Διαγνωστικό Τμήμα

Δρ. Ανδρέας Μεντής | Ερευνητής Α’, Ιατρός 

Βιοπαθολόγος – Κλινικός Μικροβιολόγος

Επικοινωνία:

 210-6478817210-6478822  |    mentis@pasteur.gr  |  Βιογραφικό 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

Το Διαγνωστικό Τμήμα καλύπτει μία από τις βασικές αποστολές του Ελληνικού Ινστιτούτου Pasteur, την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών εργαστηριακής διάγνωσης. Το ενδιαφέρον του τμήματος εστιάζεται στη διάγνωση λοιμωδών νοσημάτων από βακτήρια, ιούς και παράσιτα. Εκτός από τη χρησιμοποίηση κλασικών διαγνωστικών μεθόδων όπως είναι οι ανοσοενζυμικές τεχνικές, ο ανοσοφθορισμός και οι καλλιέργειες ιών, έχει δοθεί έμφαση τα τελευταία χρόνια στην εφαρμογή μεθόδων μοριακής βιολογίας για την ανίχνευση μικροβιακών παραγόντων όπως είναι η πραγματικού χρόνου αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης (Real Time PCR). Οι διαγνωστικές εξετάσεις καλύπτουν ανάγκες ιδιωτών ή ασθενών δημόσιων και ιδιωτικών θεραπευτηρίων ενώ ένας σημαντικός αριθμός αναλύσεων αφορά κατοικίδια ζώα.

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Υπεύθυνη Διασφάλισης Ποιότητας: Δρ. Ε. Χορευτή

Το Διαγνωστικό Τμήμα συμμετέχει κάθε χρόνο σε προγράμματα εξωτερικού ποιοτικού ελέγχου από τους οργανισμούς Quality Control for Molecular Diagnostics (QCMD) και INSTAND e.V.  Η παροχή υπηρεσιών υψηλών προδιαγραφών εξασφαλίζεται με την εφαρμογή ολοκληρωμένου προγράμματος Πολιτικής Ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟT EN ISO 15189:2012. Το Διαγνωστικό Τμήμα έχει διαπιστευθεί σύμφωνα με το πρότυπο αυτό, από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ), με αριθμό πιστοποιητικού 1013 (Στοιχεία Διαπίστευσης Οργανισμού).

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΙΔΙΩΤΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ

Αιμοληψίες Ιδιωτών

Στο ΕΙΠ πραγματοποιούνται αιμοληψίες και λήψεις δειγμάτων σε ιδιώτες ασθενείς που παραπέμπονται για εξετάσεις από τους θεράποντες ιατρούς τους τις εργάσιμες ημέρες (Δευτέρα – Παρασκευή) από 08:00 έως 12:00, χωρίς ραντεβού. Ο ασθενής δεν πρέπει να έχει γευματίσει τις τελευταίες 8 ώρες πριν την αιμοληψία.
Ο θεράπων ιατρός συμπληρώνει στο σχετικό Παραπεμπτικό Εξετάσεων (ΠΑΡΑΠΕΜΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ, ΠΑΡΑΠΕΜΠΤΙΚΟ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΜΝΙΑΚΟΥ ΥΓΡΟΥΠΑΡΑΠΕΜΠΤΙΚΟ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΑΥΤΟΑΝΟΣΑ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ) το ιστορικό της νόσου και τα στοιχεία επικοινωνίας και επιλέγει στον Κατάλογο Εξετάσεων (ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΔΕΙΓΜΑΤΑ-ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ)τις αιτούμενες εξετάσεις.

Παραλαβή αποτελεσμάτων εξετάσεων

Οι εξετάσεις ολοκληρώνονται γενικά εντός 1-3 εργασίμων ημερών. Οι απαντήσεις παραδίδονται γραπτά από τις 08:00 έως 14:00 κάθε ημέρα, εκτός της πρώτης, που δίνονται μετά τις 11:00. Απαραίτητη είναι η επίδειξη του αποκόμματος που δίνει η Γραμματεία του Διαγνωστικού Τμήματος την ημέρα της λήψεως του δείγματος για εξέταση. Τα αποτελέσματα επίσης μπορούν να αποσταλούν μέσω FAX ή να ταχυδρομηθούν στον ασθενή ή στον θεράποντα ιατρό εάν αυτό ζητηθεί από τον ασθενή κατά την αιμοληψία

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΙΑΤΡΟΥΣ, ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ

Το Διαγνωστικό Τμήμα αναλαμβάνει την εξέταση κλινικών δειγμάτων που αποστέλλονται από θεράποντες ιδιώτες ιατρούς, από ιατρούς συνεργαζομένων νοσοκομείων ή διαγνωστικών εργαστηρίων. Στις περιπτώσεις αυτές, ο ιατρός συμπληρώνει στο Παραπεμπτικό Εξετάσεων (ΠΑΡΑΠΕΜΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ, ΠΑΡΑΠΕΜΠΤΙΚΟ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΑΥΤΟΑΝΟΣΑ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ), το ιστορικό της νόσου και τα στοιχεία επικοινωνίας και επιλέγει στο σχετικό Κατάλογο Εξετάσεων (ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΔΕΙΓΜΑΤΑ-ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ), τις αιτούμενες εξετάσεις. Για την επιλογή του καταλλήλου δείγματος, ο ιατρός μπορεί να συμβουλευθεί τους πίνακες “Προτεινόμενο Βιολογικό Δείγμα ανά εξέταση” (ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΔΕΙΓΜΑΤΑ)  και “Συνθήκες λήψεως, αποθήκευσης και μεταφοράς βιολογικών δειγμάτων” (ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΔΕΙΓΜΑΤΑ). Για την αποστολή αμνιακού υγρού για έλεγχο συγγενών λοιμώξεων, παρακαλούμε να συμπληρώνεται το αντίστοιχο “Ειδικό Παραπεμπτικό Αμνιακού Υγρού”(ΠΑΡΑΠΕΜΠΤΙΚΟ ΕΞΕΤΑΣΕΩΣ ΑΜΝΙΑΚΟΥ ΥΓΡΟΥ ΓΙΑ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ)

