Προκηρύξεις - Προσκλήσεις

Διακήρυξη Διαγωνισμού 28/2021

Διακήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με αριθμό 28/2021 για την προμήθεια αναλωσίμων του Εθνικού Κέντρου Αναφοράς Γονόκοκκου του Ε.Ι.Π. και με CPV : 33696500-0 -...

Διακήρυξη Διαγωνισμού 23/2021

Διακήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με αριθμό 23/2021 για την προμήθεια αντιδραστηρίων εργαστηρίου στο πλαίσιο της πράξης του Ε.Π. «Αλιεία και Θάλασσα 2014-2020» και με...

Διακήρυξη Διαγωνισμού 21/2021

Διακήρυξη Διαγωνισμού 21/2021 με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την προμήθεια εργαστηριακών αναλωσίμων και με CPV : 33790000-4 - Καταληκτική Ημερομηνία παραλαβής προσφορών είναι...

Διακήρυξη Διαγωνισμού 22/2021

Διακήρυξη Διαγωνισμού 22/2021 με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την προμήθεια εργαστηριακών αναλωσίμων στο πλαίσιο του έργου 1019 με τίτλο: «Development of a multiparametric...

Διακήρυξη Διαγωνισμού 20/2021

Διακήρυξη Διαγωνισμού 20/2021 με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την προμήθεια εργαστηριακών αναλωσίμων στο πλαίσιο της πράξης με τίτλο : «Structural and functional studies...

Διακήρυξη Διεθνούς Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού 18/2021

Διακήρυξη Διεθνούς Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού 18/2021 για την «Διαμόρφωση Πτέρυγας Εργαστηρίων Βιοασφάλειας κατηγορίας III στον 3ο όροφο του Κτιρίου Κ8 του Ε.Ι.Π. με CPV:...

Διακήρυξη Διαγωνισμού 19/2021

Διακήρυξη Διαγωνισμού 19/2021 με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την προμήθεια εργαστηριακών αναλωσίμων στο πλαίσιο του προγράμματος «Βιοδείκτες σε αυτοάνοσα νευρολογικά νοσήματα» με ακρωνύμιο...

Διακήρυξη Διαγωνισμού 17/2021

Διακήρυξη Διαγωνισμού 17/2021 με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την προμήθεια εργαστηριακών αναλωσίμων με CPV : 33696500-0 - Καταληκτική Ημερομηνία παραλαβής προσφορών είναι η...

Διακήρυξη Διαγωνισμού 15/2021

Διακήρυξη Διαγωνισμού 15/2021 με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την προμήθεια εργαστηριακών αναλωσίμων με CPV : 33696500-0 - Καταληκτική Ημερομηνία παραλαβής προσφορών είναι η...

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού 16/2021

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού 16/2021 για την προμήθεια αναλωσίμων (τόνερ, μελάνια, drum) με CPV : 30192110-5 - Καταληκτική Ημερομηνία παραλαβής προσφορών είναι η 22/07/2021, ώρα...
Top