Δωρεές

Οι δραστηριότητες του ΕΙΠ που αφορούν Βιοϊατρική  Έρευνα ή τη Δημόσια Υγεία έχουν υποστηριχθεί οικονομικά από την Ίδρυση του Ινστιτούτου μέχρι σήμερα από πολλαπλές Δωρεές και Χορηγίες που προέρχονται από Κοινωφελή Ιδρύματα και Εταιρείες του Ιδιωτικού τομέα. Το ΕΙΠ ευχαριστεί όλους τους χορηγούς και δωρητές του και τονίζει πόσο σημαντική για το έργο που επιτελεί έχει υπάρξει και συνεχίζει να είναι η προσφορά τους.

Χορηγία ύψους 5.000 € στην Ομάδα Ενδοκυττάριου Παρασιτισμού για το ερευνητικό της έργο για την Λεϊσμανίαση

(Επιστημονική υπεύθυνη: Δρ. Χαραλαμπία Μπολέτη)

(2 Σεπτεμβρίου 2009)

Δωρεά ύψους 79.730 € για την αγορά εξοπλισμού στο εργαστήριο Μοριακής Ιολογίας (Επιστημονική υπεύθυνη: Δρ. Π. Μαυρομαρά)

(16 Δεκεμβρίου 2010)

Δωρεά ύψους 35.775€ για προμήθεια επιστημονικού εξοπλισμού στο Εργαστήριο Κυτταρικής και Μοριακής Νευροβιολογίας (Επιστημονική Υπεύθυνη: Δρ. Ρεβέκκα Μάτσα)

(2 Σεπτεμβρίου 2009)  

Δωρεά Yψους 20.000 € προκειμένου να συγκροτηθεί το Ιστορικό Αρχείο του Ε. Ι. Παστέρ, έργο που είναι σε εξέλιξη υπό την ευθύνη της ερευνήτριας του Ε.Ι.Π. Δρ. Σ. Χαραλάμπους

(19 Απριλίου 2011)

Χορηγία 15.000 €, προς την Ερευνητική Ομάδα Ενδοκυττάριου Παρασιτισμού (Επιστημονική Υπεύθυνη: Δρ. Χ. Μπολέτη) για την στήριξη του ερευνητικού έργου της ομάδας πάνω στη μελέτη μηχανισμών με τους οποίους το πρωτοζωϊκό παράσιτο Leishmania donovani μολύνει ανθρώπους και κατοικίδια ζώα και προκαλεί την ασθένεια Kalaazar

Φεβρουαρίου 2010)

Oικονομική ενίσχυση 5.000 € για την οικονομική ενίσχυση του Τμήματος Ζωικών Προτύπων Βιοϊατρικής Έρευνας του Ε.Ι.Παστέρ (Επιστημονική Υπεύθυνη: Δρ. Σ. Χαραλάμπους)

Top