Προκηρύξεις - Προσκλήσεις

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού 7/2020

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού 7/2020 για την προμήθεια εργαστηριακών αναλωσίμων με CPV: 33696500-0 - Καταληκτική Ημερομηνία παραλαβής προσφορών είναι η 01/06/2020, ώρα : 14:00 μ.μ....

Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού 5/2020

Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού  5/2020 για την προμήθεια αντιδραστηρίων εργαστηρίου, χημικών προϊόντων και εργαστηριακού εξοπλισμού με CPV: 33696500-0 - Καταληκτική Ημερομηνία παραλαβής προσφορών είναι...

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια πόσιμου εμβολίου έναντι πολιομυελίτιδας

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια πόσιμου εμβολίου έναντι πολιομυελίτιδας - Καταληκτική ημερομηνία παραλαβής προσφορών είναι η 8/04/2020, ώρα : 15:00 μ.μ. - Για...

Διακήρυξη Διεθνούς Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού 8/2020

Διακήρυξη Διεθνούς Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού 8/2020 για την προμήθεια  Αντιοφικών Ορών με CPV : 33651510-6  - Καταληκτική Ημερομηνία παραλαβής προσφορών είναι η 14/04/2020,...

Διακήρυξη Διεθνούς Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού 3/2020

Διακήρυξη Διεθνούς Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού 3/2020 για την Αυτονόμηση του Συστήματος Κλιματισμού του Γ’ Ορόφου του Κτηρίου Κ 8 με CPV : 42512000-8 -...

Διακήρυξη Διεθνούς Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού 1/2020

Διακήρυξη Διεθνούς Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού 1/2020 για την προμήθεια Εμβολίων και Βιολογικών Προϊόντων με CPV : 33694000, 33651630, 33651600 & 33651670 - Καταληκτική...

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού 2/2020

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού 2/2020 για την προμήθεια αναλωσίμων με CPV: 33696500-0 - Καταληκτική Ημερομηνία παραλαβής προσφορών είναι η 17/02/2020, ώρα : 14:00 μ.μ. -...

Παράταση της Καταληκτικής Ημερομηνίας Υποβολής Προσφορών και Ορθή Επανάληψη του 81144...

Παράταση της Καταληκτικής Ημερομηνίας Υποβολής Προσφορών, της ημερομηνίας Αποσφράγισης και Ορθή Επανάληψη των άρθρων 104, 105, 106, 107, 157, 163 των Τεχνικών Προδιαγραφών του...

Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού 22/2019

Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού 22/2019 για την ανάθεση υπηρεσίας για την αναμόρφωση του στείρου χώρου στο Τμήμα Ποιοτικού Ελέγχου με CPV: 98342000 - Καταληκτική Ημερομηνία...

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια αντιλυσσικών εμβολίων

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια αντιλυσσικών εμβολίων - Καταληκτική ημερομηνία παραλαβής προσφορών είναι η 16/12/2019, ώρα : 14:00 μ.μ. - Για το πλήρες...
Top