Προκηρύξεις - Προσκλήσεις

Πρακτικό Επιλογής για την πλήρωση μίας (1) θέσης Έκτακτου Προσωπικού με...

Δείτε το πλήρες κείμενο της απόφασης εδώ:  4625-ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ-ΕΠΑΛΘ-ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ-9ΒΣΣ46ΨΧ6Τ-7ΡΠ

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Προμήθεια ενός Φασματοφωτόμετρου.

Για το πλήρες κείμενο πατήστε εδώ: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΣΜΑΤΟΦΩΤΟΜΕΤΡΟΥ ΤΕΥΔ:ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ_ΠΙΝΔΟΣ ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ:ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ_ΠΙΝΔΟΣ

Διακήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού 5/2018 για την «Προμήθεια Επιστημονικού εξοπλισμού» –...

Για το πλήρες κείμενο της διακήρυξης, παρακαλούμε πατήστε εδώ : ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 5_2018 TΕΥΔ : ΤΕΥΔ

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια εμβολίου κατά του τυφοειδούς πυρετού...

Για το πλήρες κείμενο της προσκλήσεως, παρακαλούμε πατήστε εδώ : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΠΡΩΤ. 4285 - 24.08.2018

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και κατάθεσης προσφορών για την προμήθεια αναλωσίμων –...

Για το πλήρες κείμενο της προσκλήσεως, παρακαλούμε πατήστε εδώ : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΠΡΩΤ. 3594 - 09.07.2018

Διακήρυξη Δημόσιου Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού 4/2018 για την «Προμήθεια Εμβολίων και...

Για το πλήρες κείμενο της διακήρυξης, παρακαλούμε πατήστε εδώ : ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 4_2018 espd-request_signed README

Διακήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού 9/2018 για την «Προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής και...

Για το πλήρες κείμενο της διακήρυξης, παρακαλούμε πατήστε εδώ : ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 9_2018

Διευκρινίσεις επί της Διακήρυξης 7/2018 για τη «Βελτίωση των χώρων του...

Για το πλήρες κείμενο της διευκρίνισης, παρακαλούμε πατήστε εδώ : ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ EΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 7_2018

Διευκρινίσεις επί της Διακήρυξης 7/2018 για τη «Βελτίωση των χώρων του...

Για το πλήρες κείμενο της διευκρίνισης επί της Διακήρυξης 7/2018, παρακαλούμε πατήστε εδώ : ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ EΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 7_2018

Διευκρινίσεις επί της Διακήρυξης 6/2018 για την Προμήθεια Μικροεξοπλισμού στο πλαίσιο...

Για το πλήρες κείμενο της διευκρίνισης, παρακαλούμε πατήστε εδώ: ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ EΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 6_2018
Top