Προκηρύξεις - Προσκλήσεις

Διευκρινίσεις επί της Διακήρυξης 7/2018 για τη «Βελτίωση των χώρων του...

Για το πλήρες κείμενο της διευκρίνισης, παρακαλούμε πατήστε εδώ : ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ EΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 7_2018

Διευκρινίσεις επί της Διακήρυξης 7/2018 για τη «Βελτίωση των χώρων του...

Για το πλήρες κείμενο της διευκρίνισης επί της Διακήρυξης 7/2018, παρακαλούμε πατήστε εδώ : ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ EΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 7_2018

Διευκρινίσεις επί της Διακήρυξης 6/2018 για την Προμήθεια Μικροεξοπλισμού στο πλαίσιο...

Για το πλήρες κείμενο της διευκρίνισης, παρακαλούμε πατήστε εδώ: ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ EΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 6_2018

Διευκρινίσεις επί της Διακήρυξης 7/2018 για τη «Βελτίωση των χώρων του...

Για το πλήρες κείμενο της διευκρίνισης, παρακαλούμε πατήστε εδώ : ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ EΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 7_2018

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού 8/2018 για την «Προμήθεια εργαστηριακών αναλωσίμων και εργαστηριακού...

Για το πλήρες κείμενο της διακήρυξης, παρακαλούμε πατήστε εδώ : ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 8_2018

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού 7/2018 για την βελτίωση των χώρων του Αμφιθεάτρου...

Για το πλήρες κείμενο της διακήρυξης, παρακαλούμε πατήστε εδώ : ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 7_2018

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού 6/2018 για την προμήθεια μικροεξοπλισμού – Καταληκτική Ημερομηνία...

Για το πλήρες κείμενο της διακήρυξης, παρακαλούμε πατήστε εδώ : ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 6_2018 Για το TEYΔ, παρακαλούμε πατήστε εδώ : ΤΕΥΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ BIOIMAGING  

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και κατάθεσης προσφορών για την προμήθεια αναλωσίμων

Για το πλήρες κείμενο της προσκλήσεως, παρακαλούμε πατήστε εδώ : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΠΡΩΤ. 2891 - 04.06.2018

Διευκρινήσεις επί των Τεχνικών Προδιαγραφών της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και Κατάθεσης...

Για το πλήρες κείμενο των Διευκρινήσεων επί των Τεχνικών Προδιαγραφών της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και Κατάθεσης Προσφορών, παρακαλώ πατήστε εδώ : Διευκρινήσεις επί των Τεχνικών Προδιαγραφών...

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και κατάθεσης προσφορών για την προμήθεια φίλτρων κλιματισμού

Για το πλήρες κείμενο της προσκλήσεως, παρακαλούμε πατήστε εδώ : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΠΡΩΤ. 2654 - 23.05.2018
Top