Τμήμα Ζωικών Προτύπων Βιοϊατρικής Έρευνας – (ΤΖΠΒΕ)

eirini-fragkiadaki

Ειρήνη Φραγκιαδάκη | Υπεύθυνη Κτηνίατρος

+30210 6478893
.img@.img Βιογραφικό

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΤΜΗΜΑ

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ (ΕΙΠ) από τη συγκρότησή του διατηρεί ζώα εργαστηρίου που χρησιμοποιούνται για την έρευνα που σκοπό έχει την προάσπιση της δημόσιας υγείας.

Σήμερα, το Τμήμα Ζωικών Προτύπων Βιοϊατρικής Έρευνας (ΤΖΠΒΕ) λειτουργεί εναρμονιζόμενο με τις εθνικές και διεθνείς προδιαγραφές λειτουργίας εγκαταστάσεων ζώων εργαστηρίου και καλύπτει τις σύγχρονες απαιτήσεις για αριστεία στην έρευνα.

 • Εθνικοί  (ΠΔ 56/2013) και Ευρωπαϊκοί νόμοι (2010/63/EE) που περιλαμβάνουν τη χρήση ζώων εργαστηρίου για επιστημονικούς σκοπούς.
 • Εξειδικευμένο προσωπικό και εναρμόνιση της έρευνας με ζώα σύμφωνα με διεθνή πρότυπα
 • Εφαρμογή της βασικής αρχής των 3Rs, Συγκρισιμότητα και διαφάνεια των ερευνητικών αποτελεσμάτων  (ARRIVE’s)
 • Επικοινωνία και  ανοιχτή πρόσβαση

Σκοπός του ΤΖΠΒΕ είναι η εκτροφή, η προμήθεια και η χρήση ζώων εργαστηρίου τα οποία χρησιμοποιούνται στην προτυποποίηση ανθρώπινων παθολογιών και στην ανάπτυξη τεχνολογιών αιχμής, στον ακαδημαϊκό και ερευνητικό χώρο, σε μελέτες τοξικότητας και σε προκλινικές έρευνες στο χώρο της φαρμακοβιομηχανίας, καθώς και στην εκπαίδευση.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ & ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Το κανονιστικό εγχειρίδιο λειτουργίας του ΤΖΠΒΕ, η Επιτροπή Αξιολόγησης Πρωτοκόλλων, η Επιτροπή Παρακολούθησης και Γνωμοδότησης για την Ευζωία των ζώων, το συνεχώς καταρτιζόμενο προσωπικό του τμήματος και η διοργάνωση επιμορφωτικών σεμιναρίων του ΤΖΠΒΕ αποτελούν τα δομικά χαρακτηριστικά της  λειτουργίας του.

Αδειοδοτημένες εγκαταστάσεις με βάσει το ΠΔ 56/2013 (A.Π. 1528/27-03-2014) από την Κτηνιατρική Υπηρεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

 • Αριθμός άδειας αναπαραγωγής  ΕL25BIO011
 • Αριθμός άδειας διάθεσης  ΕL25BIO012
 • Αριθμός άδειας για πειραματισμό ΕL25BIO013

Επιτροπή Αξιολόγησης Πρωτοκόλλων
Τακτικά μέλη: Σ. Χαραλάμπους, E. Φραγκιαδάκη, Μ. Μηλίγκος , Π. Ανδριόπουλος
Αναπληρωματικά Μέλη: A. Καραγκούνη, Ε. Ντότσικα,  Δ. Σταυρόπουλος

Επιτροπή Παρακολούθησης της Ευζωϊας των Ζώων Εργαστηρίου:
Σ. Χαραλάμπους, E. Φραγκιαδάκη, Φ. Παπαστεφανάκη, A.Λάππα,  A. Κάρλες, A. Βαγιωνάς, Ν. Βλαχογιάννης

 

Συνεργασία με:

Επιτροπή Βιοηθικής του Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ (ΕΒΕΙΠ)

Εθνική Επιτροπή Ευζωϊας Ζώων Εργαστηρίου (ΕΕΕΖΕ)

Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής (ΕΕΒ)

 

ΜΟΝΑΔΕΣ

Το ΤΖΠΒΕ αποτελείται από:

Συμβατική περιοχή:  Καραντίνα, Κουνέλια και ινδικά χοιρίδια

Περιοχές Ελεύθερες Ειδικών Παθογόνων (SPF): Μονάδες Αναπαραγωγής,  Εκτροφής και Πειραματισμού

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Οι υπηρεσίες που παρέχονται αφορoύν σε:

