Τμήμα Ζωικών Προτύπων Βιοϊατρικής Έρευνας – (ΤΖΠΒΕ)

eirini-fragkiadaki

Ειρήνη Φραγκιαδάκη | Διοικητική και Επιστημονική Υπεύθυνη Τμήματος

+30210 6478893
.img@.img Βιογραφικό

ΣΚΟΠΟΣ

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ (ΕΙΠ) από τη συγκρότησή του διατηρεί ζώα εργαστηρίου για ερευνητικούς σκοπούς που εστιάζουν στην προάσπιση της δημόσιας υγείας.

Σκοπός του Τμήματος Ζωικών Προτύπων Βιοϊατρικής Έρευνας (ΤΖΠΒΕ)  είναι η εκτροφή, η προμήθεια και η χρήση ζώων εργαστηρίου που χρησιμοποιούνται στην προτυποποίηση ανθρώπινων παθολογιών και στην ανάπτυξη τεχνολογιών αιχμής, στον ακαδημαϊκό και ερευνητικό χώρο, σε προκλινικές έρευνες και στον ποιοτικό έλεγχο στο χώρο της φαρμακοβιομηχανίας, καθώς και στην εκπαίδευση.  Το  ΤΖΠΒΕ συνεργάζεται με τις άλλες ερευνητικές υποδομές και τμήματα του ΕΙΠ και υποστηρίζει το έργο τους.

ΑΔΕΙΕΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Το Τμήμα Ζωικών Προτύπων Βιοϊατρικής Έρευνας (ΤΖΠΒΕ) πληροί τις προδιαγραφές λειτουργίας εγκαταστάσεων ζώων εργαστηρίου όπως ορίζονται από την εθνική (ΠΔ 56/2013) και ευρωπαϊκή νομοθεσία (2010/63/ΕΕ) περί προστασίας των ζώων που χρησιμοποιούνται για επιστημονικούς σκοπούς, έχει λάβει επίσημες άδειες λειτουργίας από την Περιφέρεια Αττικής και καλύπτει τις σύγχρονες απαιτήσεις για αριστεία στην έρευνα.

Η λειτουργία του τμήματος βασίζεται στη εφαρμογή του εγκεκριμένου Κανονιστικού Εγχειριδίου Λειτουργίας του ΤΖΠΒΕ (2Η έκδοση, ΔΣ ΕΙΠ 7418/2019), στο έργο της Επιτροπής Αξιολόγησης Πρωτοκόλλων και της Επιτροπής Παρακολούθησης και Γνωμοδότησης για την Ευζωία των ζώων (Περιφέρεια Αττικής, 1724/2019, 129602/2021), στην εφαρμογή των αρχών Αντικατάστασης, Μείωσης και Βελτίωσης των πειραματικών διαδικασιών σε ζώα (ΠΔ 56/2013) και στην αφοσίωση και συνεχή κατάρτιση του προσωπικού του τμήματος.

Συνέργεια και ουσιαστική συνεργασία υπάρχει με την Επιτροπή Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας του ΕΙΠ (ΕΗΔΕ) και την Εθνική Επιτροπή για την Ευζωία των Ζώων που χρησιμοποιούνται για Επιστημονικούς Σκοπούς (ΕΕΕΖΕΣ).

Κωδικοί αδειών λειτουργίας των εγκαταστάσεων ΤΖΠΒΕ για:
– την εκτροφή ΕL 25 BIO br 011
– την προμήθεια ΕL 25 BIO sup 012
– τη χρήση ζώων για πειραματικούς σκοπούς ΕL 25 BIO exp 013

Μέλη ενεργής Επιτροπής Αξιολόγησης Πρωτοκόλλων:
Τακτικά μέλη: Δρ Φ. Παπαστεφανάκη, Δρ E. Φραγκιαδάκη, Δρ Δ. Γκουγκουλής, Εκπρόσωπος της Δ/νσης Αγροτικής & Κτηνιατρικής Πολιτικής Περιφέρειας Αττικής
Αναπληρωματικά Μέλη: Δρ A. Καραγκούνη, Δρ E. Ντότσικα, Δρ Μ. Μηλίγκος

Μέλη ενεργής Επιτροπής Παρακολούθησης και Γνωμοδότησης της Ευζωϊας των Ζώων Εργαστηρίου:
Δρ E. Φραγκιαδάκη, Δρ Φ. Παπαστεφανάκη, Δρ Κ. Λαζαρίδης, Δρ Β. Κυραργύρη,
A. Λάππα, A. Κάρλες, A. Βαγιωνάς, Ν. Βλαχογιάννης, Δ. Καζάνα

ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Η δυναμικότητα των εγκαταστάσεων ανέρχεται σε 11.000 μύες, 1000 επίμυες, 30 ινδικά χοιρίδια και 30 κόνικλους.

