Προκηρύξεις - Προσκλήσεις

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού 16/2020

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού 16/2020 για την προμήθεια αναλωσίμων και οργάνων με CPV : 72260000-5, 38519000-6, 30125110-5 και 33696500 - Καταληκτική Ημερομηνία παραλαβής προσφορών είναι...

Διακήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού 15/2020

Διακήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού 15/2020 για την προμήθεια αντιδραστηρίων εργαστηρίου με CPV : 33696500-0 - Καταληκτική Ημερομηνία παραλαβής προσφορών είναι η 09/10/2020, ώρα :...

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού 14/2020

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού 14/2020 για την προμήθεια αναλωσίμων με CPV : 33696500-0 - Καταληκτική Ημερομηνία παραλαβής προσφορών είναι η 18/09/2020, ώρα : 14:00 μ.μ....

Διακήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού 12/2020

Διακήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού 12/2020 για την προμήθεια αναλωσίμων και εξοπλισμού με CPV : 33696500-0 - Καταληκτική Ημερομηνία παραλαβής προσφορών είναι η 28/08/2020, ώρα...

Διακήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού 13/2020

Διακήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού 13/2020 για την προμήθεια αντιδραστηρίων εργαστηρίου με CPV : 33696500-0 - Καταληκτική Ημερομηνία παραλαβής προσφορών είναι η 07/09/2020, ώρα :...

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού 10/2020

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού 10/2020 για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας στα κτίρια Κ1, Κ6 και Κ8 του Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ με CPV : 90911200-8 -...

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού 6/2020

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού 6/2020 για την προμήθεια αναλωσίμων για το Τμήμα Ζωικών Προτύπων Βιοϊατρικής Έρευνας με CPV : 15700000-5 & 33696500-0 - Καταληκτική Ημερομηνία...

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού 11/2020

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού 11/2020 για την προμήθεια αντιδραστηρίων εργαστηρίου του Εθνικού Κέντρου Αναφοράς Γονοκκόκου με CPV : 33696500-0 - Καταληκτική Ημερομηνία παραλαβής προσφορών είναι...

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια φίλτρων κλιματισμού

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια  φίλτρων κλιματισμού - Καταληκτική ημερομηνία παραλαβής προσφορών είναι η 29/06/2020, ώρα : 15:00 μ.μ. - Για το πλήρες...

Παράταση της Καταληκτικής Ημερομηνίας Υποβολής Δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Ανοικτού Διαγωνισμού με...

Παράταση της Καταληκτικής Ημερομηνίας Υποβολής Δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Ανοικτού Διαγωνισμού με αριθμό Διακήρυξης 5/2020 Καταληκτική ημερομηνία υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης: 30/6/2020 ημέρα Τρίτη Για το πλήρες κείμενο της...
Top