Προκηρύξεις - Προσκλήσεις

Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού 16/2019

Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού 16/2019 για την προμήθεια Αντιδραστηρίων και Υλικών Εργαστηρίου με CPV: 33696500-0  - Καταληκτική Ημερομηνία παραλαβής προσφορών είναι η 24/07/2019, ώρα...

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού 14/2019

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού 14/2019 για την προμήθεια εργαστηριακών αναλωσίμων για το Τμήμα Ποιοτικού Ελέγχου του Ε.Ι.Π. με CPV : 24931250-6 - Καταληκτική Ημερομηνία παραλαβής...

Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού 15/2019

Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού 15/2019 για την προμήθεια εξοπλισμού Eργαστηρίου για την κάλυψη των αναγκών της Μονάδας Βιοπληροφορικής & Εφαρμοσμένης Γενομικής με CPV: 38434540-3 ...

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια γραφικής ύλης, λοιπών ειδών γραφείου...

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια γραφικής ύλης, λοιπών ειδών γραφείου και φωτοαντιγραφικού χαρτιού Α4 - Καταληκτική ημερομηνία παραλαβής προσφορών είναι η 10/07/2019, ώρα...

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Τεχνικών Προδιαγραφών και Φύλλου Συμμόρφωσης της Διακήρυξης Διεθνούς Ανοικτού...

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Τεχνικών Προδιαγραφών και Φύλλου Συμμόρφωσης της Διακήρυξης Διεθνούς Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού 11/2019. Για το πλήρες κείμενο της ΟΡΘΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ των Τεχνικών Προδιαγραφών και...

Διακήρυξη Διεθνούς Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού 11/2019

Διακήρυξη Διεθνούς Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού 11/2019 για την «Προμήθεια αντιδραστηρίων μετά συνοδού εξοπλισμού, άλλων αντιδραστηρίων και αναλωσίμων για το Διαγνωστικό Τμήμα του Ελληνικού Ινστιτούτου...

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια αντιδραστηρίων εργαστηρίου

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια αντιδραστηρίων εργαστηρίου με CPV: 33696500-0  -  Καταληκτική ημερομηνία παραλαβής προσφορών είναι η 02/07/2019, ώρα : 14:00 - Για...

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού 13/2019

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού 13/2019 για την προμήθεια αντλίας κενού με CPV :  38434540-3   Καταληκτική Ημερομηνία παραλαβής προσφορών είναι η 14/06/2019, ώρα : 14:00...

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού 10/2019

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού 10/2019 για την προμήθεια αντιδραστηρίων και υλικών εργαστηρίου με CPV : 33696500-0   Καταληκτική Ημερομηνία παραλαβής προσφορών είναι η 03/06/2019, ώρα :...

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια μικροεξοπλισμού εργαστηρίου

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια μικροεξοπλισμού εργαστηρίου - Καταληκτική ημερομηνία παραλαβής προσφορών είναι η 17/05/2019, ώρα : 14:00 - Για το πλήρες κείμενο...
Top