της συλλογής και την περαιτέρω επεξεργασία και χρήση των προσωπικών δεδομένων από τις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης καθώς και για τα δικαιώματα και τις διαθέσιμες ρυθμίσεις για την προστασία της ιδιωτικότητας σας και των προσωπικών δεδομένων σας, συμβουλευτείτε την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων της αντίστοιχης πλατφόρμας κοινωνικής δικτύωσης.

Σκοπός και αρχές της συλλογής δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Το ΕΙΠ συλλέγει και επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών/ χρηστών αποκλειστικά και μόνο στο πλαίσιο της εκπλήρωσης των σκοπών και λειτουργιών του διαδικτυακού τόπου. Η επεξεργασία περιορίζεται στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που είναι απαραίτητα και κατάλληλα για την εκπλήρωση των σκοπών και λειτουργιών αυτών. Η επεξεργασία υπόκειται στους κανόνες του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων, της ελληνικής νομοθεσίας και των σχετικών διεθνών συνθηκών και συμβάσεων.

Χρήση των προσωπικών δεδομένων που συλλέγει το ΕΙΠ

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγει το ΕΙΠ, τα οποία ενδέχεται να αποσταλούν μέσω των σελίδων που διαθέτει στα διάφορα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, χρησιμοποιούνται μόνο για τις ανάγκες της επικοινωνίας μαζί σας και για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας.

Πολιτική για Cookies

Κατά την πλοήγηση στον παρόντα διαδικτυακο τόπο, το ΕΙΠ ενδέχεται να συγκεντρώνει στοιχεία αναγνώρισης των χρηστών χρησιμοποιώντας αντίστοιχες τεχνολογίες, όπως cookies ή/και την παρακολούθηση διευθύνσεων Πρωτοκόλλου Internet (IP). Τα cookies είναι μικρά τμήματα κειμένου που αποστέλλονται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν διαδικτυακό τόπο που επισκέπτεται ο χρήστης. Η χρήση των cookies διευκολύνει τον ιστοχώρο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψη του χρήστη, όπως π.χ. την προτιμώμενη γλώσσα σας, την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας, όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, τον υπολογισμό του αριθμού των επισκεπτών ή τη διευκόλυνση της εγγραφής στις υπηρεσίες μας.

Τα cookies, κατά την πλοήγηση στον διαδικτυακό τόπο του ΕΙΠ, χρησιμοποιούνται μόνο για την ανάλυση της επισκεψιμότητας του ιστοχώρου. Ουδεμία περαιτέρω επεξεργασία, προώθηση ή ανταλλαγή γίνεται στα δεδομένα αυτά.

Πώς να ελέγχετε τα cookies:

Μπορείτε να ελέγχετε και/ή να διαγράφετε τα cookies ανάλογα με τις επιθυμίες σας. Λεπτομέρειες θα βρείτε εδώ: aboutcookies.org. Μπορείτε να διαγράψετε όλα τα cookies που βρίσκονται ήδη στον υπολογιστή σας, όπως και να ρυθμίσετε τους περισσότερους φυλλομετρητές κατά τρόπο που να μην επιτρέπουν την εγκατάσταση cookies. Ωστόσο, στην περίπτωση αυτή, ίσως χρειαστεί να προσαρμόζετε εσείς από μόνοι σας ορισμένες προτιμήσεις κάθε φορά που επισκέπτεστε έναν διαδικτυακό τόπο. Ο χρήστης δύναται να κάνει χρήση του διαδικτυακού τόπου χωρίς προβλήματα και χωρίς τη χρήση των cookies αλλά ενδεχομένως εις βάρος της ευχρηστίας του και της λειτουργίας ορισμένων υπηρεσιών αυτού.

Τυχόν προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται μέσω cookies και μπορούν να συσχετιστούν με συγκεκριμένο επισκέπτη/χρήστη αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας αποκλειστικά για τους σκοπούς που αναφέρθηκαν παραπάνω.

Διαβίβαση/Κοινοποίηση δεδομένων σε τρίτα μέρη

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται ενδέχεται να κοινοποιούνται ή διαβιβάζονται σε τρίτους, εφόσον αυτό επιβάλλεται για την εκπλήρωση υποχρεώσεων από το νόμο ή είναι αναγκαίο για την εκπλήρωση των σκοπών και λειτουργιών του δικτυακού τόπου, τηρουμένων των υποχρεώσεων και εγγυήσεων που απορρέουν και επιβάλλονται από την ισχύουσα νομοθεσία. Το ΕΙΠ ενδέχεται να αναθέτει σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα τη διεκπεραίωση ορισμένων υπηρεσιών και λειτουργιών του δικτυακού τόπου. Σε αυτά τα πρόσωπα διαβιβάζονται μόνο εκείνα τα προσωπικά δεδομένα που είναι απαραίτητα για την εκπλήρωση των ανατιθέμενων υπηρεσιών και δεσμεύονται έναντι του ΕΙΠ ως προς την εμπιστευτικότητα και την ασφαλή επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων.

Διατήρηση δεδομένων

Τα δεδομένα που έχουν συλλεγεί από το ΕΙΠ διαγράφονται (α) εάν ολοκληρωθεί ο σκοπός της επεξεργασίας τους, καθώς και (β) εάν ζητήσετε τη διαγραφή τους, υποβάλλοντας προς τούτο σχετικό αίτημα προς τον Υπεύθυνο Προστασίας του ΕΙΠ. Κατ’ εξαίρεση,  ενδέχεται να διατηρηθούν ορισμένα προσωπικά σας δεδομένα, τα οποία κρίνονται ως απολύτως απαραίτητα προκειμένου να συμμορφώνεται το ΕΙΠ με την ισχύουσα νομοθεσία, να επιλύει διαφορές με διάφορα μέρη, καθώς και για ερευνητικούς, ιστορικούς ή στατιστικούς σκοπούς. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, τα δεδομένα σας δεν θα χρησιμοποιηθούν για κανένα άλλο σκοπό.