Τα στελέχη των τρωκτικών που διατίθενται είναι:

–     Επίμυες Lewis, Sprague-Dawley, Wistar

–     Μύες C57BL/6J, Balb/c, CBA, FVB, SCID

–     Γενετικά τροποποιημένα στελέχη μυών

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με την Εγκατάσταση Εκτροφής.

 

Το τμήμα αποτελείται από 2 εγκαταστάσεις σε συνθήκες Ελεύθερες Ειδικών Παθογόνων (SPF) και τη συμβατική περιοχή ως εξής:

Συμβατική περιοχή: υγειονομική απομόνωση ή καραντίνα μυών και επίμυων, εγκατάσταση διατήρησης και χρήσης ινδικών χοιριδίων και κονίκλων

Περιοχή Ελεύθερη Ειδικών Παθογόνων (SPF): εκτροφή και χρήση μυών και επίμυων, λοιμώδη ζωικά πρότυπα ABSL1+

 

Οι υπηρεσίες του τμήματος αφορoύν σε:

–     εκτροφή, προμήθεια και χρήση κλασικών και διαγονιδιακών στελεχών τρωκτικών

–     διατήρηση αποικιών πολλαπλών διαγονιδιακών στελεχών μυών

–    προσωρινή στέγαση (φύλαξη) τρωκτικών για επιστημονικούς σκοπούς

–     κτηνιατρική μέριμνα και επιτήρηση της υγείας των ζώων

–     παροχή τεχνικής υποστήριξης και εφαρμογής ορθής ζωοτεχνικής πρακτικής  (χορήγηση παραγόντων, συλλογή αίματος/ορού/πλάσματος/ιστών κ.ά.)

–   εκπαίδευση και συνεχιζόμενη επιμόρφωση των επιστημόνων που χρησιμοποιούν ζώα πάνω στις αρχές ορθής πρακτικής και ευζωίας των ζώων αλλά και χρήσης εναλλακτικών μεθόδων

–    συμβουλευτική στο σχεδιασμό και υλοποίηση αδειοδοτημένων πρωτοκόλλων βάση της τεχνογνωσίας των ερευνητικών ομάδων του ΕΙΠ*

και σε συνεργασία με το Εργαστήριο Διαγονιδιακής Τεχνολογίας (ΕΔΤ) αφορούν σε:

–     εμβρυομεταφορά

–     κρυοσυντήρηση εμβρύων και σπέρματος μυών

–     δημιουργία στείρων αρσενικών και θετών μητέρων για τις ανάγκες της διαγένεσης

 

* Οι ερευνητικές ομάδες του ΕΙΠ διαθέτουν υψηλή εξειδίκευση σε τεχνογνωσίες που σχετίζονται με μολυσματικές ασθένειες, αυτοάνοση πειραματική εγκεφαλομυελίτιδα, ρευματοειδή αρθρίτιδα, μόνιμη (pMCAO) ή προσωρινή έμφραξη της μέσης εγκεφαλικής αρτηρίας (tMCAO), τραύμα στον εγκέφαλο και στο νωτιαίο μυελό, μεταμόσχευση κυττάρων σε ιστούς (ex vivo), χορήγηση παραγόντων με στερεοτακτική έγχυση στον εγκέφαλο και στο νωτιαίο μυελό, συμπεριφορικές μελέτες, λήψη ιστών για παρασκευή παγωμένων και εγκλεισμένων σε παραφίνη ιστών.

Kάθε εξειδικευμένο έργο πραγματοποιείται υπό την αποκλειστική επιστημονική υπευθυνότητα των ερευνητών των εργαστηρίων του ΕΙΠ.

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

Επιχορηγήσεις

2016

Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος – Δράση 4.

Course Grant, Διεθνές Δίκτυο Ινστιτούτων Pasteur

TT-RIIP διεθνές εκπαιδευτικό σεμινάριο με τίλτο «TRANSGENIC TECHNOLOGIES in MODELING HUMAN DISEASES: Principles, Associated Technologies, Animal Management and Ethics », 5-13 Ιουνίου, 2017.

