Νέα Διάγνωσης

Διασφάλιση Ποιότητας του Διαγνωστικού Τμήματος του ΕΙΠ, σύμφωνα με το πρότυπο ISO 15189:2012 για...

Το ΕΙΠ ενημερώνει ότι το Διαγνωστικό του Τμήμα έχει διαπιστεύσει το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητάς του, σύμφωνα με το πρότυπο ISO 15189:2012 για Κλινικά Εργαστήρια,...

Τροποποίηση ωραρίου παραλαβής κλινικών δειγμάτων για το Σάββατο 22 και 29 Μαΐου, ...

Το ΕΙΠ ενημερώνει ότι τα δυο προσεχή Σάββατα, 22 και 29 Μαΐου 2021 το ωράριο παραλαβής κλινικών δειγμάτων του Διαγνωστικού Τμήματος θα είναι από...

Ανακοίνωση του ΕΙΠ για την διακοπή 4 εξετάσεων για Νεύρο-εκφυλιστικά Σύνδρομα που διενεργούνται από...

Το ΕΙΠ ενημερώνει ότι από την Παρασκευή 05 Μαρτίου 2021 και μετέπειτα οι παρακάτω διαγνωστικές εξετάσεις για τα Νεύρο-εκφυλιστικά Σύνδρομα: Alzheimer’s, Creutzfeldt-Jakob ...

Επαναλειτουργία του συνόλου των εξετάσεων από το Διαγνωστικό Τμήμα του Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ.

Δείτε εδώ αναλυτικά την Ανακοίνωση του ΕΙΠ για την επαναλειτουργία του συνόλου των Διαγνωστικών εξετάσεων που διενεργούνται από το Διαγνωστικό Τμήμα 25-01-2021  

Διακήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού 2/2021

Διακήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού 2/2021 για την προμήθεια ενός πληροφοριακού συστήματος LIS για την μηχανογράφηση του Διαγνωστικού Τμήματος με CPV : 48000000-8 - Καταληκτική...

Για παλαιότερες δημοσιεύσεις πατήστε εδώ

Top