Τμήμα Ποιοτικού Ελέγχου

To Τμήμα Ποιοτικού Ελέγχου λειτουργεί για λογαριασμό του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (E.O.Φ.) και εκτελεί ελέγχους προς τρίτους (ιδιώτες, φαρμακευτικές εταιρείες). Είναι εξουσιοδοτημένο από το Ινστιτούτο Φαρμακευτικής Έρευνας και Τεχνολογίας (Ι.Φ.E.T) να εκτελεί ελέγχους σε εμβόλια και βιολογικά προϊόντα. Συμμετέχει σε διάφορα ερευνητικά προγράμματα για την ανάπτυξη και παραγωγή νέων διαγνωστικών προϊόντων.

Το τμήμα ήταν πιστοποιημένο, κατά ISO-9002 μέχρι και το 2003 από τον οργανισμό πιστοποίησης TUV CERT της Reinich-Wetfalischer και διαπιστεύθηκε κατά ISO 17025: 2015 (αρ. 516-3) και στη συνέχεια με GMP (αρ. 18469 / σε συνδυασμό με την απόφαση περί επέκτασης ελέγχων σε εισαγόμενα φαρμακευτικά προϊόντα ανθρώπινης και κτηνιατρικής χρήσης).

Από το 1995, εκτελούνται έλεγχοι για την ανοσολογική απόκριση των εμβολίων. Μέχρι τώρα έχουν ελεγχθεί 6.000 οροί, κυρίως για προστατευτικά αντισώματα έναντι Τετάνου, Διφθερίτιδας και Κοκκύτη. Είναι επίσης μέλος της Hellas Lab και του Eurolab (Ευρωπαϊκό Δίκτυο Εργαστηρίων Αναφοράς). Το Τμήμα Ποιοτικού Ελέγχου ελέγχει το 70% των διακινουμένων από τον Δημόσιο Τομέα εμβολίων.

To τμήμα εφαρμόζει την τρέχουσα Ευρωπαϊκή Φαρμακοποιία και την ισχύουσα φαρμακευτική νομοθεσία GMP.

Λειτουργεί ανεξάρτητα από την μονάδα παραγωγής εμβολίων του ΕΙΠ και διακρίνεται σε τρία επιμέρους
εργαστήρια ελέγχου ποιότητας:
Φυσικοχημικών Ελέγχων
Μικροβιολογικών Ελέγχων
Βιολογικών Ελέγχων

Προσωπικό Τμήματος Ποιοτικού Ελέγχου

Προϊστάμενος τμήματος / Ειδικευμένο Πρόσωπο QP

Βιολογικοί / Μικροβιολογικοί  έλεγχοι πειραματόζωων:

Ειδικός τεχνικός επιστήμονας
Φυσικοχημικοί / Μικροβιολογικοί έλεγχοι

Δρ. Γεώργιος Κίκης

Κτηνίατρος
Τηλ.: 210 6478830

Άρης Δούκας

Χημικός MSc
 210 6478830

Παλαιότερα Μέλη

Δρ Δημήτρης Σοφιανός
ΕΛΕ Α’
Προϊστάμενος Τμήματος Ποιοτικού Ελέγχου

Top