Νέα

Διευκρινίσεις επί της Διακήρυξης 7/2018 για τη «Βελτίωση των χώρων του...

Για το πλήρες κείμενο της διευκρίνισης, παρακαλούμε πατήστε εδώ : ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ EΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 7_2018

Διευκρινίσεις επί της Διακήρυξης 7/2018 για τη «Βελτίωση των χώρων του...

Για το πλήρες κείμενο της διευκρίνισης επί της Διακήρυξης 7/2018, παρακαλούμε πατήστε εδώ : ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ EΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 7_2018

Διευκρινίσεις επί της Διακήρυξης 6/2018 για την Προμήθεια Μικροεξοπλισμού στο πλαίσιο...

Για το πλήρες κείμενο της διευκρίνισης, παρακαλούμε πατήστε εδώ: ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ EΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 6_2018

Διευκρινίσεις επί της Διακήρυξης 7/2018 για τη «Βελτίωση των χώρων του...

Για το πλήρες κείμενο της διευκρίνισης, παρακαλούμε πατήστε εδώ : ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ EΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 7_2018

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού 8/2018 για την «Προμήθεια εργαστηριακών αναλωσίμων και εργαστηριακού...

Για το πλήρες κείμενο της διακήρυξης, παρακαλούμε πατήστε εδώ : ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 8_2018

Προκήρυξη Ερευνητή Γ’ Βαθμίδας

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ προκηρύσσει μία (1) θέση Ερευνητού Γ΄ Βαθμίδας, στο Τμήμα Νευροβιολογίας, με γνωστικό αντικείμενο: «Ανάπτυξη μοντέλων νευροεκφυλιστικών νόσων σε βλαστικά κύτταρα». Για...

Προκήρυξη Ερευνητή Γ’ Βαθμίδας

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ προκηρύσσει μία (1) θέση Ερευνητού Γ΄ Βαθμίδας, στο πεδίο της Βιοπληροφορικής και Υπολογιστικής Βιολογίας με έμφαση στις εφαρμογές Γενομικής. Για το...

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού 7/2018 για την βελτίωση των χώρων του Αμφιθεάτρου...

Για το πλήρες κείμενο της διακήρυξης, παρακαλούμε πατήστε εδώ : ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 7_2018

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού 6/2018 για την προμήθεια μικροεξοπλισμού – Καταληκτική Ημερομηνία...

Για το πλήρες κείμενο της διακήρυξης, παρακαλούμε πατήστε εδώ : ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 6_2018 Για το TEYΔ, παρακαλούμε πατήστε εδώ : ΤΕΥΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ BIOIMAGING  

Πρόσκληση για συμμετοχή στην Γενική Συνέλευση του ΕΛΙΔΕΚ

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ απευθύνει πρόσκληση για την επιλογή ενός (1) μέλους και του αναπληρωτή του,  που θα προταθεί ως μέλος  της   Γενικής  Συνέλευσης ...
Top