Νέα

4η Ημερίδα Μεταπτυχιακών και Μεταδιδακτόρων

Στα πλαίσιο των εκδηλώσεων της «Βραδιάς του Ερευνητή 2018» σας προσκαλούμε την 4η Ημερίδα Μεταπτυχιακών και Μεταδιδακτόρων που θα πραγματοποιηθεί στις 27 Σεπτεμβρίου 2018 με ώρα...

Πρακτικό Επιλογής για την πλήρωση μίας (1) θέσης Έκτακτου Προσωπικού με...

Δείτε το πλήρες κείμενο της απόφασης εδώ:  4625-ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ-ΕΠΑΛΘ-ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ-9ΒΣΣ46ΨΧ6Τ-7ΡΠ

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Προμήθεια ενός Φασματοφωτόμετρου.

Για το πλήρες κείμενο πατήστε εδώ: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΣΜΑΤΟΦΩΤΟΜΕΤΡΟΥ ΤΕΥΔ:ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ_ΠΙΝΔΟΣ ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ:ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ_ΠΙΝΔΟΣ

Πρακτικό Επιλογής για την πλήρωση μίας (1) θέσης Έκτακτου Προσωπικού με...

Δείτε εδώ το πλήρες κείμενο της απόφασης 

Διακήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού 5/2018 για την «Προμήθεια Επιστημονικού εξοπλισμού» –...

Για το πλήρες κείμενο της διακήρυξης, παρακαλούμε πατήστε εδώ : ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 5_2018 TΕΥΔ : ΤΕΥΔ

Προκήρυξη τριών θέσεων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ

Για το πλήρες κείμενο της προκήρυξης παρακαλούμε πατήστε εδώ: 6Ο444653ΠΣ-2Ρ8_προκηρυξη μελων ΔΣ ΠΑΣΤΕΡ

Additional Information regarding the Call for Applications for three (3) External...

The Executive Board of the Hellenic Pasteur Institute (H.P.I.) decides on all issues regarding the mission and strategy of the H.P.I. In particular: It formulates...

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια εμβολίου κατά του τυφοειδούς πυρετού...

Για το πλήρες κείμενο της προσκλήσεως, παρακαλούμε πατήστε εδώ : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΠΡΩΤ. 4285 - 24.08.2018

Πρόσκληση για δύο (2) θέσεις έκτακτου προσωπικού-ΕΠΑνΕΚ

Στο πλαίσιο της υλοποίησης της Πράξης με τίτλο: «Ανάπτυξη πεπτιδικών νανοεμβολίων κατά της λεϊσμανίασης», το Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ προτίθεται να απασχολήσει έκτακτο προσωπικό, με το...
Top