Τμήμα Ανοσολογίας

H έρευνα στο Τμήμα της Ανοσολογίας εστιάζεται στην κατανόηση του τρόπου με τον οποίο το ανοσοποιητικό σύστημα λειτουργεί ώστε να διατηρήσει την ομοιόστασή του υπό φυσιολογικές συνθήκες αλλά και κατόπιν λοίμωξης ή τραύματος και στον τρόπο με τον οποίο η δυσλειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος συνεισφέρει στην ανάπτυξη των ανθρώπινων ασθενειών. Μελετάται ένα πλήθος ανθρώπινων παθολογιών, κυρίως χρόνιων ανοσολογικών ασθενειών όπως η ΣΚΠ, η αυτοάνοση θυροειδιτίδα, η ρευματοειδής αρθρίτιδα και το σύνδρομο Sjogren’s, η ομοιόσταση του σιδήρου και ο καρκίνος. Οι κύριοι στόχοι μας είναι να αναπτύξουμε ανοσο-θεραπείες και βιο-δείκτες για αυτές τις παθολογικές καταστάσεις. Η ερευνητική προσέγγιση περιλαμβάνει την μελέτη ανθρώπινων κυττάρων, ιστών και υγρών, φυσικών διεισδυτικών στα κύτταρα αντισωμάτων, την ανάπτυξη ανθρώπινων αντισωμάτων για ανοσο-θεραπείες και την χρήση ενός πλήθους δοκιμασιών πειραματικών μοντέλων σε συνδυασμό με ανθρωποποιημένα και ανοσολογικά στοχευμένα ποντίκια. Το τμήμα Ανοσολογίας υποστηρίζεται από 5 ερευνητικές ομάδες οι οποίες ηγούνται από 5 κύριους Ερευνητές. Συμμετέχει ενεργώς στην εκπαίδευση προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών από Πανεπιστήμια της Ελλάδας αλλά και του Εξωτερικού.

Προσωπικό Τμήματος Ανοσολογίας

Ερευνητές

Λυμπέρη Πηγή

Διευθύντρια Ερευνών,
Προϊσταμένη Εργαστηρίου Ανοσολογίας
Email: .img@.img

Μαμαλάκη Αυγή

Διευθύντρια Ερευνών,
Προϊσταμένη Εργαστηρίου Μοριακής Βιολογίας & Ανοσοβιοτεχνολογίας
Τηλ.: 210-6478838
Email: .img@.img
(συνταξιοδότηση 15.9.22)

Λέσλυ Πρόμπερτ

Διευθύντρια Ερευνών,
Προϊσταμένη Εργαστηρίου Μοριακής Γενετικής
Email: .img@.img

Σύλβα Χαραλάμπους

Διευθύντρια Ερευνών
Προϊσταμένη :
– Εργ. Φλεγμονής,
– Εργ. Διαγονιδιακής Τεχνολογίας
Τηλ.: 210-6478854
Email: .img@.img
(συνταξιοδότηση 31.12.20)

Κωνσταντίνος Λαζαρίδης

Ερευνητής
Εργαστήριο Ανοσολογίας
Τηλ.: 210-6478807
Email: .img@.img

Κωνσταντίνος Καμπάς 

Ερευνητής
Εργαστήριο Μοριακής Γενετικής
Τηλ.: 210-6478863
Email:.img@.img

Ειδικοί Λειτουργικοί Επιστήμονες

Πέτρος Ηλιάδης 

ΕΛΕ Γ’
Εργαστήριο Μοριακής βιολογίας & Ανοσοβιοτεχνολογίας
Τηλ.: 210-6478836
Email: .img@.img

Ειδικοί Τεχνικοί Επιστήμονες

Δήμητρα Μακατσώρη

Ειδικός τεχνικός Επιστήμονας, PhD
Εργαστήριο Μοριακής Βιολογίας & Ανοσοβιοτεχνολογίας
Τηλ: 210-6478836
 .img@.img
Φ. Μπαντούνας

Φώτης Μπαντούνας

Ειδικός τεχνικός Επιστήμονας,
Τμήμα Ανοσολογίας
Τηλ: 2144047576
.img@.img
Top