Προκηρύξεις - Προσκλήσεις

Διακήρυξη Διαγωνισμού 2/2022

Διακήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού 2/2022 για την προμήθεια προϊόντων και με CPV : 33696500-0, 19520000-7, 24327000-2 και 18424300-0 - Καταληκτική Ημερομηνία παραλαβής προσφορών είναι...

Διακήρυξη Διαγωνισμού 1/2022

Διακήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού 1/2022 για την προμήθεια εργαστηριακών αναλωσίμων και με CPV : 33696500-0 - Καταληκτική Ημερομηνία παραλαβής προσφορών είναι η 28/01/2022, ώρα...

Διακήρυξη Διεθνούς Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού 34/2021

Διακήρυξη Διεθνούς Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με αριθμό 34/2021 για την προμήθεια Αντιοφικών ορών - Καταληκτική Ημερομηνία παραλαβής προσφορών είναι η 03/02/2022, ώρα : 11:00...

Διακήρυξη Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού 24/2021

Διακήρυξη Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με αριθμό 24/2021 για την προμήθεια εξειδικευμένου εργαστηριακού εξοπλισμού υψηλής τεχνολογίας - Καταληκτική Ημερομηνία παραλαβής προσφορών είναι η 02/02/2022, ώρα...

Διακήρυξη Διαγωνισμού 35/2021

Διακήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού 35/2021 για την προμήθεια εργαστηριακών αναλωσίμων και με CPV : 33696500-0 - Καταληκτική Ημερομηνία παραλαβής προσφορών είναι η 17/01/2022, ώρα...

Παράταση της προθεσμίας υποβολής Δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Ανοικτού Διαγωνισμού με αριθμό...

Παράταση της προθεσμίας υποβολής Δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Ανοικτού Διαγωνισμού με αριθμό Διακήρυξης 27/2021 Καταληκτική ημερομηνία υποβολής Δικαιολογητικών Κατακύρωσης : 23 Δεκεμβρίου 2021, ημέρα Πέμπτη Για το...

Διακήρυξη Διαγωνισμού 30/2021

Διακήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού 30/2021 για την προμήθεια αντιδραστηρίων εργαστηρίου στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο: “Αποτελεσματικότητα φυτικών και θαλάσσιων ουσιών για την πρόληψη...

Διακήρυξη Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού 25/2021

Διακήρυξη Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με αριθμό 25/2021 για την προμήθεια Εμβολίων και Βιολογικών Προϊόντων - Καταληκτική Ημερομηνία παραλαβής προσφορών είναι η 13/12/2021, ώρα :...

Διακήρυξη Διαγωνισμού 27/2021

Διακήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού 27/2021 για την προμήθεια εργαστηριακού εξοπλισμού - επιστημονικών οργάνων για τα ερευνητικά εργαστήρια του Ε.Ι.Π. και με CPV : 38000000-5...

Διακήρυξη Διαγωνισμού 32/2021

Διακήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού 32/2021 για την προμήθεια αναλωσίμων και μικροεξοπλισμού στο πλαίσιο της πράξης με τίτλο : “Η ηπατιδίνη, κεντρικός ρυθμιστής της ομοιοστασίας...
Top