Προκηρύξεις - Προσκλήσεις

Διακήρυξη Διαγωνισμού 14/2022

Διακήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού 14/2022 για την προμήθεια αναλωσίμων του Εθνικού Κέντρου Αναφοράς Γονόκοκκου του Ε.Ι.Π. και με CPV : 33696500-0 - Καταληκτική Ημερομηνία...

Διακήρυξη Διαγωνισμού 17/2022

Διακήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού 17/2022 για την προμήθεια αναλωσίμων και με CPV : 33696500-0 - Καταληκτική Ημερομηνία παραλαβής προσφορών είναι η 11/07/2022, ώρα :...

Διακήρυξη Διαγωνισμού 19/2022

Διακήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού 19/2022 για την προμήθεια αναλωσίμων και με CPV : 33696500-0 - Καταληκτική Ημερομηνία παραλαβής προσφορών είναι η 8/07/2022, ώρα :...

Διακήρυξη Διαγωνισμού 10/2022

Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού άνω των ορίων με Αριθμό Διακήρυξης 10/2022 για την προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού αλληλούχησης νέας γενιάς και μονήρων κυττάρων και με...

Διακήρυξη Διαγωνισμού 13/2022

Διακήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού 13/2022 για την προμήθεια αναλωσίμων και με CPV : 33696500-0 - Καταληκτική Ημερομηνία παραλαβής προσφορών είναι η 11/04/2022, ώρα :...

Διακήρυξη Διαγωνισμού 4/2022

Διακήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού 4/2022 για την προμήθεια αναλωσίμων και συνοδού εξοπλισμού για τη διενέργεια εξετάσεων του Ανοσολογικού Εργαστηρίου του Διαγνωστικού Τμήματος του Ε.Ι.Π....

Διακήρυξη Διαγωνισμού 9/2022

Διακήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού 9/2022 για την προμήθεια πλήρως αυτοματοποιημένου συστήματος Western Blotting με τα συνοδά αντιδραστήρια για το Διαγνωστικό Τμήμα του E.I.Π. και...

Διακήρυξη Διαγωνισμού 11/2022

Διακήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού 11/2022 για την προμήθεια ζωοτροφής, υλικών στρωμνής και λοιπών αναλωσίμων για το Τμήμα Ζωικών Προτύπων Βιοιατρικής Έρευνας του Ε.Ι.Π. και...

Διακήρυξη Διαγωνισμού 7/2022

Διακήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού 7/2022 για την προμήθεια αναλωσίμων και εξοπλισμού του Ε.Ι.Π. και με CPV : 33696500-0 και 42521000-4 - Καταληκτική Ημερομηνία παραλαβής...

Διακήρυξη Διαγωνισμού 5/2022

Διακήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού 5/2022 για την προμήθεια αναλωσίμων για τη διενέργεια καλλιεργειών Sars COv 2 και παραγωγής αντιγόνων για τις ανάγκες του Διαγνωστικού...
Top