Τμήμα Ανοσολογίας

H έρευνα στο Τμήμα της Ανοσολογίας εστιάζεται στην κατανόηση του τρόπου με τον οποίο το ανοσοποιητικό σύστημα λειτουργεί ώστε να διατηρήσει την ομοιόστασή του υπό φυσιολογικές συνθήκες αλλά και κατόπιν λοίμωξης ή τραύματος και στον τρόπο με τον οποίο η δυσλειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος συνεισφέρει στην ανάπτυξη των ανθρώπινων ασθενειών. Μελετάται ένα πλήθος ανθρώπινων παθολογιών, κυρίως χρόνιων ανοσολογικών ασθενειών όπως η ΣΚΠ, η αυτοάνοση θυροειδιτίδα, η ρευματοειδής αρθρίτιδα και το σύνδρομο Sjogren’s, η ομοιόσταση του σιδήρου και ο καρκίνος. Οι κύριοι στόχοι μας είναι να αναπτύξουμε ανοσο-θεραπείες και βιο-δείκτες για αυτές τις παθολογικές καταστάσεις. Η ερευνητική προσέγγιση περιλαμβάνει την μελέτη ανθρώπινων κυττάρων, ιστών και υγρών, φυσικών διεισδυτικών στα κύτταρα αντισωμάτων, την ανάπτυξη ανθρώπινων αντισωμάτων για ανοσο-θεραπείες και την χρήση ενός πλήθους δοκιμασιών πειραματικών μοντέλων σε συνδυασμό με ανθρωποποιημένα και ανοσολογικά στοχευμένα ποντίκια. Το τμήμα Ανοσολογίας υποστηρίζεται από 5 ερευνητικές ομάδες οι οποίες ηγούνται από 5 κύριους Ερευνητές. Συμμετέχει ενεργώς στην εκπαίδευση προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών από Πανεπιστήμια της Ελλάδας αλλά και του Εξωτερικού.

Προσωπικό Τμήματος Ανοσολογίας

Ερευνητές

Λυμπέρη Πηγή

Διευθύντρια Ερευνών,
Προϊσταμένη Εργαστηρίου Ανοσολογίας

Μαμαλάκη Αυγή

Διευθύντρια Ερευνών,
Προϊσταμένη Εργαστηρίου Μοριακής Βιολογίας & Ανοσοβιοτεχνολογίας
Τηλ.: 210-6478838

Λέσλυ Πρόμπερτ

Διευθύντρια Ερευνών,
Προϊσταμένη Τμήματος Ανοσολογίας, Προϊσταμένη Εργαστηρίου Μοριακής Γενετικής

Σύλβα Χαραλάμπους

Διευθύντρια Ερευνών
Προϊσταμένη :
– Εργ. Φλεγμονής,
– Εργ. Διαγονιδιακής Τεχνολογίας,
– Τμήματος Ζωϊκών Προτύπων, Βιοϊατρικής Έρευνας
Τηλ.: 210-6478854

Κωνσταντίνος Λαζαρίδης

Εντεταλμένος Ερευνητής
Εργαστήριο Ανοσολογίας
Τηλ.: 210-6478807

Κωνσταντίνος Καμπάς 

Εντεταλμένος Ερευνητής
Εργαστήριο Μοριακής Γενετικής
Τηλ.: 210-6478863

Συνεργαζόμενος Επιστήμονας

Μανουσάκης Μενέλαος

Καθηγητής Ρευματολογίας & Ανοσολογίας
ΕΚΠΑ

Ειδικοί λειτουργικοί Επιστήμονες

Πέτρος Ηλιάδης 

ΕΛΕ Γ’
Εργαστήριο Μοριακής βιολογίας & Ανοσοβιοτεχνολογίας
Τηλ.: 210-6478836
Top