Προκηρύξεις - Προσκλήσεις

Διακήρυξη Διεθνούς Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού 3/2020

Διακήρυξη Διεθνούς Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού 3/2020 για την Αυτονόμηση του Συστήματος Κλιματισμού του Γ’ Ορόφου του Κτηρίου Κ 8 με CPV : 42512000-8 -...

Διακήρυξη Διεθνούς Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού 1/2020

Διακήρυξη Διεθνούς Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού 1/2020 για την προμήθεια Εμβολίων και Βιολογικών Προϊόντων με CPV : 33694000, 33651630, 33651600 & 33651670 - Καταληκτική...

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού 2/2020

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού 2/2020 για την προμήθεια αναλωσίμων με CPV: 33696500-0 - Καταληκτική Ημερομηνία παραλαβής προσφορών είναι η 17/02/2020, ώρα : 14:00 μ.μ. -...

Παράταση της Καταληκτικής Ημερομηνίας Υποβολής Προσφορών και Ορθή Επανάληψη του 81144...

Παράταση της Καταληκτικής Ημερομηνίας Υποβολής Προσφορών, της ημερομηνίας Αποσφράγισης και Ορθή Επανάληψη των άρθρων 104, 105, 106, 107, 157, 163 των Τεχνικών Προδιαγραφών του...

Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού 22/2019

Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού 22/2019 για την ανάθεση υπηρεσίας για την αναμόρφωση του στείρου χώρου στο Τμήμα Ποιοτικού Ελέγχου με CPV: 98342000 - Καταληκτική Ημερομηνία...

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια αντιλυσσικών εμβολίων

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια αντιλυσσικών εμβολίων - Καταληκτική ημερομηνία παραλαβής προσφορών είναι η 16/12/2019, ώρα : 14:00 μ.μ. - Για το πλήρες...

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού 18/2019

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού 18/2019 για την ανάθεση υπηρεσίας : επιλογή ασθενών με ΣΚΠ, αιμοληψία και μοριακή τυποποίηση των HLA με CPV : 85121000-3 και...

Διακήρυξη Διεθνούς Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού 21/2019

Διακήρυξη Διεθνούς Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού 21/2019 για την προμήθεια αντιδραστηρίων και αναλωσίμων για το Διαγνωστικό Τμήμα του Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ με CPV: 33790000-4 -...

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού 26/2019

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού 26/2019 για την προμήθεια εργαστηριακών αναλωσίμων με CPV: 33696500-0 - Καταληκτική Ημερομηνία παραλαβής προσφορών είναι η 02/12/2019, ώρα : 14:00 μ.μ....

Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού 25/2019

Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού 25/2019 για την προμήθεια αντιδραστηρίων εργαστηρίου και εξοπλισμού με CPV: 33696500-0 και 38434540-3 - Καταληκτική Ημερομηνία παραλαβής προσφορών είναι η...
Top