2014

Course Grant, Διεθνές Δίκτυο Ινστιτούτων Pasteur

LAS-RIIP διεθνές εκπαιδευτικό σεμινάριο με τίλτο «Laboratory Animals in Biomedical Research: Τheory and Practice», 8-25 Μαΐου, 2015.

 

Χορηγοί

  • International Pasteur Institutes Network
  • International Society for transgenic Technologies
  • Analab ΕΠΕ
  • Envigo
  • Techniplast
  • Muccedola
  • Association of Friends of Hellenic Pasteur Institute
  • Aναλυτικές Συσκευές
  • Ερευνητική Ομάδα Φλεγμονής
  • Δωρεά εξοπλισμού ζωοστασίου από τον ιδιώτη κ. Παναγιώτη Ηλία

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Ετήσια εκπαιδευτικά σεμινάρια του ινστιτούτου

2021

Ταχύρρυθμο εκπαιδευτικό σεμινάριο Επιστήμης Ζώων Εργαστηρίου για νέους χρήστες ζώων, 8-9 Ιουλίου 2021

2016

«Εισαγωγή στην Επιστήμη Ζώων Εργαστηρίου», 25-26 Μαίου

2014

«Ζώα Εργαστηρίου: αλλαγή παραδείγματος», 30 Μαίου

2013

«Ζώα Εργαστηρίου ως εργαλείο της μεταφραστικής έρευνας», 26 Απριλίου.

2012

«Ζώα Εργαστηρίου και καθημερινή πρακτική», 14 Δεκεμβρίου.

Οργάνωση διεθνών εκπαιδευτικών σεμιναρίων

2017

Συμμετοχή ΤΤ-RIIP «TRANSGENIC TECHNOLOGIES in  MODELING HUMAN DISEASES: Principles, Associated Technologies, Animal Management and Ethics»,  5-13 Ιουνίου.

2015

Οργάνωση LAS RIIP «Laboratory Animals in Biomedical Research: Τheory and Practice»,  8-25 Μαίου.

Συνεχής εκπαίδευση προσωπικού  με συμμετοχές σε διεθνή εκπαιδευτικά σεμινάρια

2017

The implementation of the 3R’s in the experimental design, Guido Bernadini, Fondatione (FGB), 23-24 November.

2016

2nd LAS-EU functions course, University of Athens, KAT Hospital, 12-21 September, Athens.

FELASA to train Designated Veterinarians (FELASA Category D), LabVet, University of Copenhagen.

2015

Introduction to Laboratory Animal Science (FELASA cat. C accredited), EMBL, 13-24 April, Monterotondo.

1st LAS-EU functions course, University of Athens, KAT Hospital, 9-17 November, Athens.

2014

Workshop on Surgical Techniques in the Laboratory Mouse, Universite Pierre et Marie Curie (UPMC), The Jackson Laboratory, 24-27 June, Paris.

Course on Cryopreservation of mouse germplasm, 20 – 24 October  Monterotondo, Italy.

The implementation of EU Education and Training Framework under Directive 2010/63/EU, Fondazione Guido Bernadini, 30–31 October, Varese, Italy

2013

Laboratory Animal Necropsy and Sample Collection”, 5-hours practical course, Biomedical Research Foundation of the Academy of Athens, Division of Laboratory  Animal Facilities, 12 November.

The emerging field of microbiota and the effects on animal models, Fondazione Guido Bernadini, Buguggiate, 21-22 November

2012

Handling and techniques of small animal models, Institute of Experimental

Surgery Center of Biomedical Research of the Academy of Athens, 12–14 December

Introductory Course in Animal Science (FELASA cat. B accredited). University of Zürich, 27-31 August.

ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ

Σ. Χαραλάμπους, Τακτικό μέλος της Εθνικής Επιτροπής Ευζωίας των ζώων που χρησιμοποιούνται για επιστημονικούς σκοπούς (2016-2022), ΦΕΚ 2917/13-09-2016, ΦΕΚ 2537/20-09-2018, ΦΕΚ 4200/29-09-2020.
Ε. Φραγκιαδάκη, Αναπληρωματικό μέλος της Εθνικής Επιτροπής Ευζωίας των ζώων που χρησιμοποιούνται για επιστημονικούς σκοπούς (2020-2022), ΦΕΚ 4200/29-09-2020
E. Fragkiadaki, Steering committee member of Education and Training Platform for Laboratory Animal Science (ETPLAS) (Grant agreement No. 07.027741/2018/794340/SUB/ENV.B2.)
A. Lappa, Scholarship for attending seminar «The implementation of the 3Rs in the experimental design» Milan, November 23-24, 2017, Fondazione Guido Bernardini
Ε. Fragkiadaki, Basel Declaration Award for Education 2012 and Swiss Laboratory Animal Science Association grant 2012

ΔΙΑΧΥΣΗ

Rodent models for neurological disorders, Animal Procedures and Humane Endpoints, E. Fragkiadaki, Preclinical models imaging workshop, COMULIS-BIOEMTECH, Athens, 18-22 October 2021.

