Νέα

Δημοσίευση του Εργαστηρίου Κυτταρικής και Μοριακής Νευροβιολογίας – Βλαστικών Κυττάρων στο...

Ερευνητές του Εργαστηρίου Κυτταρικής και Μοριακής Νευροβιολογίας – Βλαστικών Κυττάρων και της Μονάδας Βλαστικών Κυττάρων δημοσίευσαν άρθρο ανασκόπησης στο επιστημονικό περιοδικό Frontiers in Cellular Νeuroscience για τη...

Πρόσκληση για συμβάσεις υποτροφίας αριστείας

Δείτε την πρόσκληση εδώ 1933-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΡΙΕΤΕΙΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ_ΨΙΕΝ46ΨΧ6Τ-ΓΘ5

Παράταση Πρόσκλησης για ΕΛΙΔΕΚ-Τεχνικός

Δείτε το κείμενο της παράτασης εδώ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ_ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ_ ΕΛΙΔΕΚ_ΤΕΧΝΙΚΟΣ _(68ΕΜ46ΨΧ6Τ-579)

Παράταση προθεσμίας πρόσκλησης για Διαχειριστή υπολογιστικών και δικτυακών συστημάτων.

Δείτε την παράταση προθεσμίας εδώ 813-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ_ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ_ΨΜΡΑ46ΨΧ6Τ-Τ7Β

Διακήρυξη Διεθνούς Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού 3/2020

Διακήρυξη Διεθνούς Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού 3/2020 για την Αυτονόμηση του Συστήματος Κλιματισμού του Γ’ Ορόφου του Κτηρίου Κ 8 με CPV : 42512000-8 -...

Διακήρυξη Διεθνούς Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού 1/2020

Διακήρυξη Διεθνούς Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού 1/2020 για την προμήθεια Εμβολίων και Βιολογικών Προϊόντων με CPV : 33694000, 33651630, 33651600 & 33651670 - Καταληκτική...

Hμερίδα συνάντησης των μελών του Δικτύου «Bioimaging-GR»

Το έργο  “Bioimaging-GR” αποσκοπεί στη δημιουργία μιας Εικονικής “virtual” τεχνολογικής πλατφόρμας προηγμένης απεικόνισης, ανοιχτής στην ερευνητική κοινότητα, συνενώνοντας και δικτυώνοντας τις τεχνολογικές υποδομές, ερευνητικές...

Μία (1) θέση για έκτακτο προσωπικό – ΕΠΑΝΕΚ 5032815

Δείτε την πρόσκληση εδώ 1245 - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΠΑΝΕΚ (ΝeuroMarkers) - 6Φ9Μ46ΨΧ6Τ-ΖΛ7

Απόφαση έγκρισης πρακτικού για Υποψήφιο διδάκτορα – ΕΛΙΔΕΚ 677

Δείτε το πλήρες κείμενο εδώ 1211-ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑ_92Ρ246ΨΧ6Τ-6ΓΙ

Απόφαση έγκρισης πρακτικού για επιστημονικό προσωπικό_Βιοπληροφορική

Δείτε το πλήρες κείμενο εδώ 1213-ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΒΙΟΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΟΥ_ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΙΣΝ_97ΚΕ46ΨΧ6Τ-ΥΡ4

Για παλαιότερες δημοσιεύσεις πατήστε εδώ

Top