ΕΣΠΑ

ΕΘΝΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ

Προγράμματα Εθνικών Υποδομών

Αυτή τη στιγμή στις Ερευνητικές Υποδομές του ΕΙΠ υλοποιούνται 4 Eθνικά προγράμματα Υποδομών. Ο εξοπλισμός των Ερευνητικών Υποδομών του ΕΙΠ είναι διαθέσιμος προς χρήση από επιστήμονες εκτός του Ινστιτούτου. Το προσωπικό των Ερευνητικών υποδομών παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες σε χρήστες του εξοπλισμού των υποδομών που περιγράφονται κατωτέρω (Κάντε κλικ τον τίτλο που θέλετε να δείτε).

KΡΗΠΙΣ ΙΙ

2014-2020 EΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ - ΚΥΚΛΟΣ Β

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ – ΚΥΚΛΟΣ Β

Top