Προκηρύξεις - Προσκλήσεις

Διακήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού 12/2020

Διακήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού 12/2020 για την προμήθεια αναλωσίμων και εξοπλισμού με CPV : 33696500-0 - Καταληκτική Ημερομηνία παραλαβής προσφορών είναι η 28/08/2020, ώρα...

Διακήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού 13/2020

Διακήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού 13/2020 για την προμήθεια αντιδραστηρίων εργαστηρίου με CPV : 33696500-0 - Καταληκτική Ημερομηνία παραλαβής προσφορών είναι η 07/09/2020, ώρα :...

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού 10/2020

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού 10/2020 για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας στα κτίρια Κ1, Κ6 και Κ8 του Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ με CPV : 90911200-8 -...

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού 6/2020

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού 6/2020 για την προμήθεια αναλωσίμων για το Τμήμα Ζωικών Προτύπων Βιοϊατρικής Έρευνας με CPV : 15700000-5 & 33696500-0 - Καταληκτική Ημερομηνία...

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού 11/2020

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού 11/2020 για την προμήθεια αντιδραστηρίων εργαστηρίου του Εθνικού Κέντρου Αναφοράς Γονοκκόκου με CPV : 33696500-0 - Καταληκτική Ημερομηνία παραλαβής προσφορών είναι...

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια φίλτρων κλιματισμού

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια  φίλτρων κλιματισμού - Καταληκτική ημερομηνία παραλαβής προσφορών είναι η 29/06/2020, ώρα : 15:00 μ.μ. - Για το πλήρες...

Παράταση της Καταληκτικής Ημερομηνίας Υποβολής Δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Ανοικτού Διαγωνισμού με...

Παράταση της Καταληκτικής Ημερομηνίας Υποβολής Δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Ανοικτού Διαγωνισμού με αριθμό Διακήρυξης 5/2020 Καταληκτική ημερομηνία υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης: 30/6/2020 ημέρα Τρίτη Για το πλήρες κείμενο της...

Παράταση της Καταληκτικής Ημερομηνίας Υποβολής Προσφορών και της ημερομηνίας Αποσφράγισης του...

Παράταση της Καταληκτικής Ημερομηνίας Υποβολής Προσφορών και της ημερομηνίας Αποσφράγισης του Ανοικτού Διαγωνισμού με αριθμό Διακήρυξης 4/2020 Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι η 26/06/2020, ώρα...

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού 9/2020

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού 9/2020 για την προμήθεια αντιδραστηρίων εργαστηρίου με CPV: 33696500-0 - Καταληκτική Ημερομηνία παραλαβής προσφορών είναι η 16/06/2020, ώρα : 14:00 μ.μ....

Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού 4/2020

Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού  4/2020 για την προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής και λογισμικού με CPV: 48000000-8 - Καταληκτική Ημερομηνία παραλαβής προσφορών είναι η 15/06/2020, ώρα :...
Top