Νέα

Nόσος του Whipple

Nόσος του Whipple Η νόσος του Whipple, περιγράφηκε για πρώτη φορά στις αρχές του 20ου αιώνα από τον George Whipple. Eίναι μια σπάνια μολυσματική νόσος...

Δελτίο Τύπου για την Επειτειακή Εκδήλωση 100 Χρόνων του ΕΙΠ

  Δείτε το Δελτίο τύπου εδώ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΕΠΕΤΕΙΑΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ 100 ΧΡΟΝΩΝ Ε.Ι.ΠΑΣΤΕΡ

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού 17/2019

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού 17/2019 για την προμήθεια εξοπλισμού με CPV : 38434540-3 και 30000000-9  - Καταληκτική Ημερομηνία παραλαβής προσφορών είναι η 12/09/2019, ώρα :...

Απόφαση για επιλογή Μεταδιδάκτορα – Elixir-Gr 5002780

Δείτε το πλήρες κείμενο εδώ 5538-ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΘΕΣΗ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΑ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ#3_ELIXIR-GR_Ω99Ο46ΨΧ6Τ-8ΗΡ

Απόφαση για επιλογή Υποτρόφου – Π.Ι.Ν.Δ.Ο.Σ. 5030605

Δείτε το πλήρες κείμενο εδώ 5541-ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑ_Π.Ι.Ν.Δ.Ο.Σ._6ΒΨΒ46ΨΧ6Τ-Ψ23

Επετειακή εκδήλωση για τα 100 χρόνια του ΕΙΠ

Το Διοικητικό Συμβούλιο και το προσωπικό του Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ έχουν την τιμή να σας προσκαλέσουν στην επετειακή εκδήλωση για τα 100 χρόνια λειτουργίας του Ινστιτούτου...

Απόφαση για επιλογή Βιολόγου ή Κτηνιάτρου στον Ποιοτικό Έλεγχο

Δείτε το πλήρες κείμενο εδώ 5439-ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΒΙΟΛΟΓΟ ή ΚΤΗΝΙΑΤΡΟ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ_ΩΓ3Ο46ΨΧ6Τ-1ΧΝ

Θέση Βοηθού Λογιστή στο Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ

Για να δείτε το πλήρες κείμενο παρακαλούμε πατήστε εδώ: 5350-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΒΟΗΘΟ ΛΟΓΙΣΤΗ_616246ΨΧ6Τ-ΜΗ0

Απόφαση για θέση Τεχνικού-Inspired MIS 5002550

Για το πλήρες κείμενο της απόφασης παρακαλούμε πατήστε εδώ: 5175-ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟ-INSPIRED_66Υ146ΨΧ6Τ-ΛΗΕ

Μία (1) θέση Επιστημονικού Συνεργάτη Βιοπληροφορικής – Απόφαση έγκρισης πρακτικού επιλογής

Δείτε το πλήρες κείμενο εδώ 4973-ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΒΙΟΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - Ω6ΕΙ46ΨΧ6Τ-8ΞΤ

Για παλαιότερες δημοσιεύσεις πατήστε εδώ

Top