Νέα

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού 14/2021

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού 14/2021 για την προμήθεια RT-PCR για την κάλυψη των αναγκών του Διαγνωστικού Τμήματος του Ε.Ι.Π. με CPV : 38000000-5 - Καταληκτική...

Πρόσκληση για θέση έκτακτου προσωπικού με κωδικό 4_Elixir-Gr

Δείτε εδώ την 5556-Πρόσκληση για θέση έκτακτου προσωπικού με κωδικό 4_ELIXIR-GR_ΨΨΔΞ46ΨΧ6Τ-ΒΣΤ Για την αίτηση παρακαλούμε πατήστε εδώ: Αίτηση για θέση έκτακτου προσωπικού-Κωδικός 4

Πρόσκληση για θέση έκτακτου προσωπικού_EATRIS

Δείτε εδώ την 5483-Πρόσκληση για θέση έκτακτου προσωπικού_EATRIS_ΩΥ5Λ46ΨΧ6Τ-ΥΕΓ Για την αίτηση παρακαλούμε πατήστε εδώ: Αίτηση για θέση έκτακτου προσωπικού_EATRIS

Απόφαση έγκρισης πρακτικού για θέση Τεχνολόγου Ιατρικών Εργαστηρίων

Δείτε εδώ την 4997-Απόφαση Έγκρισης Πρακτικού Επιλογής για θέση Τεχνολόγου ιατρικών εργαστηρίων_6ΓΧΥ46ΨΧ6Τ-Ψ41

Διακήρυξη Διεθνούς Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού 13/2021

Διακήρυξη Διεθνούς Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού 13/2021 για την προμήθεια αναλωσίμων για την κάλυψη αναγκών του Διαγνωστικού Τμήματος με CPV : 33790000-4 - Καταληκτική Ημερομηνία...

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού 12/2021

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού 12/2021 για την προμήθεια αναλωσίμων με CPV : 33696500-0 - Καταληκτική Ημερομηνία παραλαβής προσφορών είναι η 27/04/2021, ώρα : 14:00 μ.μ....

Απόφαση έγκρισης πρακτικού για 5 υποτροφίες στις Νευροεπιστήμες.

Δείτε εδώ την Απόφαση για υποτροφίες Νευροεπιστημών_4322_9ΦΑΞ46ΨΧ6Τ-ΜΦΤ

Απόφαση έγκρισης πρακτικού επιλογής για θέση Υποτροφίας στη Μοριακή Βιοϊατρική.

Δείτε εδώ την 4317_Απόφαση Έγκρισης Πρακτικού Επιλογής για θέση Υποτροφίας στη Μοριακή Βιοϊατρική _A62ΜΥ46ΨΧ6Τ-8ΦΚ

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού 11/2021

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού 11/2021 για την προμήθεια αναλωσίμων, στο πλαίσιο του έργου με κωδικό 899 και τίτλο : «Mechanisms of synaptic dysfunction in human induced...

Διάκριση για Πρόσφατη Δημοσίευση Ερευνητών του ΕΙΠ που συγκαταλέγεται στις 100...

Η πρόσφατη εργασία ερευνητών του ΕΙΠ στους βιοαισθητήρες τύπου ταινίας ξηρών αντιδραστηρίων (rapid tests) για την ανίχνευση ιών συγκαταλέχθηκε στη συλλογή“Top 100 in Chemistry”...

Για παλαιότερες δημοσιεύσεις πατήστε εδώ

Top