Νέα

Μία θέση Τεχνικού Πληροφορικής στο Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ

Προθεσμία Υποβολής Προτάσεων: 3 Φεβρουαρίου 2019 Δείτε την πρόσκληση εδώ 282-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ_9ΚΖΡ46ΨΧ6Τ-Α7Ξ

Επιμορφωτικό σεμινάριο της ΕΕΜΥΥ στο αμφιθέατρο του Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ

Από 1ης Ιανουαρίου 2019 καταργείται ο προληπτικός έλεγχος των δαπανών των δημοσίων Νοσοκομείων εκ μέρους του Ελεγκτικού Συνεδρίου, όπως αναφέρεται και στην υπ΄ αριθ....

Ορθή Επανάληψη των Τεχνικών Προδιαγραφών των Α/Α 87 & 88 του...

Ορθή Επανάληψη των Τεχνικών Προδιαγραφών των Α/Α 87 & 88 του Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού 1/2019 «Προμήθεια Εργαστηριακών Αναλωσίμων & Εργαστηριακού Εξοπλισμού CPV: 33000000-0, 24000000-4,...

«Μία θέση έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Βιοδείκτες...

Προθεσμία Υποβολής Προτάσεων: 29 Ιανουαρίου 2019 Δείτε το πλήρες κείμενο εδώ 153-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΠΑΝΕΚ NeuroMarkers-ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ_9ΥΦΥ46ΨΧ6Τ-Ω7Δ

Μία θέση Μεταδιδακτορικού Συνεργάτη στο πλαίσιο του έργου “Ανάπτυξη Καινοτόμων Βιολογικών...

Προθεσμία Υποβολής Προτάσεων: 11 Φεβρουαρίου 2019 Δείτε το πλήρες κείμενο εδώ 144-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ_6ΟΣΒ46ΨΧ6Τ-056  

Διακήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού 1/2019

Διακήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού 1/2019 για την προμήθεια εργαστηριακών αναλωσίμων και εργαστηριακού εξοπλισμού με CPV : 33000000-0, 24000000-4, 38000000-5 - Καταληκτική Ημερομηνία παραλαβής προσφορών...

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για δύο θέσεις έκτακτου προσωπικού στην Πράξη με...

Δείτε εδώ την πρόσκληση 6861-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΥΟ ΘΕΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΜΕ ΚΩΔ. MIS 5002486- ΨΗΟΡ46ΨΧ6Τ-Φ58 (28-12-2018)

Διακρίσεις για την καθηγήτρια Βιοπληροφορικής Κα Αρτεμη Χαντζηγεωργίου συνεργαζόμενο μέλος ΔΕΠ...

Στην εφημερίδα ΝΕΑ της 18ης Δεκεμβρίου αναρτήθηκε δημοσίευμα  σύμφωνα με το οποίο η Κα Χατζηγεωργίου, καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, βρίσκεται στο 1% των ερευνητών...

Νέα Δημοσίευση για τον Ιό του Δάγκειου Πυρετού απο Ερευνητές του...

Ο ιός του Δάγκειου πυρετού χειραγωγεί  την απόκριση της υποξίας και τον εξαρτώμενο από οξυγόνο επαναπρογραμματισμό του κυτταρικού μεταβολισμού στα μολυσμένα από τον ιό...

Πρακτικό Επιλογής έκτακτου προσωπικού/ΕΠΑΛΘ (ΟΠΣ 5010925)

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων επιλογής έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο “Ανάπτυξη PCR μικροσυστοιχίας για τον προσδιορισμό γονιδιακών μεταβολών που σχετίζονται με την ανθεκτικότητα του...

Για παλαιότερες δημοσιεύσεις πατήστε εδώ

Top