 • εκτροφή, προμήθεια και χρήση κλασικών και διαγονιδιακών στελεχών ποντικών και αρουραίων, ινδικών χοιριδίων
 • διατήρηση λαγομόρφων,
 • προσωρινή στέγαση (φύλαξη) ζώων εργαστηρίου,
 • χειρισμό ανοσοανεπαρκών ποντικών,
 • κτηνιατρική μέριμνα των ζώων,
 • χορήγηση παραγόντων με διάφορες μεθόδους (ενδοφλέβια (i.v.), ενδοπεριτοναϊκά (i.p.), ενδομυικά (i.m.), υποδόρια (s.c.), από το στόμα (per os),
 • συλλογή αίματος, ορού, πλάσματος, ιστών,
 • αναισθησία, και αναλγησία,
 • προκλινικούς ελέγχους σε ζωικά πρότυπα
 • τοξικολογικές μελέτες
 • δημιουργία και διατήρηση αποικιών πολλαπλών διαγονιδιακών ποντικών
 • συμβουλευτικό έργο
  και σε συνεργασία με το Εργαστήριο Διαγονιδιακής Τεχνολογίας (ΕΔΤ)
 • εμβρυομεταφορά
 • κρυοσυντήρηση εμβρύων και σπέρματος και δημιουργία βιοτράπεζας γενετικών κυττάρων
 • δημιουργία αποικίας στείρων αρσενικών  και θετών μητέρων για τις ανάγκες της διαγένεσης


Το  ΤΖΠΒΕ συνεργάζεται με τον ερευνητικό τομέα και με άλλες ερευνητικές υποδομές του ΕΙΠ καθώς και τη διάγνωση και τον ποιοτικό έλεγχο εμβολίων.

Στις εγκαταστάσεις οι ερευνητές του ΕΙΠ διεξάγουν πειραματικές διαδικασίες με τη χρήση ζώων εργαστηρίου  με σκοπό την  Προτυποίηση ανθρώπινων ασθενειών. Διαθέτουν υψηλή εξειδίκευση σε τεχνογνωσίες που σχετίζονται με μολυσματικές ασθένειες, συστήματα επαγώμενου καρκίνου, αυτοάνοση πειραματική εγκεφαλομυελίτιδα, ρευματοειδή αρθρίτιδα, φλεγμoνώδη νόσο του εντέρου, αθηρομάτωση, ισχαιμία, μόνιμη (pMCAO) ή προσωρινή έμφραξη της μέσης εγκεφαλικής αρτηρίας (tMCAO), απολίνωση καρωτίδας, τραύμα στον εγκέφαλο και στο νωτιαίο μυελό, μεταμόσχευση κυττάρων σε ιστούς (ex vivo), χορήγηση παραγόντων με στερεοτακτική έγχυση στον εγκέφαλο και στο νωτιαίο μυελό συμπεριφορικές μελέτες, λήψη ιστών για παρασκευή παγωμένων και εγκλεισμένων σε παραφίνη ιστών.

Kάθε εξειδικευμένο έργο πραγματοποιείται υπό την αποκλειστική επιστημονική υπευθυνότητα των ερευνητών των εργαστηρίων του ΕΙΠ.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Ετήσια εκπαιδευτικά σεμινάρια του ινστιτούτου

2016

«Εισαγωγή στην Επιστήμη Ζώων Εργαστηρίου», 25-26 Μαίου

2014

«Ζώα Εργαστηρίου: αλλαγή παραδείγματος», 30 Μαίου

2013

«Ζώα Εργαστηρίου ως εργαλείο της μεταφραστικής έρευνας», 26 Απριλίου.

2012

«Ζώα Εργαστηρίου και καθημερινή πρακτική», 14 Δεκεμβρίου.

Οργάνωση διεθνών εκπαιδευτικών σεμιναρίων

2017

Συμμετοχή ΤΤ-RIIP «TRANSGENIC TECHNOLOGIES in  MODELING HUMAN DISEASES: Principles, Associated Technologies, Animal Management and Ethics»,  5-13 Ιουνίου.

2015

Οργάνωση LAS RIIP «Laboratory Animals in Biomedical Research: Τheory and Practice»,  8-25 Μαίου.

Συνεχής εκπαίδευση προσωπικού  με συμμετοχές σε διεθνή εκπαιδευτικά σεμινάρια

2017

The implementation of the 3R’s in the experimental design, Guido Bernadini, Fondatione (FGB), 23-24 November.

2016

2nd LAS-EU functions course, University of Athens, KAT Hospital, 12-21 September, Athens.

FELASA to train Designated Veterinarians (FELASA Category D), LabVet, University of Copenhagen.

2015

Introduction to Laboratory Animal Science (FELASA cat. C accredited), EMBL, 13-24 April, Monterotondo.

1st LAS-EU functions course, University of Athens, KAT Hospital, 9-17 November, Athens.

2014

Workshop on Surgical Techniques in the Laboratory Mouse, Universite Pierre et Marie Curie (UPMC), The Jackson Laboratory, 24-27 June, Paris.

Course on Cryopreservation of mouse germplasm, 20 – 24 October  Monterotondo, Italy.

The implementation of EU Education and Training Framework under Directive 2010/63/EU, Fondazione Guido Bernadini, 30–31 October, Varese, Italy

2013

Laboratory Animal Necropsy and Sample Collection”, 5-hours practical course, Biomedical Research Foundation of the Academy of Athens, Division of Laboratory  Animal Facilities, 12 November.

