Εθνικά εργαστηρια αναφοράς

Στο Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ εδρεύουν πέντε εθνικά εργαστήρια αναφοράς λοιμώξεων τα οποία παίζουν καθοριστικό ρόλο στην εργαστηριακή διερεύνηση και παρακολούθηση σημαντικών, για τη δημόσια υγεία, λοιμωδών νοσημάτων του ανθρώπου.

Τα εθνικά εργαστήρια αναφοράς είναι:  

Eργ Aναφοράς Λοιμώξεων

Γρίπης

Σκοπός του Εργαστηρίου Αναφοράς είναι ο εργαστηριακός έλεγχος της εποχικής γρίπης, ο οποίος πραγματοποιείται συστηματικά …

γονόκοκκο

Γονοκόκκου

Το Εθνικό Κέντρο Αναφοράς για το Γονόκοκκο (ΕΚΑΓ) εδρεύει στο Εργαστήριο Βακτηριολογίας του Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ …

Leishmania illustration (2)

Λεϊσμανίασης

Το Εθνικό Εργαστήριο Αναφοράς Λεϊσμανιάσεων λειτουργεί από 1986 και ο σκοπός του είναι η επιτήρηση της σπλαγχνικής λεϊσμανίασης …

Polio virus

Πολιοϊών & Εντεροϊών

Το Εθνικό Εργαστήριο Αναφοράς Πολιοϊών/Εντεροϊών εδρεύει και λειτουργεί από το 1983 στο Ελληνικό Ινστιτούτο Pasteur. Είναι το μόνο …

Rubella-virus-262x192

Ερυθράς & Ιλαρας

Για την παρακολούθηση της ιλαράς και της ερυθράς ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έχει δημιουργήσει δίκτυο εργαστηρίων …

Top