Τα δικαιώματά σας σε σχέση με την επεξεργασία δεδομένων που σας αφορούν

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού περί Προστασίας Δεδομένων 679/2016/ΕΕ, έχετε το δικαίωμα να λάβετε δωρεάν συγκεκριμένη πληροφόρηση για τα στοιχεία που σας αφορούν. Επίσης, έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα:

  • δικαίωμα πρόσβασης: έχετε το δικαίωμα να γνωρίζετε ποια προσωπικά δεδομένα συλλέγει το ΕΙΠ και πώς αυτά επεξεργάζονται
  • δικαίωμα διόρθωσης των προσωπικών στοιχείων: έχετε το δικαίωμα επικαιροποίησης των προσωπικών σας στοιχείων στην βάση δεδομένων του ΕΙΠ
  • δικαίωμα στη λήθη: έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη διαγραφή όλων των προσωπικών σας στοιχείων
  • δικαίωμα περιορισμού επεξεργασίας: έχετε το δικαίωμα να περιορίσετε την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων
  • δικαίωμα στην φορητότητα: έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη μεταφορά των δεδομένων σας σε επεξεργάσιμη μορφή
  • δικαίωμα άρνησης επεξεργασίας: έχετε το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων.
  • δικαίωμα κατάθεσης προσφυγής στην εποπτεύουσα αρχή: έχετε το δικαίωμα να καταθέσετε παράπονο εναντίον του ΕΙΠ στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ή σε όποια άλλη αρχή ορίσει η ελληνική πολιτεία ή σε οποιαδήποτε εποπτεύουσα αρχή για τα προσωπικά δεδομένα Κράτους Μέλους ΕΕ. Η εποπτεύουσα αρχή για το ΕΙΠ είναι η:

Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα

Τηλεφωνικό Κέντρο: +30-210 6475600

Fax: +30-210 6475628

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: .img@.img

Για την ενημέρωσή σας και την άσκηση των δικαιωμάτων σας μπορείτε να επικοινωνείτε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων, email: .img@.img

Εμπιστευτικότητα και ασφάλεια

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγει το ΕΙΠ στο πλαίσιο της λειτουργίας του ιστοχώρου είναι τα απολύτως απαραίτητα για τους σκοπούς της επικοινωνίας μαζί σας. Είναι απολύτως εμπιστευτικά και τηρούνται μόνο για τις ανάγκες αυτής της επικοινωνίας. Επιπλέον, το ΕΙΠ διαθέτει επαρκή συστήματα ασφαλείας και λαμβάνει όλα τα αναγκαία και κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα προκειμένου να αποφευχθεί τυχόν παραβίαση της ασφάλειας των προσωπικών δεδομένων (διαρροή, αποκάλυψη, πρόσβαση από μη δικαιούμενα πρόσωπα) από τα συστήματά του.

Τροποποίηση της παρούσας πολιτικής προστασίας προσωπικών δεδομένων

Η παρούσα πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων ενδέχεται να αλλάξει όποτε αυτό απαιτείται και πάντοτε ακολουθώντας το εκάστοτε ισχύον εθνικό και Ευρωπαϊκό δίκαιο. Για το λόγο αυτό, καλείστε ανά τακτά χρονικά διαστήματα να επισκέπτεστε την παρούσα σελίδα προς τη δική σας ενημέρωση. Με την πλοήγηση και χρήση ιστοχώρου του ΕΙΠ, οι επισκέπτες/χρήστες αναγνωρίζουν ότι έχουν διαβάσει, κατανοήσει και ανεπιφύλακτα αποδεχθεί την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων του ΕΙΠ.

Επικοινωνία

Για οποιοδήποτε ερώτημα προκύψει αναφορικά με την παρούσα πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων ή εάν πιστεύετε ότι υπάρχουν ασάφειες και ασυμβατότητα με την παρούσα πολιτική από την πλευρά του ΕΙΠ, μπορείτε να το γνωστοποιήσετε στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων του ΕΙΠ, email .img@.img

Cookie namesType of cookieFirst or Third partyCan be blockedSession or PersistentExpiry TimePurpose
ct-ultimate-gdpr-cookie, ct-ultimate-gdpr-cookie-levelΑπαραίτητοFirst partyNoPersistent1 yearRemember the selection of cookies option
__utma, __utmb, __utmc, __utmt, __utmz, _ga, _gat, _gidΑναλυτικά στοιχεία (Analytics)Third partyYesPersistentThe longest lasting cookie expires 2 years after your last visit to the website. Others are deleted 6 months, 24 hours, 30 minutes and the moment you close your browser.Used for Google Analytics
wp-wpml_current_languageΑπαραίτητοFirst partyNoSession-Remember language version you selected
wordpress_logged_in_ee8bdfa0fbab8dc0fc58cb7f5b2cc96cΑπαραίτητοFirst partyNoSession-Keep users logged in
wordpress_sec_ee8bdfa0fbab8dc0fc58cb7f5b2cc96cΑπαραίτητοFirst partyNoSession-Store account details.
__gads, DSID, IDE, test_cookieΔιαφήμισηςThird partyYesPersistentMost of the cookies expire 10 years after your last visit to a page containing a YouTube video, although some expire sooner. Used From Google Adsense
APISID, CONSENT, GPS, HSID, LOGIN_INFO, PREF, SAPISID, SID, SSID, VISITOR_INFO1_LIVE, YSCΛειτουργικότηταThird partyYesPersistentMost of the cookies expire 10 years after your last visit to a page containing a YouTube video, although some expire sooner. Used From Youtube
Top