Νέα

Πρακτικό Επιλογής για θέση Μισθοδοσίας στο Τμήμα Οικονομικών

Για να δείτε το πλήρες κείμενο παρακαλούμε πατήστε εδώ: 1898-ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΘΕΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ_9ΨΜΒ46ΨΧ6Τ-ΙΔΜ

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια πόσιμου εμβολίου έναντι της χολέρας

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια πόσιμου εμβολίου έναντι της χολέρας CPV : 33651600 - Καταληκτική ημερομηνία παραλαβής προσφορών είναι η 28/03/2019, ώρα :...

Δελτίο τύπου Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ

Δείτε το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ_ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ__Β κυκλος  που αφορά στην Προκήρυξη του Β΄ Κύκλου της Ενιαίας Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων Έργων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας  «ΕΡΕΥΝΩ...

Απόφαση έγκρισης πρακτικού επιλογής για θέση Ηλεκτροφυσιολόγου

Δείτε το πλήρες κείμενο εδώ 1811-ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΘΕΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΥΣΙΟΛΟΓΟΥ_Ω5ΖΜ46ΨΧ6Τ-Ζ8Ρ

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για συμβάσεις έργου – Ιατρική Ακριβείας

Για να δείτε το πλήρες κείμενο παρακαλούμε πατήστε εδώ: 1620-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ_Ψ45646ΨΧ6Τ-52Ν

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για θέση Χημικού στον Ποιοτικό Έλεγχο

Για να δείτε το πλήρες κείμενο παρακαλούμε πατήστε εδώ: 1619-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΧΗΜΙΚΟ MSc ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ_Ω6ΦΣ46ΨΧ6Τ-ΓΙ7

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για θέση Τεχνικού Πληροφορικής

Για να δείτε το πλήρες κείμενο παρακαλούμε πατήστε εδώ: 1590-ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ_6ΤΠΚ46ΨΧ6Τ-212

Προκήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού 7/2019

Προκήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού 7/2019 για την προμήθεια εργαστηριακών αναλωσίμων με CPV : 33790000-4  Καταληκτική Ημερομηνία παραλαβής προσφορών είναι η 08/04/2019, ώρα : 15:00...

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης υποτροφίας

Για να δείτε το πλήρες κείμενο παρακαλούμε πατήστε εδώ:  1551-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ_6ΡΑΨ46ΨΧ6Τ-6ΨΨ

Προκήρυξη Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού 8/2019

Προκήρυξη Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού 8/2019 για την προμήθεια Εμβολίων και Βιολογικών Προϊόντων με CPV : 33694000, 33651510-6, 33651600 -  Καταληκτική Ημερομηνία παραλαβής προσφορών είναι...

Για παλαιότερες δημοσιεύσεις πατήστε εδώ

Top