Νέα

Διακήρυξη Διεθνούς Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού 18/2021

Διακήρυξη Διεθνούς Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού 18/2021 για την «Διαμόρφωση Πτέρυγας Εργαστηρίων Βιοασφάλειας κατηγορίας III στον 3ο όροφο του Κτιρίου Κ8 του Ε.Ι.Π. με CPV:...

Διακήρυξη Διαγωνισμού 19/2021

Διακήρυξη Διαγωνισμού 19/2021 με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την προμήθεια εργαστηριακών αναλωσίμων στο πλαίσιο του προγράμματος «Βιοδείκτες σε αυτοάνοσα νευρολογικά νοσήματα» με ακρωνύμιο...

Πρόσκληση για θέση ΠΕ / ΤΕ Μηχανικού, ειδικότητας μηχανολόγου μηχανικού

Δείτε εδώ την 8235-Πρόσκληση για ΠΕ_ΤΕ Μηχανολόγο Μηχανικό_94ΦΘ46ΨΧ6Τ-ΝΘΨ Για την αίτηση παρακαλούμε πατήστε εδώ: Αίτηση για θέση ΠΕ_ΤΕ Μηχανικού

Πρόσκληση για θέση Διαχειριστή Υπολογιστικών και Δικτυακών Συστημάτων

Δείτε εδώ την 8229-Πρόσκληση για Διαχειριστή Υπολογιστικών Συστημάτων_Ω0ΠΖ46ΨΧ6Τ-Ο42 Για την αίτηση παρακαλούμε πατήστε εδώ: Αίτηση για θέση Διαχειριστή Υπολογιστικών Συστημάτων

Παράταση προθεσμίας προσκλήσεως για δύο θέσεις μεταδιδακτόρων_ΕΛΙΔΕΚ 1019

Δείτε εδώ την 8226-Παράταση προθεσμίας προσκλήσεως για δύο θέσεις μεταδιδακτόρων_ΕΛΙΔΕΚ 1019_Ω5ΕΠ46ΨΧ6Τ-9Λ9

Διακήρυξη Διαγωνισμού 17/2021

Διακήρυξη Διαγωνισμού 17/2021 με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την προμήθεια εργαστηριακών αναλωσίμων με CPV : 33696500-0 - Καταληκτική Ημερομηνία παραλαβής προσφορών είναι η...

Διακήρυξη Διαγωνισμού 15/2021

Διακήρυξη Διαγωνισμού 15/2021 με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την προμήθεια εργαστηριακών αναλωσίμων με CPV : 33696500-0 - Καταληκτική Ημερομηνία παραλαβής προσφορών είναι η...

Απόφαση έγκρισης πρακτικού επιλογής για 2 θέσεις Ειδικών Τεχνικών Επιστημόνων

Δείτε εδώ την 8016-Απόφαση έγκρισης πρακτικού επιλογής για 2 θέσεις ΕΤΕ_ΩΤΣΛ46ΨΧ6Τ-9ΓΚ

Απόφαση έγκρισης πρακτικού επιλογής για 3 θέσεις μεταδιδακτόρων

Δείτε εδώ την 7998-Απόφαση έγκρισης πρακτικού επιλογής για 3 θέσεις μεταδιδακτόρων_ΨΙΒΣ46ΨΧ6Τ-Ω5Χ  

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού 16/2021

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού 16/2021 για την προμήθεια αναλωσίμων (τόνερ, μελάνια, drum) με CPV : 30192110-5 - Καταληκτική Ημερομηνία παραλαβής προσφορών είναι η 22/07/2021, ώρα...

Για παλαιότερες δημοσιεύσεις πατήστε εδώ

Top