Προκηρύξεις - Προσκλήσεις

Διακήρυξη Διεθνούς Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού 13/2021

Διακήρυξη Διεθνούς Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού 13/2021 για την προμήθεια αναλωσίμων για την κάλυψη αναγκών του Διαγνωστικού Τμήματος με CPV : 33790000-4 - Καταληκτική Ημερομηνία...

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού 12/2021

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού 12/2021 για την προμήθεια αναλωσίμων με CPV : 33696500-0 - Καταληκτική Ημερομηνία παραλαβής προσφορών είναι η 27/04/2021, ώρα : 14:00 μ.μ....

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού 11/2021

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού 11/2021 για την προμήθεια αναλωσίμων, στο πλαίσιο του έργου με κωδικό 899 και τίτλο : «Mechanisms of synaptic dysfunction in human induced...

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού 6/2021

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού 6/2021 για την προμήθεια ζωοτροφών, στρωμνής και αναλωσίμων για το Τμήμα Ζωικών Προτύπων Βιοιατρικής Έρευνας με CPV : 15700000-5 & 33696500-0...

Διακήρυξη Διεθνούς Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού 10/2021

Διακήρυξη Διεθνούς Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού 10/2021 για την «Προμήθεια αντιδραστηρίων για την απομόνωση νουκλεϊκών οξέων για χρήση σε αυτόματο μηχάνημα απομόνωσης που θα προσφερθεί...

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού 5/2021

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού 5/2021 για την προμήθεια αναλωσίμων στο πλαίσιο της δράσης με τίτλο : «Εμβληματική Δράση για την Έρευνα Νευροεκφυλιστικών Παθήσεων στη Βάση...

Διακήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού 8/2021

Διακήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού 8/2021 για την προμήθεια αναλωσίμων με CPV : 33696500-0 - Καταληκτική Ημερομηνία παραλαβής προσφορών είναι η 05/04/2021, ώρα : 15:00...

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού 4/2021

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού 4/2021 για την προμήθεια αναλωσίμων στο πλαίσιο της πράξης με τίτλο : «Microglia imaging in Alzheimer's disease» και ακρωνύμιο MIAD του...

Διακήρυξη Διεθνούς Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού 7/2021

Διακήρυξη Διεθνούς Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού 7/2021 για την προμήθεια εμβολίου BCG με CPV : 33651630 - Καταληκτική Ημερομηνία παραλαβής προσφορών είναι η 29/03/2021, ώρα...

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού 9/2021

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού 9/2021 για εργασίες αναβάθμισης χώρων εργαστηρίων στο Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ με CPV : 50000000-5 – Καταληκτική Ημερομηνία παραλαβής προσφορών είναι η...
Top