Νέα

«Επιδημίες: Μια διαχρονική απειλή, μια πρόκληση για το μέλλον» 27-30 Ιανουαρίου...

Διεθνές Συμπόσιο στο πλαίσιο επετειακών δράσεων που διοργανώνει η Πρωτοβουλία 1821-2021 / Initiative 1821-2021 με τη συνεργασία του Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ, του Εθνικού Ιδρύματος...

Διακήρυξη Διεθνούς Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού 1/2021

Διακήρυξη Διεθνούς Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού 1/2021 για την προμήθεια αναλωσίμων για την κάλυψη αναγκών του Διαγνωστικού Τμήματος με CPV : 33790000-4 - Καταληκτική Ημερομηνία...

Απόφαση έγκρισης πρακτικού επιλογής για ΠΕ πληροφορικό

Για το πλήρες κείμενο της απόφασης παρακαλούμε πατήστε εδώ: 726 - Απόφαση έγκρισης πρακτικού επιλογής για πληροφορικό - 6ΕΒΖ46ΨΧ6Τ-02Ξ (1)

Προκήρυξη θέσης Γενικού Διευθυντού του Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ

Για το πλήρες κείμενο παρακαλούμε πατήστε εδώ: 399-ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΘΕΣΗ Γ.Δ._ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2021_Ψ7ΛΟ46ΨΧ6Τ-ΠΜΔ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια μελανιών εκτυπωτών και γραφικής ύλης

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια μελανιών εκτυπωτών και γραφικής ύλης - Καταληκτική ημερομηνία παραλαβής προσφορών είναι η 21/01/2021, ώρα : 14:00 μ.μ. -...

ELIDEK_Call for expression of interest_Postdoc

Για το πλήρες κείμενο παρακαλούμε πατήστε εδώ: ELIDEK_Call for expression of interest_Postdoc

Απόφαση έγκρισης πρακτικού για υποτροφία_Ιατρική Μικροβιολογία

Για το πλήρες κείμενο της απόφασης παρακαλούμε πατήστε εδώ: 72-ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΥΠΟΤΡΟΦΟ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ_9ΝΙΡ46ΨΧ6Τ-8ΘΥ

Απόφαση έγκρισης πρακτικού για υποτροφία_Κυτταρική και Μοριακή Νευροβιολογία

Για το πλήρες κείμενο της απόφασης παρακαλούμε πατήστε εδώ: 64-ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΥΠΟΤΡΟΦΟ ΚΥΤΤΑΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΝΕΥΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ_Ω26Τ46ΨΧ6Τ-5ΗΤ

Βράβευση Διαγνωστικού Τμήματος και Εργαστηρίων Δημόσιας Υγείας του ΕΙΠ

Το Διαγνωστικό Τμήμα και τα Εργαστήρια Δημόσιας Υγείας του ΕΙΠ, βραβεύτηκαν από το Ελληνικό Ινστιτούτου Εξυπηρέτησης Πελατών , με το ειδικό τιμητικό βραβείο για...

Απόφαση έγκρισης για έκτακτο προσωπικο_ΕΛΙΔΕΚ_MacRepair

Για το πλήρες κείμενο της απόφασης παρακαλούμε πατήστε εδώ: 14464-Απόφαση έγκρισης πρακτικού για εκτακτο προσωπικο_ΕΛΙΔΕΚ_MacRepair#1_6ΚΙΜ46ΨΧ6Τ-6ΦΛ

Για παλαιότερες δημοσιεύσεις πατήστε εδώ

Top