ΑΠΟΣΤΟΛΗ - ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ

Για την ασφαλή μεταφορά των δειγμάτων “Συνθήκες λήψεως, αποθήκευσης και μεταφοράς βιολογικών δειγμάτων” (ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΔΕΙΓΜΑΤΑ-ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ) είναι απαραίτητα τα ακόλουθα:
Σε κάθε περιέκτη πρέπει να υπάρχει αυτοκόλλητη ετικέτα με το όνομα του ασθενούς, το είδος του δείγματος, και την ημερομηνία δειγματοληψίας και να συνοδεύεται από το αντίστοιχο Παραπεμπτικό Εξετάσεων (ΠΑΡΑΠΕΜΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  ή/και ΠΑΡΑΠΕΜΠΤΙΚΟ ΓΙΑ ΑΥΤΟΑΝΟΣΑ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ).
Επιπλέον, στον  Κατάλογο Εξετάσεων πρέπει να είναι “τσεκαρισμένες” οι αιτούμενες εξετάσεις.
(ΠΑΡΑΠΕΜΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ή/και ΠΑΡΑΠΕΜΠΤΙΚΟ ΓΙΑ ΑΥΤΟΑΝΟΣΑ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ)

Οι αποστολείς πρέπει, επίσης, να τηρούν τα παρακάτω:
1. Καλό κλείσιμο των περιεκτών, ώστε να μη χύνεται το περιεχόμενο κατά την μεταφορά.
2. Τοποθέτηση του περιέκτη μέσα σε πλαστικό σακουλάκι και ακολούθως σε εξωτερικό περιέκτη.
3. Χρησιμοποίηση παγοκυστών και θερμομονωτικών δοχείων για την αποστολή δειγμάτων από μεγάλες αποστάσεις.
4. Επισήμανση με κόκκινη βούλα των μολυσματικών δειγμάτων (AIDS, Ηπατίτιδα, κλπ).

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ

Τα δείγματα των ασθενών παραλαμβάνονται από την Γραμματεία του Διαγνωστικού  Τμήματος στο Κτίριο 5, όλες τις εργάσιμες μέρες (Δευτέρα – Παρασκευή), από τις 08:00 έως τις 14:00.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Τα αποτελέσματα των απαντήσεων ταχυδρομούνται προς τους θεράποντες ιατρούς. Σε επείγουσες περιπτώσεις τα αποτελέσματα μπορούν να αποσταλούν με FAX.

ΠΛΗΡΩΜΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ – ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

Το Ινστιτούτο δεν έχει σύμβαση με ασφαλιστικά ταμεία ή άλλους οργανισμούς,  εκδίδει όμως νόμιμα αποδεικτικά για την είσπραξη του κόστους των εξετάσεων από τα ασφαλιστικά ταμεία. Υπάρχει η δυνατότητα πληρωμής μέσω πιστωτικών καρτών.

Εξετάσεις σε Ζώα

Στο Διαγνωστικό Τμήμα πραγματοποιούνται οι ακόλουθες διαγνωστικές εξετάσεις:

  • Λεϊσμανίωση (Leishmania infantum)
  • Ερλιχίωση (Ehrlichia canis)
  • Τοξοπλάσμωση (Toxoplasma gondii)
  • Έρπης σε γάτες (Feline Herpesvirus-1)

 

ΑΙΜΟΛΗΨΙΕΣ ΣΕ ΣΚΥΛΟΥΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ:   9:00 – 13:00 

ΚΑΤΟΠΙΝ ΡΑΝΤΕΒΟΥ

στα τηλέφωνα: 2106478831, 2106478804, 2106478806

Κατεβάστε εδώ το ΠΑΡΑΠΕΜΠΤΙΚΟ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΕ ΖΩΑ

Κατεβάστε εδώ τις ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΗΨΗΣ-ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ- ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ

Επικοινωνία

Γραμματεία Αναλύσεων:

ΜΕΛΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

Ανδρέας Μεντής

Ιατρός Βιοπαθολόγος,Κλινικός Μικροβιολόγος

Ελένη Χορευτή

PhD, Βιολόγος
Τηλ: 210-6478817

Μαρία Μπελιμέζη

PhD, Βιολόγος
 210 6478831

Βeatriz Martinez-Gonzalez

Φαρμακοποιός, EΛΕ Β’

Γιώτα Μπίζτα

Χημικός, BSc
 210 6478815

Αθηνά Τζίφα

Τεχνολόγος

Μαρία Κουτσουμπίδου

Γραμματ. Υποστήριξη
Τηλ: 210-6478817

Ράνια Καντζίπα

Γραμματ. Υποστήριξη

Ελένη Μαντζαφού

Γραμματ. Υποστήριξη
Τηλ: 210-6478804
Top