Νέα

Πρόσκληση για θέση τεχνικού 2 ΕΛΙΔΕΚ 1019

Δείτε εδώ την 11887-Πρόσκληση για θέση τεχνικού 2 ΕΛΙΔΕΚ 1019_ΩΤΦΟ46ΨΧ6Τ-ΑΛΟ Αίτηση για θέση τεχνικού 2 ΕΛΙΔΕΚ 1019

Απόφαση έγκρισης πρακτικού για μία (1) θέση ηλεκτρολόγου στο Τμήμα Τεχνικής...

Δείτε εδώ την 11798-Απόφαση έγκρισης πρακτικού για μία (1) θέση ηλεκτρολόγου στο Τμήμα Τεχνικής και Μηχανογραφικής υποστήριξης στο ΕΙΠ_signed_

Προκήρυξη πλήρωσης τριών θέσεων εξωτερικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνικού...

Δείτε εδώ την ΨΞΑΕ46ΜΤΛΡ-ΞΗ6_ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ 3 ΘΕΣΕΩΝ ΕΞΩΤΕΡ ΜΕΛΩΝ ΔΣ ΕΙΠ

Διακήρυξη Διαγωνισμού 23/2022

Διακήρυξη Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού 23/2022 για την προμήθεια Εμβολίου έναντι της χολέρας και με CPV : 33651600 - Καταληκτική Ημερομηνία παραλαβής προσφορών είναι η...

Παράταση προθεσμίας προσκλήσεως για 2 θέσεις επιστημονικού τεχνικού προσωπικού_INSECTS for AQUA

 Δείτε εδώ την 11655-Παράταση προθεσμίας προσκλήσεως για 2 θέσεις επιστημονικού τεχνικού προσωπικού_INSECTS for AQUA_6ΥΣ646ΨΧ6Τ-8ΚΦ Αίτηση για θέση επιστημονικού τεχνικού προσωπικού_INSECTS for AQUA Δείτε εδώ την...

Παράταση προθεσμίας προσκλήσεως για θέση επιστημονικού τεχνικού προσωπικού_Απόγειον

 Δείτε εδώ την 11652-Παράταση προθεσμίας προσκλήσεως για θέση επιστημονικού τεχνικού προσωπικού_Απόγειον_6ΜΔΥ46ΨΧ6Τ-ΛΓΝ Αίτηση για θέση επιστημονικού τεχνικού προσωπικού-ΠΕΠ Αττικής Δείτε εδώ την αρχική πρόσκληση 11149-Πρόσκληση για θέση...

Πλήρωση μίας (1) Θέσης Ειδικού Τεχνικού Επιστημονικού Προσωπικού στο Διαγνωστικό Τμήμα...

Δείτε εδώ την 11426-Θέση Ειδικού Τεχνικού Επιστημονικού Προσωπικού-Διαγνωστικό Τμήμα-Ο.Ε._ΨΒΩ246ΨΧ6Τ-ΜΕΛ Υποβολή αίτησης για Θέση Ειδικού Τεχνικού Επιστημονικού Προσωπικού στο Διαγνωστικό Τμήμα

Συμμετοχή του Ελληνικού Ινστιτουτου Παστερ στην ετήσια συνάντηση του Δικτυου Παστέρ...

Ο Γενικος Διευθυντης Δρ Ε. Γκόνος και οι συναδέλφοι Σ. Κολυβά & Τ. Καραμήτρος συμμετέχουν εκ μέρους του ΕΙΠ στην ετήσια Ευρωπαϊκή Συνάντηση των...

ΗΜΕΡΙΔΑ ερευνητικού έργου «Π.Ι.Ν.Δ.Ο.Σ.»: «Πρωτοποριακοί Ιχνηλάτες Ως Νέοι Δείκτες Ορισμού Συστημάτων...

Το Εργαστήριο Βιοχημείας του Τμήματος Χημείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, το Εργαστήριο Ανοσολογίας του Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ και ο Αγροτικός Πτηνοτροφικός Συνεταιρισμός «ΠΙΝΔΟΣ» σας προσκαλούν...

Εκδήλωση 200 χρονια Λουι Παστερ 1822-2022, Τετάρτη 23.11.22

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Παστέρ στο Παρίσι και το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος διοργάνωσε εκδήλωση αφιερωμένη στον Λουί Παστέρ, Τετάρτη 23...

Για παλαιότερες δημοσιεύσεις πατήστε εδώ

Top