Προπτυχιακή και μεταπτυχιακή εκπαίδευση

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ, δέχεται φοιτητές ΑΕΙ και ΑΤΕΙ, για πραγματοποίηση πρακτικής άσκησης, τόσο στον Τομέα της Έρευνας όσο και στον Τομέα  της Δημόσιας Υγείας και των Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών.

Οι διαθέσιμες θέσεις, ανάλογα με τις δυνατότητες των επιμέρους τμημάτων, καταχωρούνται στο Σύστημα Κεντρικής Υποστήριξης της Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών ΑΕΙ, από όπου μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να ενημερώνονται (Πίνακας Ι). Παράλληλα επιστήμονες του ΕΙΠ διδάσκουν σε προπτυχιακά προγράμματα  (Πίνακας II)

 Το Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ υποστηρίζει και προωθεί τους νέους επιστήμονες,  δίνοντας μία ξεχωριστή θέση στο ξεκίνημα της καριέρας τους. Μόνο την τελευταία τριετία  έχει προσφέρει  73 θέσεις πρακτικής εξάσκησης, σε φοιτητές Ελληνικών ΑΕΙ και ΤΕΙ, μέσα από το σύστημα κεντρικής υποστήριξης πρακτικών ΑΤΛΑΣ, περισσότερες από 10 θέσεις σε έλληνες φοιτητές ξένων πανεπιστημίων, 2 θέσεις ERASMUS, 3 θέσεις μεταπτυχιακών φοιτητών από την Γαλλία, ενώ συμμετέχει από τo 2017, ενεργά στο πρόγραμμα ανταλλαγής φοιτητών της AIESCEC,   και έχει υποδεχθεί δύο φοιτητές. Αξίζει να σημειωθεί ότι το ΕΙΠ δέχεται φοιτητές όχι μόνον από τις Βιοϊατρικές Επιστήμες, αλλά από ένα μεγάλο εύρος Σχολών και Γνωστικών Αντικειμένων, όπως Κοινωνιολογία Υγείας, Κοινωνική Πολιτική και Μάνατζμεντ, φιλοδοξώντας πέρα από την εκπαίδευση και εξειδίκευση Επιστημόνων από τα Ερευνητικά του πεδία (Βιοεπιστήμες και Δημόσια Υγεία) να συμβάλλει ουσιαστικά και στην διαμόρφωση της κρίσιμης  μάζας  στελεχών για το μάνατζμεντ των Ερευνητικών φορέων.

Το Ινστιτούτο καλύπτει πολλά διαφορετικά πεδία δίνοντας τη δυνατότητα στους νέους φοιτητές να ανακαλύψουν τις ικανότητές τους , να συλλέξουν εμπειρίες και όλα αυτά σε ένα ευχάριστο και δημιουργικό περιβάλλον.              

Αναλυτικότερα στοιχεία, για την συνεργασία μας με τα Ελληνικά Πανεπιστήμια από το 2015-2017 παρατίθενται στον Πίνακα Ι και από το 2000-2017 στον Πίνακα ΙΙ:

Πίνακας Ι

Στοιχεία για την Συνεργασία του ΕΙΠ με Ελληνικά Πανεπιστήμια τα έτη  2015-2017 στο πλαίσιο της φιλοξενίας φοιτητών για πρακτική άσκηση                                       

ΑΕΙ και ΤΕΙ Τμήμα-Πρόγραμμα Αριθμός Φοιτητών
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ                                                      ΒΙΟΛΟΓΙΑ      1     
ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ          ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗ 4  
ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ                                                                                                                                                                                  1
ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΑ 23
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΣΠΟΥΔΩΝ 1
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ   ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ  2
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ    1
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΧΗΜΕΙΑ     1
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ  2
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ         ΒΙΟΛΟΓΙΑ   1
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ   1
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 1
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ 1
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 5
ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝ. ΚΟΙΝ. ΚΑΙ ΠΟΛΙΤ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 1
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ 6
ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ    14
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 1

 