Consideration on the reuse of immunized female breeders. Fragkiadaki E., Markogiannaki M., Badounas F., Tyligada K., Haralambous S. PF13 – 14th FELASA Congress 2019, Prague, 10-13 June 2019.

Greek National Committee report of the first 2-years activity.  Ι. Dontas, A. Papalois, N. Kostomitsopoulos, P. Vidalis, E. Sossidou, S. Haralambous, K. Marinou: PE28- – 14th FELASA Congress 2019, Prague, 10-13 June 2019.

Exchanging information on GAA welfare assessment: From theory to practice. N. Kostomitsopoulos, S. Ηaralambous, V. Ntafis: Oral presentation OE14S4-– 14th FELASA Congress 2019, Prague, 10-13 June 2019.

Our experience as LAS course providers. E. Fragkiadaki, N. Kavrochorianou, S. Haralambous. 13th FELASA Congress 2016, 13-16 June 2016, Brussels.

Αλλαγή πρακτικών στη χρήση ζώων εργαστηρίου στη μεταφραστική βιοιατρική έρευνα, Προσκεκλημένη ομιλήτρια Ε. Φραγκιαδάκη, Φ. Παπαστεφανάκη, Σ. Χαραλάμπους. 1η ημερίδα Μεταδιδακτορικών-Μεταπτυχιακών φοιτητών του ΕΙΠ, 24 Σεπτεμβρίου 2015, Αθήνα.

Training program and consolidation assessment of theoretical knowledge and practical skills as an in-house accreditation methodology for Good Laboratory Animal Use. E. Fragkiadaki, I. Grivas, N. Kavrohorianou, F. Badounas, M. Markogiannaki, D. Kazana, S. Haralambous. Joint HSBLAS/ESLAV/ECLAM Meeting, 22-23 September 2014, Athens, Greece.

Practical welfare-based management of a rabbit model for Myasthenia gravis. K. Lazaridis, I. Dalianoudis, S. Tzartos, N. Trakas, A. Vagionas, N. Vlachogiannis, A. Karles, A. Lappa, E. Fragkiadaki. Joint HSBLAS/ESLAV/ECLAM Meeting, 22-23 September 2014, Athens, Greece.

Three years of action for Basel Declaration Society. E. Fragkiadaki, S.  Haralambous. Joint HSBLAS/ESLAV/ECLAM Meeting 2014, 22-23 September 2014, Athens, Greece

Pictures from cases reports of naïve laboratory rodents. E. Fragkiadaki. Joint HSBLAS/ESLAV/ECLAM Meeting 2014, 22-23 September 2014, Athens, Greece.

The Basel Declaration Award presentation». Invited speaker, E. Fragkiadaki. Transparency in animal research: implementing openness in publication and communication, 1-2 July 2013, London, UK.

ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ

.

ΜΕΛΗ

Ειρήνη Φραγκιαδάκη

Φραγκιαδάκη Ειρήνη DVM, MSc, PhD

Διοικητική και Επιστημονική Υπεύθυνη- Υπεύθυνη Κτηνίατρος
Eιδική Λειτουργική Επιστήμονας Β’
Τηλ.: 2106478893, 2106478896
 .img@.img

Λάππα Αργυρώ, BSc

Τεχνικός ζώων εργαστηρίου
Τηλ.: 2106478895, 2106478896
  .img@.img

Κάρλες Αριάδνη, BSc

Τεχνολόγος ζώων εργαστηρίου
Τηλ.: 2106478896, 2106478865
  .img@.img

Βαγιωνάς Άγγελος

Φροντιστής ζώων εργαστηρίου
Email: .img@.img

Βλαχογιάννης Νικόλαος

Φροντιστής ζώων εργαστηρίου
.img@.img

Δήμος Βασίλειος 

Φροντιστής ζώων εργαστηρίου
Τηλ.: 2106478896, 2106478895
.img@.img

Καζάνα Δήμητρα

Γραμματειακή Υποστήριξη
Τηλ.: 2106478872
.img@.img

.

Top