Εθνικά εργαστηρια αναφοράς

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ φιλοξενεί 5 Eθνικά Eργαστήρια Aναφοράς για μολυσματικές ασθένειες. Aυτά δραστηριοποιούνται στην ανίχνευση, την παρακολούθηση / επιτήρηση, τη διερεύνηση των επιδημιών και την αντιμετώπιση των συγκεκριμμένων λοιμωδών νοσημάτων. Τα Εθνικά Εργαστήρια Αναφοράς συμμετέχουν ενεργά στην ταχεία διάγνωση κοινών, επαναδυόμενων και εισαγομένων μολυσματικών μικροοργανισμών, ταυτοποίησης μολυσματικών παραγόντων, τη μοριακή επιδημιολογία και τη φυλογενετική ανάλυση παθογόνων παραγόντων κατά τη διάρκεια επιδημιών και πανδημιών.
Οι βασικές δραστηριότητες των Εθνικών Εργαστηρίων Αναφοράς είναι:

  • να χρησιμοποιούν σύγχρονες επικυρωμένες εργαστηριακές μεθόδους για τους ελέγχους που διενεργούν
  • να παρέχουν ακριβή επιβεβαίωση των διαγνωστικών αποτελεσμάτων
  • να διεξάγουν έρευνα επιτήρησης και να υποστηρίζουν τη διερεύνηση της επιδημίας
  • να αναπτύσουνι και να διατηρούν μια συλλογή σχετικού υλικού αναφοράς

Τα Εθνικά Εργαστήρια Αναφοράς μοιράζονται τα αποτελέσματα των μελετών τους με τις υγειονομικές αρχές και συνιστούν σημείο αναφοράς πόρων και συντονισμού για τους εμπειρογνώμονες στο συγκεκριμένο τομέα.

Τα Εθνικά Εργαστήρια Αναφοράς του ΕΙΠ είναι τα ακόλουθα:

Eργ Aναφοράς Λοιμώξεων

Γρίπης

Σκοπός του Εργαστηρίου Αναφοράς είναι ο εργαστηριακός έλεγχος της εποχικής γρίπης, ο οποίος πραγματοποιείται συστηματικά …

γονόκοκκο

Γονοκόκκου

Το Εθνικό Κέντρο Αναφοράς για το Γονόκοκκο (ΕΚΑΓ) εδρεύει στο Εργαστήριο Βακτηριολογίας του Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ …

Leishmania illustration (2)

Λεϊσμανίασης

Το Εθνικό Εργαστήριο Αναφοράς Λεϊσμανιάσεων λειτουργεί από 1986 και ο σκοπός του είναι η επιτήρηση της σπλαγχνικής λεϊσμανίασης …

Polio virus

Πολιοϊών & Εντεροϊών

Το Εθνικό Εργαστήριο Αναφοράς Πολιοϊών/Εντεροϊών εδρεύει και λειτουργεί από το 1983 στο Ελληνικό Ινστιτούτο Pasteur. Είναι το μόνο …

Rubella-virus-262x192

Ερυθράς & Ιλαρας

Για την παρακολούθηση της ιλαράς και της ερυθράς ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έχει δημιουργήσει δίκτυο εργαστηρίων …

Top