Νέα

Απόφαση έγκρισης πρακτικού επιλογής για θέση έκτακτου προσωπικού-Κωδικός 6_Elixir-Gr

Δείτε εδώ την 11224-Απόφαση έγκρισης πρακτικού επιλογής για θέση έκτακτου προσωπικού-Κωδικός 6_ΨΛΖΣ46ΨΧ6Τ-5ΧΟ

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού 16/2020

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού 16/2020 για την προμήθεια αναλωσίμων και οργάνων με CPV : 72260000-5, 38519000-6, 30125110-5 και 33696500 - Καταληκτική Ημερομηνία παραλαβής προσφορών είναι...

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ πρωτοπορεί και διακρίνεται στην έρευνα για την...

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ πρωτοπορεί και διακρίνεται στην έρευνα για την COVID-19: Η Μονάδα Βιοπληροφορικής και Εφαρμοσμένης  Γενωμικής   ως μέλος διεθνούς επιστημονικής ομάδας  ανακαλύπτει...

Απόφαση έγκρισης πρακτικού επιλογής για θέση μεταδιδάκτορα _ΕΛΙΔΕΚ_PD1

Δείτε εδώ την 10553-Απόφαση έγκρισης πρακτικού επιλογής για θέση μεταδιδάκτορα_ΕΛΙΔΕΚ_PD1-6Φ6146ΨΧ6Τ-ΝΔΗ

Απόφαση έγκρισης πρακτικού επιλογής για Υποψήφιο Διδάκτορα ΕΠΑΛΘ 510925

Δείτε εδώ την 10292-Απόφαση έγκρισης πρακτικού για Υποψήφιο Διδάκτορα_ΕΠΑΛΘ 510925 - 620646ΨΧ6Τ-ΥΙΡ

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΟΡΙΣΜΟΣ ΩΡΑΡΙΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ Κ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΤΟΠΙΝ ΡΒ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Λόγω των περιοριστικών μέτρων για την αντιμετώπιση της εξάπλωσης της πανδημίας Covid-19, παρακαλούνται ΟΛΟΙ ΟΙ ΣΥΝΑΛΑΣΣΟΜΕΝΟΙ με ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΤΜΗΜΑ ή ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ να...

Διακήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού 15/2020

Διακήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού 15/2020 για την προμήθεια αντιδραστηρίων εργαστηρίου με CPV : 33696500-0 - Καταληκτική Ημερομηνία παραλαβής προσφορών είναι η 09/10/2020, ώρα :...

ΔΠΜΣ ΗΘΙΚΗ, ΔΙΚΑΙΟ, ΕΥΖΩΙΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε εδώ  ΔΠΜΣ Ζώα, Ηθική, Δίκαιο, Ευζωία

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΘΕΤΙΚΟ ΚΡΟΥΣΜΑ ΣΤΟ ΕΙΠ

Σε απάντηση δημοσιευμάτων και για την ενημέρωση του κοινού, σας ενημερώνουμε ότι το θετικό κρούσμα στο Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ, αφορά σε εργαζόμενο στις Διοικητικές...

Πρόσκληση για (2) δύο θέσεις τεχνολόγων ιατρικών εργαστηρίων

Δείτε εδώ την Πρόσκληση για δύο θέσεις τεχνολόγων ιατρικών εργαστηρίων_9875_6ΗΙΗ46ΨΧ6Τ-ΓΚ0 Δείτε εδώ την Αίτηση για δύο θέσεις τεχνολόγων ιατρικών εργαστηρίων

Για παλαιότερες δημοσιεύσεις πατήστε εδώ

Top