Προκηρύξεις - Προσκλήσεις

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια Η/Υ και λοιπού πληροφοριακού εξοπλισμού

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια Η/Υ και λοιπού πληροφοριακού εξοπλισμού - Καταληκτική Ημερομηνία Παραλαβής προσφορών είναι η 30/11/2018, ώρα : 14:00  - Για το πλήρες...

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού 18/2018

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού 18/2018 για την προμήθεια αντιδραστηρίων εργαστηρίων - Καταληκτική Ημερομηνία Παραλαβής προσφορών είναι η 27/11/2018, ώρα : 14:00 - Ημερομηνία Διενέργειας είναι...

Ορθή Επανάληψη του άρθρου 3 των Τεχνικών Προδιαγραφών του Συνοπτικού Διαγωνισμού...

Ορθή Επανάληψη του άρθρου 3 των Τεχνικών Προδιαγραφών του Συνοπτικού Διαγωνισμού 15/2018 «Προμήθεια Οργάνων -Εξοπλισμού CPV 38434540-3» Για το πλήρες κείμενο, παρακαλούμε πατήστε εδώ: ΟΡΘΗ...

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού 15/2018

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού 15/2018 με Α.Π. : 5899/08-11-2018 για την  προμήθεια Οργάνων - Εξοπλισμού με CPV : 38434540-3 - Καταληκτική Ημερομηνία Παραλαβής Προσφορών είναι η 22/11/2018,...

Διακήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού 14/2018

Διακήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού 14/2018 για την προμήθεια εργαστηριακών αναλωσίμων και γραφικής ύλης - Καταληκτική Ημερομηνία Παραλαβής προσφορών είναι η 30/11/2018, ώρα : 15:00...

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια Αντιλυσσικού εμβολίου – CPV :...

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια Αντιλυσσικού εμβολίου - CPV : 33651600-4 - Καταληκτική Ημερομηνία Παραλαβής προσφορών είναι η 12/11/2018, ώρα : 14:00  - Για...

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια εμβολίου κατά του τυφοειδούς πυρετού...

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια εμβολίου κατά του τυφοειδούς πυρετού - CPV : 33651600-4 - Καταληκτική Ημερομηνία Παραλαβής προσφορών είναι η 12/11/2018, ώρα :...

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια εμβολίου έναντι πολιομυελίτιδας – CPV...

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια εμβολίου έναντι πολιομυελίτιδας - CPV : 33651670-5 - Καταληκτική Ημερομηνία Παραλαβής προσφορών είναι η 09/11/2018, ώρα : 14:00  - Για...

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια εργαστηριακών αναλωσίμων

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια εργαστηριακών αναλωσίμων - Καταληκτική Ημερομηνία Παραλαβής προσφορών είναι η 07/11/2018, ώρα : 14:00  - Για το πλήρες κείμενο...

Διακήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού 13/2018

Διακήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού 13/2018 για την προμήθεια αναλωσίμων  μοριακής βιολογίας και χημικών - Καταληκτική Ημερομηνία Παραλαβής προσφορών είναι η 05/11/2018, ώρα : 15:00 -...
Top