Προκηρύξεις - Προσκλήσεις

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια μικροεξοπλισμού εργαστηρίου

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια μικροεξοπλισμού εργαστηρίου - Καταληκτική ημερομηνία παραλαβής προσφορών είναι η 17/05/2019, ώρα : 14:00 - Για το πλήρες κείμενο...

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια εμβολίου κατά του τυφοειδούς πυρετού

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια εμβολίου κατά του τυφοειδούς πυρετού CPV : 33651600-4 - Καταληκτική ημερομηνία παραλαβής προσφορών είναι η 22/04/2019, ώρα :...

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την δημιουργία δίγλωσσου επετειακού λευκώματος για...

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την δημιουργία δίγλωσσου επετειακού λευκώματος για τον εορτασμό των εκατό χρόνων από την ίδρυση του Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ - Καταληκτική...

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια εμβολίου έναντι του κίτρινου πυρετού

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια εμβολίου έναντι του κίτρινου πυρετού CPV : 33651600-4 - Καταληκτική ημερομηνία παραλαβής προσφορών είναι η 15/04/2019, ώρα :...

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια πόσιμου εμβολίου έναντι της χολέρας

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια πόσιμου εμβολίου έναντι της χολέρας CPV : 33651600 - Καταληκτική ημερομηνία παραλαβής προσφορών είναι η 28/03/2019, ώρα :...

Προκήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού 7/2019

Προκήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού 7/2019 για την προμήθεια εργαστηριακών αναλωσίμων με CPV : 33790000-4  Καταληκτική Ημερομηνία παραλαβής προσφορών είναι η 08/04/2019, ώρα : 15:00...

Προκήρυξη Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού 8/2019

Προκήρυξη Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού 8/2019 για την προμήθεια Εμβολίων και Βιολογικών Προϊόντων με CPV : 33694000, 33651510-6, 33651600 -  Καταληκτική Ημερομηνία παραλαβής προσφορών είναι...

Προκήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού 6/2019

Προκήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού 6/2019 για την προμήθεια αντιδραστηρίων εργαστηρίου με CPV : 33696500-0 - Καταληκτική Ημερομηνία παραλαβής προσφορών είναι η 22/03/2019, ώρα :...

Διευκρινιστική για την Διακήρυξη 5/2019

Για το πλήρες κείμενο της διευκρινιστικής, παρακαλούμε πατήστε εδώ: ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 5_2019

Διευκρίνηση στο πλαίσιο του Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με αριθμό Διακήρυξης 4/2019

Διευκρίνηση στο πλαίσιο του Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με αριθμό Διακήρυξης 4/2019 σχετικά με απαίτηση εγγυητικής συμμετοχής ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 4_2019
Top