Τμήμα Νευροβιολογίας

Τα ερευνητικά προγράμματα του Τμήματος Νευροβιολογίας αποσκοπούν στην κατανόηση της φυσιοπαθολογίας του νευρικού και νευρομυϊκού συστήματος με στόχο την ανάπτυξη νέων θεραπευτικών οδών για ανίατες νευρολογικές παθήσεις ή τραυματισμούς του νευρικού συστήματος, και τον προσδιορισμό νέων διαγνωστικών ή προγνωστικών βιοδεικτών.

Διερευνούμε τους μοριακούς και κυτταρικούς μηχανισμούς κατά την ανάπτυξη και την αναγέννηση του νευρικού συστήματος, τη σχέση δομής και λειτουργίας νευρωνικών υποδοχέων, τη βιολογία των βλαστικών κυττάρων και τη διαφοροποίησή τους σε νευρωνικούς πληθυσμούς. Εφαρμόζουμε τεχνολογίες κυτταρικού επαναπρογραμματισμού για την ανάπτυξη μοντέλων νευροεκφυλιστικών ασθενειών και εκτείνουμε τις μελέτες μας σε ζωϊκά μοντέλα αυτοανοσίας, νευροπαθολογίας και νευροαναγέννησης.

Βασικά στοιχεία στην έρευνά μας αποτελούν η προηγμένη οπτική μικροσκοπία και η απεικόνιση ολόκληρων ζώων, η κρυστάλλωση νευρωνικών υποδοχέων, οι δοκιμασίες πρόσδεσης μορίων σε κατάλληλους υποδοχείς και η ηλεκτροφυσιολογία, οι προσεγγίσεις γονιδιακής και κυτταρικής θεραπείας και η ανοσοθεραπεία.

Προσωπικό Τμήματος Νευροβιολογίας

Ρεβέκκα Μάτσα 

Διευθύντρια Ερευνών / Προϊσταμένη του τμήματος Νευροβιολογίας
 210-64 78 843

Δήμητρα Θωμαϊδου

Διευθύντρια Ερευνών

Μαρία Γιατάνου

Εντεταλμένη Ερευνήτρια

Έρα Ταουφίκ

Εντεταλμένη Ερευνήτρια

Παρασκευή Ζησιμοπούλου

Εντεταλμένη Ερευνήτρια
  210-64 78 839

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑΣ

Σωκράτης Τζάρτος

PhD,
Eπίτιμος Ερευνητής του ΕΙΠ και Επίτιμος Καθηγητής του Τμήματος Φαρμακολογίας του Πανεπιστημίου Πάτρας.

Groups

  1. Laboratory of Cellular and Molecular Neurobiology – Stem Cells (R. Matsas, Head of Laboratory)
  2. Laboratory of Molecular Neurobiology & Immunology (P. Zisimopoulou, Acting Group Leader)
  3. Neural Stem Cells and Neuro-Imaging Group (D. Thomaidou, Group Leader)
Top