Προκηρύξεις - Προσκλήσεις

Διακήρυξη Διεθνούς Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού 1/2021

Διακήρυξη Διεθνούς Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού 1/2021 για την προμήθεια αναλωσίμων για την κάλυψη αναγκών του Διαγνωστικού Τμήματος με CPV : 33790000-4 - Καταληκτική Ημερομηνία...

Προκήρυξη θέσης Γενικού Διευθυντού του Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ

Για το πλήρες κείμενο παρακαλούμε πατήστε εδώ: 399-ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΘΕΣΗ Γ.Δ._ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2021_Ψ7ΛΟ46ΨΧ6Τ-ΠΜΔ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια μελανιών εκτυπωτών και γραφικής ύλης

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια μελανιών εκτυπωτών και γραφικής ύλης - Καταληκτική ημερομηνία παραλαβής προσφορών είναι η 21/01/2021, ώρα : 14:00 μ.μ. -...

Διακήρυξη Διεθνούς Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού 20/2020

Διακήρυξη Διεθνούς Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού 20/2020 για την προμήθεια Εμβολίων και Βιολογικών Προϊόντων με CPV : 33651510-6, 33651630 & 33651600 – Καταληκτική Ημερομηνία παραλαβής προσφορών είναι...

Διακήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού 18/2020

Διακήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού 18/2020 για την προμήθεια αναλωσίμων με CPV : 1952000-7, 24956000-6, 33696300-8 και 33696500-0 – Καταληκτική Ημερομηνία παραλαβής προσφορών είναι η 23/12/2020,...

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού 19/2020

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού 19/2020 για την προμήθεια αναλωσίμων για το Εθνικό Κέντρο Αναφοράς Γονόκκοκου με CPV : 33790000-4 – Καταληκτική Ημερομηνία παραλαβής προσφορών είναι η...

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ πρόδηλου αριθμητικού σφάλματος του Α/Α 3 του Τμήματος 5...

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ πρόδηλου αριθμητικού σφάλματος του Α/Α 3 του Τμήματος 5 & Α/Α 30 του Τμήματος 6 του Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού 17/2020 «Προμήθεια αναλωσίμων...

Διακήρυξη Διεθνούς Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού 17/2020

Διακήρυξη Διεθνούς Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού 17/2020 για την «Προμήθεια αναλωσίμων για τη διενέργεια διαγνωστικών εξετάσεων για COVID-19 (CPV: 33790000-4)» - Καταληκτική Ημερομηνία παραλαβής προσφορών...

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια αναλωσίμων για το Τμήμα Ζωικών...

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια αναλωσίμων για το Τμήμα Ζωικών Προτύπων Βιοιατρικής 'Ερευνας - Καταληκτική ημερομηνία παραλαβής προσφορών είναι η 10/11/2020, ώρα :...

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού 16/2020

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού 16/2020 για την προμήθεια αναλωσίμων και οργάνων με CPV : 72260000-5, 38519000-6, 30125110-5 και 33696500 - Καταληκτική Ημερομηνία παραλαβής προσφορών είναι...
Top