Πίνακας ΙΙ

Συμμετοχή Επιστημόνων του ΕΙΠ με ώρες διδασκαλίας σε Προπτυχιακές Σπουδές

2000-2017

Α/Α ΑΕΙ και Όνομα Προπτυχιακού Προγράμματος Επιστήμονας ΕΙΠ
1 ΕΚΠΑ, Τμήμα  Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης, Βιολογία Ι και ΙΙ, Υποχρεωτικό Εξαμηνιαίο  μάθημα, Β και Γ εξάμηνο Δρ Χαραλάμπους
2 ΕΚΠΑ, Τμήμα  Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης, Ιστορία Βιολογία, Υποχρεωτικό Εξαμηνιαίο  μάθημα, Ε εξάμηνο Δρ Χαραλάμπους
3 ΕΚΠΑ, Τμήμα  Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης. «Δαρβινισμός / Εξελικτική βιολογία» Υποχρεωτικό Εξαμηνιαίο  μάθημα, Ε εξάμηνο Δρ Χαραλάμπους
4 2ο Ενδο-Πανεπιστημιακό Εκπαιδευτικό Σεμινάριο στην Ογκολογία  για φοιτητές Ιατρικής (Κολυμπάρι-Χανιά, 21-25 Ιουλίου 2008): «Στοχεύοντας τον καρκίνο με μονοκλωνικά αντισώματα» Δρ Μαμαλάκη
4 Ιδρυμα Μποδοσάκη, Σεμινάρια Βιολογίας και Ιατρικής Δρ Μάτσα
5 Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής. Λέκτορας Ν. 407.80, Μάνατζμεντ  Κοινωνικών Υπηρεσιών Δρ Οικονομοπούλου
6 Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Τμήμα Κοινωνικής Διοίκησης. Κατεύθυνση: Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής, Λέκτορας Ν. 407.80, μαθήματα: Οργάνωση και Διοίκηση Κοινωνικών Υπηρεσιών, Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων, Πολιτική Υγείας Δρ Οικονομοπούλου

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (ΜΔΕ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ)

Στο Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ (Ε.Ι.Π)  παρέχεται η δυνατότητα σε πτυχιούχους επιστήμονες των Φυσικών ή Βιοϊατρικών Επιστημών να  πραγματοποιήσουν την ερευνητική/πειραματική δουλειά που απαιτείται για την απόκτηση Μεταπτυχιακού  Διπλώματος  Εξειδίκευσης  (ΜΔΕ = MSc) σε συνεργασία με Ελληνικά Πανεπιστήμια ή Πανεπιστήμια του Εξωτερικού. Επίσης η το Ε.Ι.Π. έχει τη δυνατότητα να εκπαιδεύει πτυχιούχους επιστήμονες για την απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος από Πανεπιστήμια της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, σε πεδία έρευνας στα οποία δραστηριοποιείται το επιστημονικό προσωπικό του Ινστιτούτου.

Παράλληλα αρκετοί ερευνητές του ΕΙΠ διδάσκουν σε έναν σημαντικό αριθμό (25) μεταπτυχιακών προγραμμάτων  εξειδίκευσης (ΜΔΕ) σε Ελληνικά Πανεπιστήμια αλλά και διεθνή μεταπτυχιακά προγράμματαΠίνακας ΙΙΙ με προγράμματα και στοιχεία συμμετοχής ερευνητών του ΕΙΠ) στηρίζοντας την μεταπτυχιακή εκπαίδευση στην Ελλάδα προσφέροντας την εμπειρία και εξειδικευμένη γνώση τους.

Με τον τρόπο αυτό, το Ε.Ι.Π. επιτελεί σημαντικό εκπαιδευτικό έργο, μέσα από το οποίο μελλοντικοί ερευνητές εξειδικεύονται σε τομείς του ενδιαφέροντός του, ενώ παράλληλα ενισχύεται το επιστημονικό δυναμικό των εργαστηρίων του.

Οι μεταπτυχιακοί σπουδαστές (Μ.Σ.) που εκπονούν διδακτορικές διατριβές στο Ε.Ι.Π. μπορούν να έχουν οικονομική σχέση με το Ινστιτούτο.

ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Οι μεταδιδακτορικοί συνεργάτες, εντάσσονται σε συγκεκριμένα ερευνητικά προγράμματα των οποίων η χρηματοδότηση καλύπτεται από ανταγωνιστικά εξωτερικά προγράμματα χρηματοδότησης (Εθνικά ή Ευρωπαϊκά).

Από το 2015 θεσπίσθηκε στο ΕΙΠ η ημερίδα των Μεταπτυχιακών Φοιτητών και Μεταδιδακτόρων. Κατά τη διάρκεια αυτής της ημερίδας η οποία οργανώνεται με μεγάλη επιτυχία αποκλειστικά από τους μεταπτυχιακούς υποτρόφους και μεταδιδάκτορες, οι νέοι εκκολαπτόμενοι ερευνητές του ΕΙΠ παρουσιάζουν την ερευνητική τους δουλειά. Η ημερίδα είναι ανοιχτή στο Ευρύ κοινό. 1η Ημερίδα και 2η Ημερίδα Μεταπτυχιακών του ΕΙΠ ).

Πληροφορίες για διαθέσιμες θέσεις μεταπτυχιακών σπουδαστών, διδακτορικών υποτρόφων και μεταδιδακτορικών συνεργατών μπορείτε να βρείτε στα Νέα και από το ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ του ΕΙΠ   ( Tηλ. 210-6478857, e-mail: .img@.img )

Top