Μονάδα Βλαστικών Κυττάρων και Τεχνολογίας Κυτταρικού Επαναπρογραμματισμού

Η Μονάδα δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του Εργαστηρίου Κυτταρικής και Μοριακής Νευροβιολογίας με δωρεά του Ιδρύματος Μποδοσάκη και χρηματοδοτήσεις της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Καινοτομίας, του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, και του Ινστιτούτου Παστέρ στο Παρίσι στο πλαίσιο ερευνητικών προγραμμάτων.

Ειδικεύεται:

 1. Στην ανάπτυξη και αξιοποίηση τεχνογνωσίας για την καλλιέργεια, συντήρηση και ανάλυση ανθρώπινων βλαστικών κυττάρων και την κατευθυνόμενη διαφοροποίηση σε νευρικά ή άλλα κύτταρα του οργανισμού
 2. Στην κατασκευή επαγόμενων πολυδύναμων βλαστικών κυττάρων από διαφοροποιημένα σωματικά κύτταρα με την εφαρμογή μεθόδων κυτταρικού επαναπρογραμματισμού
 3. Στη δημιουργία δισδιάστατων κυτταρικών μοντέλων νευρολογικών/ νευροεκφυλιστικών ασθενειών του ανθρώπου με την εφαρμογή πρωτοκόλλων κατευθυνόμενης διαφοροποίησης
 4. Στη δημιουργία τρισδιάστατων βιολογικών συστημάτων για τη μελέτη της ανάπτυξης του εγκεφάλου και των ασθενειών του

 

Προσφέρει στο πλαίσιο ερευνητικών συνεργασιών ή συμβολαίων παροχής υπηρεσιών:

 1. Προκλινική αξιολόγηση φαρμάκων σε κυτταρικά μοντέλα νευρολογικών/ νευροεκφυλιστικών ασθενειών
 2. Κατασκευή επαγόμενων πολυδύναμων βλαστικών κυττάρων
 3. Δημιουργία κυτταρικών μοντέλων νευρολογικών/ νευροεκφυλιστικών ασθενειών
 4. Εκπαίδευση στη διαχείριση πολυδύναμων βλαστικών κυττάρων και μεθόδους κατευθυνόμενης κυτταρικής διαφοροποίησης
 5. Εκπαίδευση στην ανάλυση κυτταρικών μοντέλων νευρολογικών/νευροεκφυλιστικών ασθενειών
 6. Συμβουλευτικές υπηρεσίες για την ανάπτυξη έργων (υποστήριξη πειραματικού σχεδιασμού και παροχή πειραματικών πρωτοκόλλων)

Δημοσιεύσεις:

 • Antoniou N, Prodromidou K, Kouroupi G, Boumpoureka I, Samiotaki M, Panayotou G, Xilouri M, Kloukina I, Stefanis L, Grailhe R, Taoufik E, Matsas R. High content screening and proteomic analysis identify a kinase inhibitor that rescues pathological phenotypes in a patient-derived model of Parkinson’s disease. NPJ Parkinsons Dis. 2022 Feb 11;8(1):15. doi: 10.1038/s41531-022-00278-y.
 • Kouroupi G, Prodromidou K, Papastefanaki F, Taoufik E, Matsas R. Organoids: the third dimension of human brain development and disease. Int J Dev Biol. 2021 Oct 26. doi: 10.1387/ijdb.210158gk.
 • Kouroupi G, Antoniou N, Prodromidou K, Taoufik E, Matsas R. Patient-Derived Induced Pluripotent Stem Cell-Based Models in Parkinson’s Disease for Drug Identification. Int J Mol Sci. 2020 Sep 26;21(19):7113. doi: 10.3390/ijms21197113.
 • Zygogianni O, Kouroupi G, Taoufik E, Matsas R. Engraftable Induced Pluripotent Stem Cell-Derived Neural Precursors for Brain Repair. Methods Mol Biol. 2020;2155:23-39. doi: 10.1007/978-1-0716-0655-1_3.
 • Prodromidou K, Vlachos IS, Gaitanou M, Kouroupi G, Hatzigeorgiou AG, Matsas R. MicroRNA-934 is a novel primate-specific small non-coding RNA with neurogenic function during early development. Elife. 2020 May 27;9:e50561. doi: 10.7554/eLife.50561. Online ahead of print.
 • Grudina C, Kouroupi G, Nonaka T, Hasegawa M, Matsas R, Zurzolo C. Human NPCs can degrade α-syn fibrils and transfer them preferentially in a cell contact-dependent manner possibly through TNT-like structures. Neurobiol Dis. 2019 Sep 5:104609. doi: 10.1016/j.nbd.2019.104609.
 • Zygogianni O, Antoniou A, Kalomoiri M, Kouroupi G, Taoufik E, Matsas R. In vivo phenotyping of familial Parkinson’s disease with human induced pluripotent stem cells: a proof-of-concept study. Neurochem Res. 2019 Apr 15. doi: 10.1007/s11064-019-02781-w.
 • Elkouris M, Kouroupi G, Vourvoukelis A, Papagiannakis N, Kaltezioti V, Matsas R, Stefanis L, Xilouri M and Politis PK. Long non-coding RNAs associated with neurodegeneration-linked genes are reduced in Parkinson’s Disease patients. Front Cell Neurosci. 2019 Feb 22;13:58. doi: 10.3389/fncel.2019.00058. eCollection 2019.
 • Taoufik E, Kouroupi G, Zygogianni O., Matsas R. Synaptic dysfunction in neurodegenerative and neurodevelopmental diseases: an overview of induced pluripotent stem cell-based disease models. Royal Society’s Open Biology, 2018.
 • Kouroupi G, Taoufik E, Vlachos IS, Tsioras K, Antoniou N, Papastefanaki F, Chroni-Tzartou D, Wrasidlo W, Bohl D, Stellas D, Politis PK, Vekrellis K, Papadimitriou D, Stefanis L, Bregestovski P, Hatzigeorgiou AG, Masliah E, Matsas R. Defective synaptic connectivity and axonal neuropathology in a human iPSC-based model of familial Parkinson’s disease. Proceedings of the National Academy of Sciences USA, 2017.

Μέλη

Φλωρεντία Παπαστεφανάκη

Υπεύθυνη της Μονάδας Βλαστικών Κυττάρων και Τεχνολογίας Κυτταρικού Επαναπρογραμματισμού
Ειδικός Λειτουργικός Επιστήμονας
 210-6478870

Oλυμπία Αποκότου, MSc

Ειδικός Τεχνικός Επιστήμονας
 214-4047570

Ρεβέκκα Μάτσα 

Εργαστήριο Κυτταρικής και Μοριακής Νευροβιολογίας – Βλαστικών Κυττάρων 
 210-6478843
 .img@.img

Παλαιότερα Μέλη

Γεωργία Κουρούπη

Εντεταλμένη Ερευνήτρια (Μέχρι 31/01/2022)
Email:

Γεωργία Αθανασοπούλου

Ειδικός Τεχνικός Επιστήμονας
Top