Προκηρύξεις - Προσκλήσεις

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια πόσιμου εμβολίου έναντι της χολέρας

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια πόσιμου εμβολίου έναντι της χολέρας CPV : 33651600 - Καταληκτική ημερομηνία παραλαβής προσφορών είναι η 28/03/2019, ώρα :...

Προκήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού 7/2019

Προκήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού 7/2019 για την προμήθεια εργαστηριακών αναλωσίμων με CPV : 33790000-4  Καταληκτική Ημερομηνία παραλαβής προσφορών είναι η 08/04/2019, ώρα : 15:00...

Προκήρυξη Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού 8/2019

Προκήρυξη Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού 8/2019 για την προμήθεια Εμβολίων και Βιολογικών Προϊόντων με CPV : 33694000, 33651510-6, 33651600 -  Καταληκτική Ημερομηνία παραλαβής προσφορών είναι...

Προκήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού 6/2019

Προκήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού 6/2019 για την προμήθεια αντιδραστηρίων εργαστηρίου με CPV : 33696500-0 - Καταληκτική Ημερομηνία παραλαβής προσφορών είναι η 22/03/2019, ώρα :...

Διευκρινιστική για την Διακήρυξη 5/2019

Για το πλήρες κείμενο της διευκρινιστικής, παρακαλούμε πατήστε εδώ: ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 5_2019

Διευκρίνηση στο πλαίσιο του Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με αριθμό Διακήρυξης 4/2019

Διευκρίνηση στο πλαίσιο του Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με αριθμό Διακήρυξης 4/2019 σχετικά με απαίτηση εγγυητικής συμμετοχής ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 4_2019

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού 5/2019

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού 5/2019 για την προμήθεια επιστημονικού εξοπλισμού - Καταληκτική Ημερομηνία παραλαβής προσφορών είναι η 25/02/2019, ώρα : 14:00 - Ημερομηνία Διενέργειας είναι...

Προκήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την προμήθεια εργαστηριακών αναλωσίμων CPV: 33790000-4....

Για να δείτε το πλήρες κείμενο παρακαλούμε πατήστε εδώ: ΑΚΕΣΩ 4_2019

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια δοχείου ξηρής μεταφοράς υγρού αζώτου

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και κατάθεσης προσφορών για την προμήθεια δοχείου ξηρής μεταφοράς υγρού αζώτου - Καταληκτική ημερομηνία παραλαβής προσφορών είναι η 11/02/2019, ώρα : 14:00  -...

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού 3/2019

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού 3/2019 για την προμήθεια οργάνων-εξοπλισμού - Καταληκτική Ημερομηνία Παραλαβής προσφορών είναι η 11/02/2019, ώρα : 14:00 - Ημερομηνία Διενέργειας είναι η 12/02/2019,...
Top