The emerging field of microbiota and the effects on animal models, Fondazione Guido Bernadini, Buguggiate, 21-22 November

2012

Handling and techniques of small animal models, Institute of Experimental

Surgery Center of Biomedical Research of the Academy of Athens, 12–14 December

Introductory Course in Animal Science (FELASA cat. B accredited). University of Zürich, 27-31 August.

ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ

ΔΙΑΧΥΣΗ

2016

Our experience as LAS course providers. E. Fragkiadaki, N. Kavrochorianou, S. Haralambous. FELASA2016, 13-16 June, Brussels.

2015

Αλλαγή πρακτικών στη χρήση ζώων εργαστηρίου στη μεταφραστική βιοιατρική έρευνα, Προσκεκλημένη ομιλήτρια Ε. Φραγκιαδάκη, Φ. Παπαστεφανάκη, Σ. Χαραλάμπους. 1η ημερίδα Μεταδιδακτορικών-Μεταπτυχιακών φοιτητών του ΕΙΠ, 24 Σεπτεμβρίου 2015, Αθήνα.

2014

Training program and consolidation assessment of theoretical knowledge and practical skills as an in-house accreditation methodology for Good Laboratory Animal Use. E. Fragkiadaki, I. Grivas, N. Kavrohorianou, F. Badounas, M. Markogiannaki, D. Kazana, S. Haralambous. Joint HSBLAS/ESLAV/ECLAM Meeting, 22-23 September, Athens, Greece.

Practical welfare-based management of a rabbit model for Myasthenia gravis. K. Lazaridis, I. Dalianoudis, S. Tzartos, N. Trakas, A. Vagionas, N. Vlachogiannis, A. Karles, A. Lappa, E. Fragkiadaki. Joint HSBLAS/ESLAV/ECLAM Meeting, 22-23 September, Athens, Greece.

Three years of action for Basel Declaration Society. E. Fragkiadaki, S.  Haralambous. Joint HSBLAS/ESLAV/ECLAM Meeting 2014, 22-23 September, Athens, Greece

Pictures from cases reports of naïve laboratory rodents. E. Fragkiadaki. Joint HSBLAS/ESLAV/ECLAM Meeting 2014, 22-23 September, Athens, Greece.

2013

The Basel Declaration Award presentation». Invited speaker, E. Fragkiadaki. Transparency in animal research: implementing openness in publication and communication, 1-2 July, London, UK.

ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

Επιχορηγήσεις

2016

Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος – Δράση 4.

Course Grant, Διεθνές Δίκτυο Ινστιτούτων Pasteur

TT-RIIP διεθνές εκπαιδευτικό σεμινάριο με τίλτο «TRANSGENIC TECHNOLOGIES in MODELING HUMAN DISEASES: Principles, Associated Technologies, Animal Management and Ethics », 5-13 Ιουνίου, 2017.

2014

Course Grant, Διεθνές Δίκτυο Ινστιτούτων Pasteur

LAS-RIIP διεθνές εκπαιδευτικό σεμινάριο με τίλτο «Laboratory Animals in Biomedical Research: Τheory and Practice», 8-25 Μαΐου, 2015.

 

Χορηγοί

 • International Pasteur Institutes Network
 • International Society for transgenic Technologies
 • Analab ΕΠΕ
 • Envigo
 • Techniplast
 • Muccedola
 • Association of Friends of Hellenic Pasteur Institute
 • Aναλυτικές Συσκευές
 • Ερευνητική Ομάδα Φλεγμονής
 • Δωρεά εξοπλισμού ζωοστασίου από τον ιδιώτη κ. Παναγιώτη Ηλία

ΜΕΛΗ

Ειρήνη Φραγκιαδάκη

Φραγκιαδάκη Ειρήνη

DMV MSc, PhD, MRCVS, FELASA cat. B, C, D
Επιστημονική-Δοικητική Υπεύθυνη και Υπεύθυνη Κτηνίατρος
Eιδική Λειτουργική Επιστήμονας Β’
Τηλ.: 2106478893, 2106478896
 .img@.img

Λάππα Αργυρώ

Πτυχιούχος Γεωπόνος ζωοτέχνης, FELASA accr. C
  .img@.img

Κάρλες Αριάδνη

Πτυχιούχος Τεχνολόγος Ζωικής Παραγωγής
FELASA accr. C
  .img@.img

Καζάνα Δήμητρα

Γραμματέας του τμήματος
Τηλ.: 2106478872
.img@.img

Βλαχογιάννης Νικόλαος

Συντηρητής ζώων εργαστηρίου
.img@.img

Βαγιωνάς Άγγελος

Συντηρητής ζώων εργαστηρίου
Email: .img@.img

EΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Υπεύθυνος Κτηνίατρος:

Γραμματεία:

Εγκατάσταση:

Top