Νέα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΕΛΕ Β΄ ή Γ΄ ΒΑΘΜΙΔΑΣ-ΤΜΗΜΑ ΝΕΥΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ-ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ-9ΣΠΖ46ΨΧ6Τ-ΑΘ7

8529-ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΕΛΕ Β΄ ή Γ΄ ΒΑΘΜΙΔΑΣ-ΤΜΗΜΑ ΝΕΥΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ-ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ-9ΣΠΖ46ΨΧ6Τ-ΑΘ7 (1)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΗ Β΄ ΒΑΘΜΙΔΑΣ-ΤΜΗΜΑ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ_ΜΟΡΙΑΚΗ ΙΟΛΟΓΙΑ-ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ-9ΧΧ246ΨΧ6Τ-Χ6Ω

Δείτε εδώ την 8528-ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΗ Β΄ ΒΑΘΜΙΔΑΣ-ΤΜΗΜΑ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ_ΜΟΡΙΑΚΗ ΙΟΛΟΓΙΑ-ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ-9ΧΧ246ΨΧ6Τ-Χ6Ω (1)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΗ Β΄ ΒΑΘΜΙΔΑΣ-ΤΜΗΜΑ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ_ΠΑΡΑΣΙΤΟΛΟΓΙΑ-ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ-ΨΥΥ846ΨΧ6Τ-ΚΚΔ

Δείτε εδώ την  8527-ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΗ Β΄ ΒΑΘΜΙΔΑΣ-ΤΜΗΜΑ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ_ΠΑΡΑΣΙΤΟΛΟΓΙΑ-ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ-ΨΥΥ846ΨΧ6Τ-ΚΚΔ (1)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΕΛΕ Β΄ ή Γ΄ ΒΑΘΜΙΔΑΣ-ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ – ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ...

Δείτε εδώ την 8530-ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΕΛΕ Β΄ ή Γ΄ ΒΑΘΜΙΔΑΣ-ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ -ΩΥΦΠ46ΨΧ6Τ-ΞΜ1 (1)

Ανακοίνωση_Τροποποίηση στους χρόνους διενέργειας των διαγνωστικών εξετάσεων για Νεύρο-ανοσολογικές παθήσεις...

  03-08-2020 Ανακοίνωση του Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ Τροποποίηση στους  χρόνους διενέργειας των διαγνωστικών εξετάσεων για Νεύρο-ανοσολογικές παθήσεις από το Διαγνωστικό Τμήμα για  το χρονικό διάστημα...

Διακήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού 12/2020

Διακήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού 12/2020 για την προμήθεια αναλωσίμων και εξοπλισμού με CPV : 33696500-0 - Καταληκτική Ημερομηνία παραλαβής προσφορών είναι η 28/08/2020, ώρα...

Διακήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού 13/2020

Διακήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού 13/2020 για την προμήθεια αντιδραστηρίων εργαστηρίου με CPV : 33696500-0 - Καταληκτική Ημερομηνία παραλαβής προσφορών είναι η 07/09/2020, ώρα :...

Απόφαση έγκρισης πρακτικού επιλογής για πληροφορικό

Δείτε εδώ την 8413-Απόφαση έγκρισης πρακτικού επιλογής για πληροφορικό_ΡΞΔΙ46ΨΧ6Τ-Β41

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ συμμετέχει στις επετειακές δράσεις της «Πρωτοβουλίας 1821-2021»

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ συμμετέχει στις επετειακές δράσεις της «Πρωτοβουλίας 1821-2021» https://www.protovoulia21.gr/ με την διοργάνωση Διεθνούς Επιστημονικού Συμποσίου, με θέμα : «Επιδημίες: Μια διαχρονική απειλή,...

Διαχειριστής δικτυακών και υπολογιστικών συστημάτων-2η Παράταση προθεσμίας

Δείτε εδώ την 7270-Πρόσκληση για διαχειριστή δικτυακών και υπολογιστικών συστημάτων-2η Παράταση προθεσμίας_ΡΒΑΖ46ΨΧ6Τ-ΖΙ9

Για παλαιότερες δημοσιεύσεις πατήστε εδώ

Top