Βιβλιοθήκη - Αμφιθέατρο

Η  Βιβλιοθήκη του Ελληνικού Ινστιτούτου Pasteur, δημιουργήθηκε το 1922, ταυτόχρονα με την έναρξη της λειτουργίας του Ινστιτούτου. Υπάρχουν τίτλοι περιοδικών που ξεκινούν από το 1920 αλλά ουσιαστικά ο εμπλουτισμός της  ξεκινά από το 1950.

Η βιβλιοθήκη σήμερα συμμετέχει στο Δίκτυο των Ελληνικών βιβλιοθηκών του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης, είναι μέλος στο Ηeal Link, των ελληνικών ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών, έχοντας πρόσβαση online και full text στα περιοδικά των περισσοτέρων εκδοτικών οίκων που περιέχονται και είναι συνδεδεμένη με τη βιβλιοθήκη του Ινστιτούτου Παστέρ στο Παρίσ (Institut Pasteur), από την οποία μπορεί να προμηθευτεί εκτυπώσεις άρθρων που δεν ανακτώνται από τις παραπάνω πηγές.

H Βιβλιοθήκη προσφέρει Αποστολή φωτοαντιγράφων, fax, e-mail από το διαθέσιμο υλικό της βιβλιοθήκης και από τις ηλεκτρονικές βιβλιοθήκες στις οποίες συμμετέχει ως μέλος.

Το Αμφιθέατρο –συνεδριακός χώρος του ΕΙΠ, χωρητικότητας 200 θέσεων, βρίσκεται στο ισόγειο του Κτιρίου 8.

Διαθέτει την απαραίτητη υποδομή σε μέσα παρουσιάσεων (slide projector, video projector, κλπ) για τη διοργάνωση διαλέξεων, συνεδρίων και άλλων εκδηλώσεων. Επίσης διαθέτει την απαραίτητη υποδομή για εξυπηρέτηση ατόμων με ειδικές ανάγκες.

Στην είσοδο του αμφιθεάτρου υπάρχει επαρκής χώρος για coffee breaks, παράθεση δεξιώσεων καθώς και χώρος για τοποθέτηση stands.

Το Αμφιθέατρο διατίθεται, έναντι αμοιβής, για τη διοργάνωση επιστημονικών εκδηλώσεων. Για τα άλλα Ερευνητικά Ινστιτούτα, Ιδρύματα, Επιστημονικές Εταιρείες καθώς και μη κερδοσκοπικά Σωματεία, ισχύουν ειδικές τιμές.

Για περισσότερες πληροφορίες: κα Δήμητρα Καζάνα

 

Υπεύθυνη Βιβλιοθηκονόμος

Δήμητρα Καζάνα

210-6478872
210-6426323
Top