Προκηρύξεις - Προσκλήσεις

Ορθή Επανάληψη των Τεχνικών Προδιαγραφών των Α/Α 87 & 88 του...

Ορθή Επανάληψη των Τεχνικών Προδιαγραφών των Α/Α 87 & 88 του Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού 1/2019 «Προμήθεια Εργαστηριακών Αναλωσίμων & Εργαστηριακού Εξοπλισμού CPV: 33000000-0, 24000000-4,...

Διακήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού 1/2019

Διακήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού 1/2019 για την προμήθεια εργαστηριακών αναλωσίμων και εργαστηριακού εξοπλισμού με CPV : 33000000-0, 24000000-4, 38000000-5 - Καταληκτική Ημερομηνία παραλαβής προσφορών...

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια δοχείου μεταφοράς υγρού αζώτου

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια δοχείου μεταφοράς υγρού αζώτου  - Καταληκτική Ημερομηνία Παραλαβής προσφορών είναι η 28/12/2018, ώρα : 14:00  - Για το πλήρες...

Παράταση Προθεσμίας_Πρόσκληση για μια θέση έκτακτου προσωπικού-ΕΛΙΔΕΚ κωδ. 1156

Παράταση προθεσμίας έως την Παρασκευή 18 Ιανουαρίου 2019, για την πλήρωση μίας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Microglia-driven pathology...

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια κάθετου καταψύκτη -86 °C

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια κάθετου καταψύκτη -86 °C - Καταληκτική Ημερομηνία Παραλαβής προσφορών είναι η 10/12/2018, ώρα : 14:00  - Για το πλήρες κείμενο...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ

Δείτε την πρόσκληση εδώ  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΡΙΘΜ 6124 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 3/12/2018 ΚΑΙ ΩΡΑ 14:00

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια Η/Υ και λοιπού πληροφοριακού εξοπλισμού

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια Η/Υ και λοιπού πληροφοριακού εξοπλισμού - Καταληκτική Ημερομηνία Παραλαβής προσφορών είναι η 30/11/2018, ώρα : 14:00  - Για το πλήρες...

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού 18/2018

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού 18/2018 για την προμήθεια αντιδραστηρίων εργαστηρίων - Καταληκτική Ημερομηνία Παραλαβής προσφορών είναι η 27/11/2018, ώρα : 14:00 - Ημερομηνία Διενέργειας είναι...

Ορθή Επανάληψη του άρθρου 3 των Τεχνικών Προδιαγραφών του Συνοπτικού Διαγωνισμού...

Ορθή Επανάληψη του άρθρου 3 των Τεχνικών Προδιαγραφών του Συνοπτικού Διαγωνισμού 15/2018 «Προμήθεια Οργάνων -Εξοπλισμού CPV 38434540-3» Για το πλήρες κείμενο, παρακαλούμε πατήστε εδώ: ΟΡΘΗ...

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού 15/2018

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού 15/2018 με Α.Π. : 5899/08-11-2018 για την  προμήθεια Οργάνων - Εξοπλισμού με CPV : 38434540-3 - Καταληκτική Ημερομηνία Παραλαβής Προσφορών είναι η 22/11/2018,...
Top